Dosje javnega naročila 002853/2017
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Osebna varovalna oprema
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 123.679,27 EUR

JN002853/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.04.2017
JN002853/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2017
JN002853/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2017
JN002853/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.08.2017
JN002853/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2017
JN002853/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.02.2018
JN002853/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2018
JN002853/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2018
JN002853/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2018
JN002853/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 15.10.2018
Zahtevek za revizijo

    JN002853/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 069-130005
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Bojan Geršak
bojan.gersak@slo-zeleznice.si
+386 122914541
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Bojan Geršak
bojan.gersak@slo-zeleznice.si
+386 122914541
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Tovorni promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Bojan Geršak
bojan.gersak@slo-zeleznice.si
+386 122914541
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Bojan Geršak
bojan.gersak@slo-zeleznice.si
+386 122914541
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/196762/Razpisna_dokumentacija_za_OVO_za_leto_2017-2018.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Vložišče SŽ
bojan.gersak@slo-zeleznice.si

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Osebna varovalna oprema
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Osebna varovalna oprema
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sezonska oblačila
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebna varovalna oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Oblačila
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebna varovalna oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Obutev
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebna varovalna oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Rokavice
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebna varovalna oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Jakna letna
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Osebna varovalna oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Tako kot je v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je v razpisni dokumentaciji

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Tako kot je v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.05.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.05.2017   13:00
Kraj: Ljubljana, Uprava SŽ, soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.04.2017   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2017   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Zanima nas ali je možen ogled vzorcev, kdaj in kje?
Vnaprej hvala za odgovor.

ODGOVOR

Na strani 49 je navedeno, da naročnik nima vzorcev zato ogled ni možen


Datum objave: 12.04.2017   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Kje in kdaj je možen ogled vzorcev za obutev, rokavice in oblačila.

lep, dan

ODGOVOR

Na strani 49 je navedeno, da naročnik nima vzorcev zato ogled ni možen


Datum objave: 12.04.2017   08:41
VPRAŠANJE
Kje si lahko ponudnik ogleda vzorec za sklop 5 jakna letna

ODGOVOR

Na strani 49 je navedeno, da naročnik nima vzorcev zato ogled ni možen


Datum objave: 12.04.2017   08:41
VPRAŠANJE
V pogodbi v razpisu je navedena pogodbena kazen za zamudo pri dobavi v 9 členu v višini 0,3 % od vrednosti posameznega naročila za vsak zamujeni dan
V 12.členu pa je navedena pogodbena kazen 5 promilov za vsak dan zamude od vrednosti celotnega naročila .
Prosimo, da se v pogodbi za pogodbeno kazen pri zamudah upošteva obligacijski zakonik RS.


ODGOVOR


Črta se 9. Člen pogodbe. 12. Člen se popravi tako, da se pravilno glasi:
V primeru zamude dobavnega roka ima naročnik pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 ‰ (pet promilov) za vsak dan zamude od celotne pogodbene vrednosti, vendar največ do 10 % (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti.
Pogodbena kazen se zaračuna v primeru, da je dobavitelj v zamudi z dobavo ali izvedbo več kot en delovni dan od roka dobave, ki ga določa ta pogodba.


Datum objave: 12.04.2017   08:42
VPRAŠANJE
V razpisu je zahteva po prometu za posamezni sklop. Vendar navajate dva različna termina prometa , leto 2015 in 2016
Katero se upošteva ?

ODGOVOR

Upošteva se promet za leto 2016.


Datum objave: 12.04.2017   08:42
VPRAŠANJE
Glede na obseg javnega razpisa in raznolikost artiklov ter tehnično zahtevnost artiklov prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe kajti za vsak artikel zahtevate priložen vzorec. Poleg tega pa so v vmesnem času še prazniki in s tem krajši čas za pripravo ponudbe.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe se ne bo podaljšal.Datum objave: 12.04.2017   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo vprašanje za sklop IV usnjene rokavice kratke zimske 4.03. Ali so lahko rokavice brez dodatnih ojačitev zaradi boljšega oprijema?

