Dosje javnega naročila NMV3246/2015
Naročnik: DOM NINE POKORN GRMOVJE 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 73.449,53 EUR

NMV3246/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.06.2015
NMV4160/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.07.2015
NMV4160/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.07.2015
NMV4160/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.10.2015
NMV4160/2015-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.10.2015
    NMV3246/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 2. 6. 2015
Številka objave: NMV3246/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): DOM NINE POKORN GRMOVJE, PERNOVO 4A, Kontakt: Tomaž LENART, SI-3310 ŽALEC.
Tel. +386 37132911. Telefaks +386 37132910. E-pošta olga.irman@dnpg.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: REKONSTRUKCIJA KLETI GRAŠČINE.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvedba rekonstrukcije kleti graščine zajema gradbeno obrtniška dela (rušitvena, zemeljska, betonska, zidarska, kanalizacijska, slikopleskarska, keramičarska, ključavničarska in mizarska dela), elektroinstalacije in oprema ter strojne instalacije in oprema.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/6/5505-93900463051883384799/Objava_k
let_grascine.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 12. 6. 2015
Čas: 11:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 12. 6. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Jedilnica centralne stavbe.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 8. 6. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 6. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4160/2015, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 9. 7. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2015   09:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima me, ali lahko oddamo reference na drugih obrazcih (kopije), če so na njih vsi podatki, ki jih zahtevate.

ODGOVOR:
Reference lahko oddate na drugih obrazcih, v kolikor vsebujejo podatke, ki jih zahtevamo.

Datum objave: 05.06.2015   09:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani! Prosimo da dovolite reference tudi na drugih obrazcih. Hvala

ODGOVOR:
Glejte odgovor 1.

Datum objave: 05.06.2015   09:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ponudnik naročnika opozarja, da je v skladu s stališči Državne revizijske komisije, kavcijsko zavarovanje enakovredno bančni garanciji. Zaradi navedenega, ponudnik naročnika naproša, da spremeni pogoj v zvezi s predložitvijo bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi tako, da bo možno dostaviti tudi ustrezno kavcijsko zavarovanje. Ponudnik je mnenja, da je pogoj v zvezi s predložitvijo bančne garancije preveč diskriminatorno določen, saj nimajo vsi ponudniki možnost pridobitve le te.

ODGOVOR:
Ponudnik lahko za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi predloži tudi kavcijsko zavarovanje, v kolikor ima kavcijsko zavarovanje identično vsebino iz vzorca razpisne dokumentacije (OBR-9): kaj zavarujemo, način vnočitve zavarovanja - nepreklicno, brezpogojno, na prvi poziv, vrednost, roke veljavnosti in ostalo. V tem primeru na obrazec OBR-9 pripišite, da gre za kavcijsko zavarovanje.

Datum objave: 08.06.2015   08:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, v poglavju 3 elektro inštalacije so navedene svetilke, ki jih naj ponudnik ponudi "PO IZBORU ARHITEKTA". Ponudnik ne more koordinirati in usklajevati svetilk z arhitektom. To je naloga naročnika. Zato prosimo, da se tip svetilk določi. V nasprotnem primeru jih lahko izvzamete iz popisa in jih po izbiri projektanta sami naročite.
Pri razdelielcih je določilo "PRIMERNE VELIKOSTI". Naloga projekta je da določi potrebno velikost. V pričakovanju odgovora in podatkov vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR:
Pri svetilkah smo navedli zgornjo nabavno mejo. Navedbe tipov, ki jih podajamo v nadaljevanju so zgolj za lažjo predstavo, kaj želimo, nikakor pa to niso svetila, ki jih zahtevamo:
- nadgradna stropna svetilka (tunel, stopnišče) - Svetilka Rustica II Globo 4413-2 ali podobno
- viseča stropna svetilka (soba) - Svetilka Nostalgika Globo 6900-3 ali podobno
- viseča stropna svetilka (šank) - Svetilka Nostalgika Globo 6900 ali podobno
- stenska svetilka bakla (tunel) - Svetilka Rustica II Globo 4413 ali podobno
- vgradna stenska svetilka (tunel) - Svetilka vgradna Globo 12333 ali podobno
- stenska svetilka (stebri) - Svetilka Nostalgika Globo 6900 ali podobno
- reflektor na tračnicah - Karde Globo 56038-4 ali podobno

Razdelilnik je 4 redni (4 x 12mest), podometni, dim. 359x714x95mm, s kovinskimi vrati; BK071004 Schrack ali podobno.