Dosje javnega naročila 002601/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Vodovod Smolenja vas
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 371.757,08 EUR

JN002601/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.04.2017
JN002601/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.04.2017
JN002601/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.04.2017
JN002601/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.05.2017
JN002601/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.06.2017
JN002601/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.06.2017
Zahtevek za revizijo

    JN002601/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
mestna.obcina@novomesto.si
maja.gorenc@novomesto.si
+386 73939206
+386 73939208

Internetni naslovi
http://www.novomesto.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196409/DOKUMENTACIJA-Vodovod_Smolenja_vas_3.4.2017.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vodovod Smolenja vas
Referenčna številka dokumenta: 430-16/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova vodovodnega omrežja v naselju Smolenja vas in v delu naselja Petelinjek v skupni dolžini 2.309 m. Izvajalec je dolžan izvesti tudi vse postopke za pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Smolenja vas pri Novem mestu.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova vodovodnega omrežja v naselju Smolenja vas in v delu naselja Petelinjek v skupni dolžini 2.309 m. Izvajalec je dolžan izvesti tudi vse postopke za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Predmet javnega naročila se izvede na podlagi tehničnega poročila in popisa del izdelovalca Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, številka projekta 8/2013, ter na podlagi drugih dokumentov, ki so sestavni del naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.
Javno naročilo je celovito in ni razdeljeno na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z določili priložene dokumentacije naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.04.2017   11:00
Kraj: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov bodo morali komisiji naročnika pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pooblastilo za zastopanje, zakoniti zastopnik ponudnika pa se bo moral identificirati z osebnim dokumentom.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2017   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.04.2017   13:16
VPRAŠANJE
Ali je ogled obvezen?

ODGOVOR
Naročnik ni predvidel obveznega ogleda, lahko si pa ponudniki sami ogledajo lokacijo izvedbe javnega naročila.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 06.04.2017   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Povezava na popravku ne deluje - https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196988/Vodovod_SMOLENJA_VAS_-_popis_del

Lp

ODGOVOR
Naročnik bo ponovno objavil popravek - nov popis del.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 13.04.2017   10:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zaradi praznikov, ki so pred nami, vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Že v naprej se vam zahvaljujemo za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.
Naročnik
MO Novo mesto