Dosje javnega naročila 002608/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Razširitev priključka ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 391.995,40 EUR

JN002608/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.04.2017
JN002608/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.04.2017
JN002608/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2017
JN002608/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2017
JN002608/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.06.2017
JN002608/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.06.2017
JN002608/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 22.11.2017
Zahtevek za revizijo

    JN002608/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
mestna.obcina@novomesto.si
maja.gorenc@novomesto.si
+386 73939333
+386 73939208

Internetni naslovi
http://www.novomesto.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196377/Navodila_in_obrazci-KETTEJEV_DREVORED_3.4.2017.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Razširitev priključka ulice Kettejev drevored na Seidlovo cesto
Referenčna številka dokumenta: 430-14/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija priključka javne poti JP 799402 - ulice Kettejev drevored na glavno mestno cesto LG 299261 (Seidlovo cesto) v Novem mestu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija priključka javne poti JP 799402 - ulice Kettejev drevored na glavno mestno cesto LG 299261 (Seidlova cesta) v Novem mestu. Z rekonstrukcijo priključka se predvidi dodatni vozni pas za leve zavijalce v dolžini cca. 30m. Predvidena je ureditev odvodnjavanja ter cestne razsvetljave, ki bo tangirana z razširitvijo priključka.
Predmet javnega naročila se izvede na podlagi projektne dokumentacije, PZI, izdelovalca GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, P-2014/01, marec 2016 ter na podlagi drugih dokumentov, ki so sestavni del naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu s priloženo dokumentacijo naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.04.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.04.2017   11:00
Kraj: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov bodo morali komisiji naročnika pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pooblastilo za zastopanje, zakoniti zastopnik ponudnika pa se bo moral identificirati z osebnim dokumentom.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2017   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo zaradi obsežnosti datotek vso tehnično dokumentacijo in popis del objavil na svoji spletni strani, www.novomesto.si, v rubriki Javna obvestila pri objavi obvestila o predmetnem javnem naročilu.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.04.2017   11:41
VPRAŠANJE
Ali lahko pogoj referenc izpolnjujemo s podizvajalci?

ODGOVOR
Ponudnik lahko izpolnjuje tehnične in kadrovske pogoje skupaj s podizvajalci ali tako, da se sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oziroma drug gospodarski subjekt izvedel posel v delu, v katerem se ponudnik sklicuje na njegove kapacitete in bodo le-te izkoriščene oziroma uporabljene pri izvedbi predmetnega naročila. V tem primeru mora ponudnik v ponudbi predložiti njihove dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje pogojev in dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva za izvedbo naročila in sicer pisni dogovor z drugim subjektom, sklenjenim za ta namen ipd.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 07.04.2017   09:08
VPRAŠANJE
Zaradi zelo kratkega roka za pripravo ponudbe naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe!

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe, kar bo objavljeno na Portalu JN.
Naročnik
MO Novo mesto