ODGOVOR

Rokavice zimske so lahko brez dodatnih ojačitev

Datum objave: 12.04.2017   08:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Po pregledu RD smo ugotovili, da je zaradi kopleksnosti dokometacije, še posebej na področju vzorcev in dokazil, čas za pripravo ponudbe definitivno prekratek. Prav gotovo naročnik tudi ni upošteval (verjamemo, da ne namenoma), da je zaradi praznikov v tem času manj delovnih dni in bo težko pripraviti vse vzorce in spremno dokumentacijo.
Vse navedeno nedvoumno vpliva, da ponudbe, ki jih bodo pripravljali ponudniki ne bodo mogle biti pripravljene temeljito. Prosimo, da naročnik podaljša rok za oddajo ponudb. V nasprotnem se bo pri ponudnikih zagotovo pojavil dvom, da je v prednosti ponudnik, ki morda že ima pripravljene vzorce.

Hvala v naprej za podaljšanje roka za oddajo in lep pozdrav.

ODGOVOR

Rok za oddajo ponudbe se ne bo podaljšal.


Datum objave: 13.04.2017   12:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop ROKAVICE; navajate pri vseh treh rokavicah, da je manšeta iz govejega cepljenca; ali je lahko cela rokavica - tudi manšeta iz gladkega govejega usnja?

Hvala

ODGOVOR

Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 13.04.2017   12:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pri sklopu IV usnjene rokavice kratke 4.01.je zahtevan standard EN 388 razred minimalne zaščite 3122. Pri rokavicah zimskih kratkih 4.03. pa zahtevate
isti standard EN 388 razred minimalne zaščite 3122 samo da se v notranjosti doda podloga umetno krzno. Zanima nas ali mora imeti rokavica potem standard
za zaščito pred nizkimi temperaturami 511 ali zadostuje standard kot ga zahtevate pri rokavici usnjeni kratki 4.01? Vprašanje je tudi ali se lahko namesto umetnega krzna doda druga ustrezna podloga namenjena zaščiti proti mrazu?

ODGOVOR

Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 13.04.2017   12:49
VPRAŠANJEImamo vrašanje za usnjene rokavice sklop IV. Ali so lahko rokavice tudi v svetli krem barvi ker mislimo da barva naj ne bi bila toliko pomembna.

ODGOVOR

Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 19.04.2017   08:50
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Pri pregledu dokumentacije oz. opisov artiklov in zahtev opažamo,da je razpis napisan točno določenemu dobavitelju, kar je razvidno iz internetnih strani.

Imamo vprašanja za:
SKLOP 2: OBLAČILA
1.)vprašanje:
za artikle 2.01., 2.02. ,2.03. zaradi večje konkurenčnosti prosimo za vse tkanine dopustno odstopanje pri teži (+/- 10% )

2.)za artikle od 2.06. do 2.14. navajate da je minimalna zahtevana temperatura za pranje 95°C.Nobeden od renomiranih proizvajalcev tkanin ne deklarira
industrijskega pranja na 95°C temveč na 75°C

3.)za artikle od 2.15. ,2.16.,2.17. -majice -zahtevate da minimalna temperatura pranja znaša 95°C, kar pri barvnih majicah in sestavi materiala ne more biti minimalna temperatura 95°C.
Običajno se deklarira pranje 40°C.

4.)stran 59 je slika majice-na kaj se nanaša?

Prosimo vas ,da zaradi praznikov ,zahtevnosti razpisa, zahteve po priloženih vzorcih in zelo kratkega roka podaljšate rok za oddajo ponudbe.

Hvala,
lep pozdrav !

ODGOVOR
Na vprašanje št. 1. Tako kot je navedeno v razpisni dokumentacij
Na vprašanje št. 2 in 3. Zaradi narave dela in velike umazanije, morajo biti delovna oblačila tudi ustrezno oprana, kar se doseže z višjo temperaturo pranja. Tkanine omogočajo pranje tudi na 95 stopinj in iz tega razloga se ta kriterij ne bo spreminjal.
Na vprašanje št. 4 Pomotoma navedena in se ne nanaša na noben artikel.

