Dosje javnega naročila NMV572/2016
Naročnik: KGZS 
Gradnje: Pripravljalna dela na gradbiščih
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 239.867,69 EUR

NMV572/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.02.2016
NMV1530/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.03.2016
NMV1530/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2016
NMV1530/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.01.2017
NMV1530/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.01.2017
NMV1530/2016-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.01.2017
    NMV572/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Pripravljalna dela na gradbiščih

Datum objave: 1. 2. 2016
Številka objave: NMV572/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): KGZS, CELOVŠKA CESTA 135, Kontakt: sedež KGZS, V roke: Betka Gregorc, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 15136600. Telefaks +386 15136650. E-pošta betka.gregorc@kgzs.si.
Internetni naslovi: http://www.kgzs.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Javno naročilo za oddajo naročila gradnje po postopku oddaje naročil male vrednosti s pogajanji za rekonstrukcijo objekta, 1. faza, GOI (gradbeno obrtniška in inštalacijska) dela.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je rušitev treh stebrov v pritličju objekta, ki se premostijo z jekleno konstrukcijo, dodatno se izvedejo sanitarni prostori v pritličju objekta in izdelajo nove talne obloge, predelne stene in stavbno pohištvo, v skladu z zahtevami, ki so opredeljene v povabilu k oddaji ponudbe št.: 3001/16, ki je v prilogi razpisne dokumentacije.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45100000 (Pripravljalna dela na gradbiščih)
45111100 (Rušitvena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45213100 (Gradbena dela na poslovnih stavbah)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
45330000 (Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela)
45350000 (Strojne inštalacije)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
45420000 (Dela za vgraditev stavbnega pohištva)
45430000 (Oblaganje tal in sten)
45440000 (Pleskarska in steklarska dela)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/Razpisne-dokumentacije.aspx
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 11. 2. 2016
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 11. 2. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Potencialni naročniki imajo možnost ogleda objekta, ki bo organiziran dne 04.02.2016 ob 10 uri na lokaciji objekta KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 2. 2016
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 2. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1530/2016, Gradnje: Pripravljalna dela na gradbiščih; datum objave: 14. 3. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2016   14:16
Spoštovani,
se opravičujemo, vendar nam jo je zagodel škrat na spletni strani.
Razpisna dokumentacija je sedaj objavljena.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Datum objave: 01.02.2016   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni,

na povezavi ni popisov in razpisne dokumentacije. kdaj bo to objavljeno ?ODGOVOR:
Spoštovani,
se opravičujemo, vendar nam jo je zagodel škrat na spletni strani.
Razpisna dokumentacija je sedaj objavljena.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


Datum objave: 01.02.2016   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni,

na povezavi ni popisov in razpisne dokumentacije. kdaj bo to objavljeno ?ODGOVOR:
Spoštovani,
se opravičujemo, vendar nam jo je zagodel škrat na spletni strani.
Razpisna dokumentacija je sedaj objavljena.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


Datum objave: 01.02.2016   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni,

na povezavi ni popisov in razpisne dokumentacije. kdaj bo to objavljeno ?ODGOVOR:
Spoštovani,
se opravičujemo, vendar nam jo je zagodel škrat na spletni strani.
Razpisna dokumentacija je sedaj objavljena.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


Datum objave: 01.02.2016   14:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Glede na izjemno kratek rok za oddajo ponudbe vas pozivamo, da takoj objavite razpisno dokumentacijo s popisi, v nasprotnem vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani,
se opravičujemo, vendar nam jo je zagodel škrat na spletni strani.
Razpisna dokumentacija je sedaj objavljena.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


Datum objave: 01.02.2016   14:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Glede na kratek rok za pripravo in oddajo ponudbe Vas naprošam, da objavite razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:
Spoštovani,
se opravičujemo, vendar nam jo je zagodel škrat na spletni strani.
Razpisna dokumentacija je sedaj objavljena.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.


Datum objave: 02.02.2016   08:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za objavo projektne dokumentacije.

