Dosje javnega naročila 002927/2017
Naročnik: OBČINA MISLINJA, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja
Gradnje: Prenova kuhinje v Osnovni šoli Mislinja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002927/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.04.2017
JN002927/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2017
JN002927/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2017
JN002927/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.04.2017
JN002927/2017-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.04.2017
JN002927/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2017
JN002927/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.07.2017

    JN002927/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MISLINJA
Šolska cesta 34
2382
SI
Mislinja
Slovenija
Občina Mislinja
obcina@mislinja.si
+386 28857342

Internetni naslovi
http://mislinja.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/197360/Prenova_kuhinje_OŠ_Mislinja.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prenova kuhinje v Osnovni šoli Mislinja
Referenčna številka dokumenta: 600-02/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova kuhinje v kletnih prostorih Osnovne šole Mislinja. Uredi se tudi prezračevanje kuhinje in jedilnice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI013 - Koroška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja zajema celovito prenovo kuhinje s prezračevanjem zamenjavo elektro in strojnih instalacij ter gradbeno obrtniška dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2017   10:00
Kraj: Sejna soba Občine Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.04.2017   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2017   08:46
VPRAŠANJE
V razpisnem obrazcu 5 - reference odgovornega vodja del, nas zanima, ali lahko za OVD priložimo referenco za kateri koli objekt, kjer je izvajal nadzor ali mora biti referenca za objekt, ki ga je izvajalo naše podjetje in je navedeni OVD izvajal nadzor?
Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.
Reference OVD so veljavne tudi če je storitev opravljal na objektu kjer vaše podjetje ni izvajalo del.

Lep pozdrav.Datum objave: 13.04.2017   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponudbi je potrebno priložiti dve menični izjavi v kateri je zahtevano, da se menični znesek nakaže naročniku na račun št. _______________, odprt pri _______________, prosimo za podatke.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Št. računa: 01276-0100010437 odprt pri Banki Slovenije.

Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 18.04.2017   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se v popisih podvajajo talni sifoni in lovilec maščob, ki so enkrat zajeti v gradbeno obrtniških delih in drugič v strojnih inštalacijah?

Hvala.

ODGOVOR

Da, v popisih je bila napaka v smislu podvajanja navedenega. Objavili smo popravek popisa del.

Hvala za opozorilo in lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2017   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

iz kakšnega materiala mora biti pohištvena oprema v pisarni kuharice?

Hvala.

ODGOVOR

Oprema pisarne kuharice je iz ivernih plošč debeline 19 mm, končna obdelava z ultrapasom, barvo določi projektant in naročnik. Omare naj bodo dvignjene od tal ( na nogah), da je možno mokro čiščenje.

Lep pozdrav


Datum objave: 18.04.2017   09:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji in vzorcu pogodbe navajate, da se bodo navedena dela izvajala v dveh fazah, in sicer;

1.FAZA
pričetek del: 23.06.2017
dokončanje del: 25.08.2017

2. FAZA
pričetek del: 22.06.2018
dokončanje del: 01.08.2018

Prosim, da popis razčlenite, kjer bo razvidno katera dela sodijo pod katero fazo oz. objavite grafični prikaz faznosti del!

ODGOVOR

Faznost je opredeljena, le v smislu kuhinjske opreme in je v popisih del pri posameznih pozicijah označena (faza II.)

Lep pozdarv.


Datum objave: 18.04.2017   09:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri roku izvedbe navajate izvedbo del v 1. in 2.fazi, v obrazcu predračunu - skupni rekapitualacije ni ločenih vrednosti za izvedbo v dveh fazah. Ali se bo pogodba sklenila za obe fazi izvedbe, in ali je potrebno cene vnesti tudi v drugo fazo in prikazati kar skupni seštevek vseh ponujenih del.
Lp

ODGOVOR

Da, pogodba se bo sklenila za obe fazi, cene je potrebno vnesti tudi za drugo fazo in prikazati skupni seštevek ponujenih del.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.04.2017   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod referenčnimi pogoji je navedeno sledeče:
Da je ponudnik v zadnjih petih letih samostojno ali v skupni ponudbi že izvedel eno
uspešno izgradnjo vsaj enega primerljivega objekta po klasifikaciji CC-SI 121,122,123,126, v
vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV in predloži ustrezna potrdila.