Datum objave: 19.04.2017   08:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu odgovorov s strani naročnika lahko utemeljeno dvomimo, da naročnik nima želje, da bi prejel ponudbe s strani več ponudnikov in s tem razširil izbor in si pridobil vse potrebne podatke za izbiro resnično najboljše ponudbe.
Navedbo lahko utemeljimo z dejstvom, da naročnik ne želi podaljšati roka za oddajo ponudb, brez da bi navedel konkreten razlog. Prav tako je navedeno, da naročnik nima vzorcev, da bi si jih ponudniki lahko ogledali, ko pa gledamo opise in skice so artikli ''precizno'' opisani. Torej se pojavlja dvom, da je naročnik od nekod ''prepisal'' zahteve ter kateri od ponudnikov že ima pripravljene vzorce.
Naročniku predlagamo (kot že 2 ponudnika prej), da podaljša rok (vsaj za 15 delovnih dni) za oddajo ponudb in bodo vsi ponudniki v ''enakopravnem'' položaju ter bodo lahko s ponudbami dostavili brezhibne vzorce.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšanje za oddajo ponudbe sporočil na portalu. Naročnik nima vzorcev ker se bo izbral vzorec, ki bo izdelan po navedenih opisih.


Datum objave: 19.04.2017   08:56
VPRAŠANJE
pozdravljeni!

Ne želite ali nimate vzorcev za pokazati? Dobro veste da po skici ni mogoče točno natančno izdelati vzorce obutve in oblačil. Če želite dobiti več cenejših ponudnikov bi pokazali vzorce, a zgleda da je že vse zmenjeno.

Kupujete cca 20.000 kosov tekstila in pravite da nimate 17 vzorcev oblačil za pokazati, pa to je absurdno!

kupujete cca 10.000 parov obutve, pa pravite da nimate 6 parov za pokazati, to je pa za v javnost!!!

zakaj potem objavljate razpis, če imate vse že dogovorjeno.

Ali potem tudi ni mogoče videti 3 pare različnih rokavice, pa čeprav pravite da jih potrebujete cca 25.000???

zahtevamo ogled vzorce!!


ODGOVOR

Naročnik nima vzorcev ker se bo izbral vzorec, ki bo izdelan po navedenih opisih.


Datum objave: 19.04.2017   08:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na odgovore za rokavice je jasno, da imate že vnaprej izbranega ponudnika. Barva rokavic, topla podloga (sploh ker ne zahtevate standarda za mraz) ter manšeta goveje ali gladko usnje res niso pomembni za varnost uporabnika kar je glavni pomen zaščitne rokavice.

ODGOVOR

Rokavice se izdelajo kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 20.04.2017   08:51
VPRAŠANJE


Prosimo ali lahko pri vašem pogoju finančne in ekonomske sposobnosti pri sklopu IV lahko upoštevate tudi čisti letni prihodek 117.000€ v letu 2016?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije za ta sklop.


Datum objave: 24.04.2017   09:17
VPRAŠANJE

Pozdravljeni

Pri sklopu II za majice 2.15. sur.sestava 95% bombaž, 5% elastan se poraja dvom o upravičenosti pranja pri 95 stopinjah. Kot vemo se obarvani materiali
tudi če so pobarvani z reduktivnimi (VAT) barvili perejo pri običajni temperaturi pranja okoli 60 stopinj. V tem primeru so prisotne elastanske niti, ki tako
visokih temperatur ne prenesejo. Ravno tako temno modra barva kot jo zahtevate, se pri prisotnem znoju degradira. Z novimi trendi eko dizajna, se v 21
stoletju popolnoma opušča pranje pri 95 stopinjah. Zanima nas ali ste pomotoma navedli takšno temperaturo pranja. Vprašanje je tudi po kakšnih
standardih in parametrih se to vrednoti. Hvala za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Zaradi narave dela in velike umazanije, morajo biti delovna oblačila tudi ustrezno oprana, kar se doseže z višjo temperaturo pranja. Tkanine omogočajo pranje tudi na 95 stopinj in iz tega razloga se ta kriterij ne bo spreminjal.


Datum objave: 24.04.2017   09:25
VPRAŠANJE
Imamo vprašanje, ki se nanaša na sklop 3 - obutev.