ODGOVOR:
Projektna dokumentacija PZI je na voljo za vpogled na sedežu KGZS, Gospodinjska ulica 6, v Ljubljani. Od jutri dalje vam jo lahko posredujemo tudi preko e-pošte. Vsekakor pa jo lahko prejmete v e-obliki ob organiziranem ogledu objekta, ki bo 4. 2. 2016, ob 10. uri.
Lepo pozdravljeni

Datum objave: 02.02.2016   08:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kdaj in na kakšen način bodo potekala pogajanja?

ODGOVOR:
Pogajanja bodo potekala po javnem odpiranju ponudb, ki bo 11.2.2016, ob 13. uri. Na javnem odpiranju se bodo odprle vse ponudbe, preverilo ali so pravilne, nato pa se bo z vsakim ponudnikom posebej po vrstnem redu dospetja njegove ponudbe sestalo glede cene oz. glede pripravljenosti za spremembo njegove cene in za pričetek del.
Lep pozdrav

Datum objave: 02.02.2016   12:37
Spoštovani,

vsa dokumentacija PIZ razen strojnih inštalacij je že na naši spletni strani http://www.kgzs.si/gv/aktualno/razpisne-dokumentacije.aspx. Strojne inštalacije bodo jutri zjutraj.
Za razumevanje se zahvaljujemo.


Datum objave: 02.02.2016   13:44
Spoštovani, tudi strojne inštalacije so dostopne na spletni strani.

L.p.

Datum objave: 02.02.2016   14:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni. Pa saj veste, da morate vse objaviti na portalu oz. spletni strani. Tudi projekte. Objavo ne smete pogojevati s pošiljanjem e-mailov oz pogojevanjem, da moramo priti na ogled, če jih želimo prejeti oz videti. Saj vse to veste, tako veleva zakonodaja, in nima smisla o izgovorih itd. Rok oddaje je zelo kratek, zato še danes objavite sheme stavbnega pohištva, ključavničarskih del. itd...Ne zavlačujte po nepotrebnem. Hvala

ODGOVOR:
Spoštovani,
sedaj je PZI v celoti na spletni strani.
LP

Datum objave: 02.02.2016   14:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas kako boste po odpiranju ponudb preverili pravlinost izračuna, saj so v popisih možne računske napake. V tem primeru izhodišče za pogajanje ne bi bilo pravilno (bilo bi zavajajoče). Prav tako nas zanima kako boste ob odpiranju preverili vse ostale izjave, kot npr. OBR-2, OBR-3, OBR-5,...

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Do računskih napak naj ne bi prihajalo, saj so celice v popisu del, katere se ne smejo spreminjati zaklenjene. Z vnosom zneska na količino se skupna vrednost avtomatsko izračuna. Obrazce oz. izjave bomo preverjali po seznamu, kateri je na zadnji strani razpisne dokumentacije - Priloga 4. V kolikor bomo dvomili, bomo resničnost navedb na izjavah oz. obrazcih preverili naknadno.
LP

Datum objave: 03.02.2016   10:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

računske napake očitno so, ker že v rekapitulaciji seštevek neto cene in davka ni pravilen.

lp

ODGOVOR:
Ocena stroška ni nič nenavadnega. Izvajalci imate dovolj podatkov in PZI, da lahko ocenite te stroške. Tako, da to ostane kot je bilo. Urna postavka prav tako ostane, obračunala pa se bo na podlagi dejansko opravljenih ur.
LPB

Datum objave: 04.02.2016   08:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

računske napake očitno so, ker že v rekapitulaciji seštevek neto cene in davka ni pravilen.

lp

ODGOVOR:
Računske napake so bile odpravljene takoj po opozorilu nanje. Se zahvaljujemo za opozorilo in opravičujemo, da je do njih prišlo.
LP