Ali to pomeni, da je ponudnik izvedel GOI dela skupaj z opremo? Prosimo vas za odgovor z DA/NE.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Odgovor je DA, upoštevana je tudi oprema.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2017   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisih el instalacij je naveden PID dokumentacija,kaj je z PID dokumentacijo za strojne instalacije in za gradbeno-obrtniška dela?
Lp

ODGOVOR
V ponudbi upoštevajte le kar je v popisih. PID za strojne inst. in GO dela ni predmet popisa del.

Lep pozdrav


Datum objave: 18.04.2017   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da objavite točno količino pri postavki "Dobava in izdelava vertikalnega zaključka talne zapore s samolepilnim bitumenskim trakom na AB stene, kot npr. Bituthene 3000 ali enakovredno, na predhodno izveden primer premaz. Trak se z zaporo prekriva najmanj 15 cm in sega do zgornjega roba estriha.
UPOŠTEVATI DETAJLE IN POSTOPKE PROIZVAJALCA."
kpl 1,00
Hvala.

ODGOVOR


Vezano na postavko "Dobava in izdelava vertikalnega zaključka talne zapore s samolepilnim bitumenskim trakom na AB stene, kot npr. Bituthene 3000 ali enakovredno, na predhodno izveden primer premaz. Trak se z zaporo prekriva najmanj 15 cm in sega do zgornjega roba estriha. .... navajam količino, ki je 42,00 m2.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.04.2017   12:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na garancijo za odpravo napak v garancijskem roku ste navedli, da bo moral izbrani ponudnik predložiti garancijo banke/zavarovalnice v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV, ki bo veljavna 5 let. Naročnika naprošamo, da omogoči, da namesto ene garancije zaporedno predložimo dve garanciji s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer bo nova garancija nadomestila prejšnjo v skladu z 5.členom – 4. točke Uredbe o finančnem zavarovanju ZJN-3.

ODGOVOR

Izbrani ponudnik bo moral priložiti ustrezno finančno zavarovanje veljavno za obdobje 5 let. Zaporedna predložitev finančnih zavarovanj ni sprejemljiva.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.04.2017   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo, da nam pojasnite pri kuhinjski tehnologiji - opremi slednje:
Prostor: Pisarna kuharice:
- garderobne omare - iz kakšnega materiala naj bodo garderobne omare - lesene ali kovinske

Prostor: Jedilnica:
- Nizka omara – bariera med jedilnico in stopniščem, dim. 3,10/0,20/h= 1,00 m – s stopniščne strani pano – oglasna deska, z jedilniške strani police - iz kakšnega materiala je izdela nizka omara - prosimo za objavo sheme za lažjo predstavo!

Hladilna komora:
Prosimo za natančnejši popis elektro opreme hladilne komore saj navajate vse po 1 kpl. Izvajalec elektro del iz tega ne more razbrati za kakšne količine kablov ter ostalega materiala gre.
Prav tako nam pojasnite kaj ste mislili pod opombami citirano - glejte spodaj:

OPOMBE:
a) Ponudba vključuje dobavo in montažo funkcionalne opreme na objektu v Mislinji, zagon opreme ter tehnično dokumentacijo (PID)!

b) V ceni ni zajeto:
- gradbena dela, termoizolacija tal (če je možno, se priporoča 6 cm ustrezne termoizolacije pod estrihom oz. finalnim tlakom)
- izvedba glavnega dovodnega elektro kabla do KRO hlajenja
- ustrezen zaščiten prostor z nadstreškom za namestitev hladilnega agregata
- skladiščne police
-izvedba odtoka kondenzata hladilca izpod kote 0.00 m
- zavarovanje objekta za čas montaže
- davek na dodano vrednost DDV!
c) Naročnik mora brezplačno zagotoviti:
- prostor za skladiščenje opreme in materiala
- elektriko in vodo za potrebe montaže

Kot je razvidno ste od nekoga dobili ponudbo za hladilno komoro, v kateri pa niso bila zajeta elektro dela, sedaj pa od ponudnikov želite, da ponudi elektro dela - prosimo, da za elektro dela pri hladilni komori objavite natančen opis potrebnega materiala in količin za KRO, instalacije moči in krmiljenja , razsvetljava, instalacije razsvetljave.