Pazljivo smo pregledali razpisno dokumentacijo in opise posameznih vrst čevljev.
Lepo prosimo za pojasnilo glede podplata pri čevljih, za katere je v RD zahtevano, da je podplat iz poliuretana/termoplastičnega poliuretana. Zanima nas ali ta zahteva pomeni da so podplati dvokomponentni v kombinaciji iz poliuretana in termoplastičnega poliuretana oziroma ali so samo iz poliuretana ali so samo iz termoplastičnega poliuretana.

Zanima nas tudi, ali mora biti zahtevana dokumentacije /tehnični listi, .../ izdana s strani akreditiranih neodvisnih laboratorijev/?

Tako kot ostali ponudniki tudi mi prosimo za podaljšanje roka. RD je bila na žalost objavljena tako, da v rok za pripravo in oddajo oddajo ponudbe, padejo dvojni prazniki - velikonočno in prvomajski. To nam pomembno skrajšuje rok za pripravo ponudbene dokumentacije in to pri tako obsežnem in zahtevnem razpisu kot je ta. Tudi neodvisne institucije in laboratoriji, ki izdajajo ustrezne tehnične liste v prazničnih in medprazničnih dneh ne delajo. Zato še enkrat apeliramo na vas, da podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni in tako omogočite pripravo ponudbene dokumentacije več zainteresiranim ponudnikom in ne le tistim, ki so jim vaše zahteve že v naprej "pisane na kožo". Očitno se kot velik naročnik počutite tako samozadostno, da se lahko požvižgate na zakonodajo, ki govori o tem, da morajo imeti vsi ponudniki enake možnosti. To pa v tem konkretnem primeru še zdaleč ni tako, saj se že na daleč vidi, da ima prednost točno določen ponudnik.


ODGOVOR

Za prvi odstavek
Mišljena je kombinacija

Za drugi odstavek
Dokumentacija mora biti v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11) in v skladu z razpisnimi pogoji.

Za tretji odstavek
Naročnik bo podaljšanje za oddajo sporočil na portalu.

Datum objave: 24.04.2017   09:27
VPRAŠANJE
Pri sklopu 2. pozicija 2.15 Majica temno modra in rumena T-shirt; gre za kombinirano majico (temno modra z rumeno kombinacijo) ali enobarvno temno modro oz. rumeno?
Prav tako imamo ponovno vprašanje glede zahtevane minimalne temperature pranja 95 stopinj? Materiali, ki vsebujejo elastan ne zdržijo visokih temperatur oz. so ponavadi deklarirani na 40 oz. 60 stopinj. Vaša zahteva je nenavadna. Prosimo za obrazložitev oz. dopustnost pranja na 60 stopinj.
Enako vprašanje glede temperature pranja za pozicijo 2.16 ( Polo majica temno modra KR in pozicija 2.17 (Majica polo temno modra dolg rokav.
Hvala,

ODGOVOR

Dobavitelj mora imeti možnost dobavljati enobarvno majico in sicer v rumeni ali temno modri barvi, ker so za določena delovna mesta predpisane rumene majice za druga pa modre.

Zaradi narave dela in velike umazanije, morajo biti delovna oblačila tudi ustrezno oprana, kar se doseže z višjo temperaturo pranja. Tkanine omogočajo pranje tudi na 95 stopinj in iz tega razloga se ta kriterij ne bo spreminjal.


Datum objave: 25.04.2017   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pri podanem razpisu za obutev, bi vam rad zapisal, da sem 100% prepričan, da bo ta razpis dobilo podjetje ... na spletnih straneh se lepo vidi da je ...

Mojo trditev lahko podkrepim z več podatki
Obutev je razpisana iz kataloga PODJETJA ..... in sicer je to obutev E in H saj oni uporabljajo svoja komercialna imena za vložke ESD itd.

Združili ste razpis na vso obutev skupaj, kar predstavlja cca 11.000 parov in 6 sklopov, kar je dejansko ne sprejemljivo in ne razumljivo.

