Dosje javnega naročila 002735/2017
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Gradnja hodnika za pešce v Mojstrani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 67.334,18 EUR

JN002735/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.04.2017
JN002735/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.05.2017
JN002735/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.06.2017
JN002735/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.06.2017

    JN002735/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja hodnika za pešce v Mojstrani
Referenčna številka dokumenta: 430-15/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233260
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nadaljevanje gradnje hodnika za pešce v Mojstrani 2. faza v dolžini 260 m in širini 1,6 m, ob regionalni cesti RT-908, odsek 1383 Mojstrana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233260
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mojstrana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nadaljevanje gradnje hodnika za pešce v Mojstrani 2. faza v dolžini 260 m in širini 1,6 m, ob regionalni cesti RT-908, odsek 1383 Mojstrana – Vrata in sicer od km 2,115 (P10 + 10m) do km 2,360 (P23 + 15m).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.04.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.07.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.04.2017   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.04.2017   09:47
VPRAŠANJE
ALI JE USTREZNA REFERENCA, KJER JE BIL ZAČETEK DEL V LETU 2011 IN ZAKLJUČEK V ZADNJIH 5 LETIH?

ODGOVOR
Naročnik je jasno določil katera referenčna dela bo upošteval in tudi definiral kaj se šteje za obdobje 5 let in sicer v pogoju:

2.3.3. Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj dva istovrstna posla, kot je to naročilo. Naročnik bo upošteval samo uspešno zaključena pogodbena dela, kar pomeni, da je bilo do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oziroma da je bila do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, opravljena primopredaja del (v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni bila potrebna). Kot istovrstni posel bo naročnik upošteval obnovo ali novogradnjo ceste, kolesarske steze ali parkirišča ter cestne infrastrukture, pod pogojem, da je obnova ali novogradnja vključevala tudi izgradnjo hodnika za pešce v dolžini vsaj 260 m;


Datum objave: 10.04.2017   07:51
VPRAŠANJE
Ali se upošteva cesta v sklopu komunalne infrastrukture?

ODGOVOR
Da, v kolikor so dela zajemala tudi obnovo oziroma gradnjo hodnika za pešce v zahtevani dolžini (vsaj 260m ).