Dosje javnega naročila 902017/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 27.717.152,48 EUR

JN2017/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.03.2016
JN000162/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.04.2016
JN000784/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.04.2016
JN001056/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2016
JN002798/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.04.2017
JN002798/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.04.2017
JN902017/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002798/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 068-127825

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 22341422
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
cestna in železniška infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba del pri nadgradnji odseka železniške proge Poljčane - Slov. Bistrica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 22.718.977,44 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba del pri nadgradnji odseka železniške proge Poljčane - Slov. Bistrica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
S sofinanciranjem Evropske unije, Instrument za povezovanje Evrope.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN2017/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 060-100658
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 23.03.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
29.03.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
POMGRAD d.d.
Bakovska ulica 31
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
+386 25341800
+386 25341825

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 41.150.412,01 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 22.718.977,44 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2017