Z združitvijo 6 sklopov boste prav gotovo prejeli NAJDRAŽJO možno ponudbo, ker bo zg. zapisano podjetje s takšnim sistemom JN za lahko manipuliral z višino cene, saj se zaveda, da ni podjetja v Slo ki bi bilo v stanju pripraviti vse sklope.
Podajata informacije, da nimate vzorcev za ogled, kar je ne razumljivo glede na podane opise in preference posamičnih sklopov in artiklov.
Če bi bilo to resnica bi potem opise naredili popolnoma drugače in ne tako točno specificirali.
V opisu imate za dva sklopa 3.02 in 3.05 za zgornji material zapisano zahtevo po umetnem materialu za zgornji del, kar je za vašega uporabnika prav gotovo ne sprejemljivo, saj bo to obutev uporabljal po 8-10 ur na dan, sami pa vemo da umetni materiale ne omogoča takšne zračnosti kot naravni material.
Pri sklopu 3.06 ste pri edinem od sklopov podali zahtevo po tehnologiji izdelave DIREKTNO BRIZGANA, le zakaj ?
Predlagam, da še enkrat pregledate zapise in zahteve in podate možnost priprave ponudbe za posamične sklope in ne tako natančne opise za posamezne sklope.
S tem bi pridobili na širini ponudbe različnih ponudnikov in prav gotovo nižje vrednosti po sklopih, kar pa je tudi osnova JN naročila kajne.
V glavnem je ta oblika JN za nas NE SPREJEMLJIVA.


ODGOVOR

Tako kot je navedeno v razpisni dokumenatciji.

Datum objave: 25.04.2017   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri referencah zahtevate, da mora vrednost posla znašati najmanj 20% ocenjene vrednosti sklopa. Prosim, da navedete ocenjene vrednosti sklopov.

Lp,

ODGOVOR

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 25.04.2017   13:40
VPRAŠANJE
Vprašanje za sklop 1:
- Bunda visoko-vidna: glede na to, da to ne spremeni funkcionalnosti, predvidevamo, da lahko ponudimo izdelek, kjer je gramatura kontrastne tkanine enaka kot osnovne, torej 200 g/m2 +/-3%. Prosimo za potrditev.
- Samostojna nosljiva podloga, ki se integrira v visoko-vidno bundo: ali lahko ponudimo podlogo, ki ima standard EN 14058? Predvidevamo, da lahko, saj ta standard zahtevate pri podlogi za ne visoko-vidni bundo, obe pa imata namen ščititi pred mrazom. Prosimo za potrditev.
- Dežna jakna - ali lahko ponudimo izdelek boljše kvalitete? Boljši material - 100% poliamid prevlečen s poliuretanom, ploščinska masa 180 g/m2?
- Podoblačilo: podhlače in podmajica: zakaj ne zahtevate standarda? Niti oznake CE? Načeloma potem to ni osebna varovalna oprema. Na trgu obstajajo podoblačila, ki so certificirana po standardu za mraz EN 14058 in so v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. Zanima nas tudi, kako lahko zahtevate natančno sestavo in gramaturo materiala z minimalnimi odstopanji, če pa nimate vzorcev in tega materiala niste preizkusili. Predvidevamo, da lahko ponudimo izdelek, ki ustreza standardu EN 14058 in ima drugačno sestavo in gramaturo materiala. Le standard je namreč zagotovilo, da je izdelek primeren za določeno uporabo. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Kvaliteta je lahko boljša, ni pa nujno, da bo naročnik ponujeno blago smatral za bolj kvalitetno. OVO naj zato ustreza kriterijem, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 25.04.2017   13:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na postavljena vprašanja Naročniku s strani zainteresiranih ponudnikov in Naročnikov odgovor je jasno, da je ponudnik že izbran.
Torej:
- rok se mora podaljšati za 15 delovnih dni
- omogočiti ogled vzorcev
- popraviti tehnično dokumentacijo v smeri večje tolerance +/- 10 %
- popraviti surovinske sestave osnovnih tkanin ( glej "tender" Avstrijske železnice ali Švicarske železnice )

Zahtevamo, da 24. 4. 2017, podaljšate rok za 15 delovnih dni ali pa gre vse v medije!

Železniški pozdrav!


ODGOVOR:

1.) Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije: popravek roka za oddajo ponudb.
2.) Naročnik ne razpolaga z vzorci zato ogled ni možen. Naročnik je svoje zahteve opredelil s tehničnimi zahtevami vsakega izdelka posebej.
3. in 4.) Tehnična dokumentacija in surovinske sestave tkanin ostanejo nespremenjene.