Datum objave: 04.02.2016   10:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Zanima nas, zakaj je pri nekaterih postavkah namesto količine pisana enota OCENA?? in potem 1??
Prosimo da to popravite in namesto ocene napišete pravilno enoto (m2,m3..)
Glede na obseg dela pa... ali je res potrebnih dodatnih 350 ur za pomoč obrtnikom??
Vemo, da se te postavke obračunavajo na podlagi dejansko izvedenega dela, vendar pa pri sami ponudbi ravno pri teh postavkah pride do ogromnih razlik!!ODGOVOR:
Ocena stroška ni nič nenavadnega. Izvajalci imate dovolj podatkov in PZI, da lahko ocenite te stroške. Tako, da to ostane kot je bilo. Urna postavka prav tako ostane, obračunala pa se bo na podlagi dejansko opravljenih ur.
LP

Datum objave: 04.02.2016   11:48
OBVEŠČAMO, DA JE OBJAVLJEN DOPOLNJEN POPIS STROJNIH INŠTALACIJ in sicer je v točki 02-GRELNI ELEMENTI IN INSTALACIJE OGREVANJA DODANO NEKAJ POZICIJ.
LP


Datum objave: 04.02.2016   11:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
03-prezračevanje-kanalski razvodi - prosimo za podatek in sicer za tip klime oz. model klime. hvala

ODGOVOR:
V popisih je navedena klimatska naprava in sicer n.p.r. Daikin
KLIMA NAPRAVA SPLIT
Klima naprava-inverter ( n.p.r. Daikin )
Qh=3500 W
Qg=3800 kW
vključno elektro kabliranje
povezave (hidravlične) zunanje enote z notranjo


Datum objave: 04.02.2016   15:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

A se naročnik dela norce iz ponudnikov ali pa ima že izbranega izvajalca.
Preberite si malo ZAKONODAJO.

ODGOVOR:
Ne, naročnik nima izbranega izvajalca. Nikakor ni naš namen, da bi se iz ponudnikov delali norca. Trudimo se po svojih najboljših močeh zadostiti predpisom. V kolikor imate kakšno konkretno dilemo, ne odlašajte, ampak nas samo kontaktirajte. Če se ne bo mogoče sporazumeti na tale način, vam zagotovimo kontakt od projektanta - vse da bi imeli čim manj težav pri pripravi ponudbe.
LP

Datum objave: 05.02.2016   08:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

prosim za podatek, in sicer čigav imate že obstoječi sistem za javljanje požara, da lahko pripravimo kompatibilno ponudbo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Sistem za javljanje požara je od Fit varovanja

Datum objave: 05.02.2016   09:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pri stojnih delih - 3 Kompaktna prezračevalna naprava (N3) - na koncu te postavke manjka podatek katera naprava ustreza, torej prosimo za dopolnitev.
Hvala

ODGOVOR:
Npr. KOMFOVENT Verso R 2500 U HE EC.1 (Agregat d.o.o., Ljubljana)
LP

Datum objave: 05.02.2016   09:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

prosimo za tip - MODEL klimatske naprave! Razumemo, da je Daikin proizvajalec, torej potrebujemo še tip, da lahko ponudimo enak oziroma primerljiv izdelek.

Hvala

ODGOVOR:
V pogovoru s projektantom je projektant stališča, da je v popisih dovolj podatkov, da se izbere ustrezna klima naprava.
LP

Datum objave: 05.02.2016   10:13
OBVEŠČAMO, DA JE NA SPLETNI STRANI OBJAVLJENA DOPOLNITEV ZA STROJNE INŠTALACIJE.
lp

Datum objave: 05.02.2016   11:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdrav,

pri sklopu mizarskih del - stavbno pohištvo, pozicija 7. je popis nelogičen, torej prosimo za jasna navodila (mizarji z večletno tradicijo tako 'butastih' vrat ne znajo narediti)...ali je prišlo do napake v popisu ali je. prosimo za navodila!

ODGOVOR:
Izvedba je razvidna v shemi vrat in oken (PZI Arhitektura, točka 1.5.6)
LP