ODGOVOR

Garderobne omare v pisarni kuharic: iz ivernih plošč deb. 19 mm, končna obdelava z ultrapasom, barvo določi projektant ali naročnik. Omare naj bodo dvignjene od tal (na nogah), da je možno mokro čiščenje.

Nizka omara - bariera med jedilnico in stopniščem:
Material: iverne plošče, deb. 25 mm, končna obdelava z ultrapasom, robovi zaobljeni (ABS). Omare dvignjene od tal (na nogah), da je možno mokro čiščenje. Po višini in dolžini vsak element razdeljen s polico na dva dela.

Hladilna komora:
Elektroinstalacije morajo biti prilagojene izbrani hladilni komori.
Izolacija tlaka v kuhinji- glej postavko VI. Zidarska dela - tlakarska dela.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2017   15:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
kje je popravek popisa?

ODGOVOR
Objavljen je na Portalu JN. Lektoriranje Uradnega lista, včasih traja malo dlje.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.Datum objave: 19.04.2017   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.

Hvala.

ODGOVOR

Razpis bomo podaljšali do 3.5.2017. Objavili bomo spremembo na portalu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.04.2017   10:30
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI NAROČNIK

Čas za pripravo in oddajo ponudbe je zelo kratek ( 1 dan praznik). Naročnika vljudno prosimo, da podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb.

Hvala lepa za razumevanje, lep pozdrav.

ODGOVOR

Razpis bomo podaljšali do 3.5.2017. Objavili bomo spremembo na portalu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.04.2017   10:31
VPRAŠANJE
A mora referenca vsebovati GOI dela in opremo? Naše podjetje ima več referenc za GOI dela, ne pa za opremo. A je dovolj referenca po zahtevani klasifikaciji, ki vsebije GOI dela?
V kolikor zahtevate tudi referenco za opremo, a jo lahko poda naš podizvajalec? In sicer, bi naše podjetje dalo referenco za GOI dela, za en objekt, podizvajalec pa za opremo na drugem objektu.


ODGOVOR

Referenca za GOI dela je ustrezna.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.04.2017   10:32
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI NAROČNIK

Čas za pripravo in oddajo ponudbe je zelo kratek ( 1 dan praznik). Naročnika vljudno prosimo, da podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb.

Hvala lepa za razumevanje, lep pozdrav.

ODGOVOR

Razpis bomo podaljšali do 3.5.2017. Objavili bomo spremembo na portalu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.04.2017   10:33
VPRAŠANJE
SPOŠTOVANI NAROČNIK

Čas za pripravo in oddajo ponudbe je zelo kratek ( 1 dan praznik). Naročnika vljudno prosimo, da podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb.

Hvala lepa za razumevanje, lep pozdrav.

ODGOVOR


Referenca za GOI dela je ustrezna.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.04.2017   10:38
VPRAŠANJE
A mora referenca vsebovati GOI dela in opremo? Naše podjetje ima več referenc za GOI dela, ne pa za opremo. A je dovolj referenca po zahtevani klasifikaciji, ki vsebije GOI dela?
V kolikor zahtevate tudi referenco za opremo, a jo lahko poda naš podizvajalec? In sicer, bi naše podjetje dalo referenco za GOI dela, za en objekt, podizvajalec pa za opremo na drugem objektu.


ODGOVOR

Referenca za GOI dela je ustrezna.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.04.2017   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
z ozirom da ste objavili popravek popisov kar pozno, prosim za podaljšanje roka zaoddajo ponudbe!
Lp

ODGOVOR


Razpis bomo podaljšali do 3.5.2017. Objavili bomo spremembo na portalu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.04.2017   10:43
VPRAŠANJE
V RD pod točko V: Zavarovanje za resnost ponudbe, je zapisano, da mora ponudnik predložiti 2 menični izjavi in 2 bianco menici. To pomeni, da OBR-7 izpolnimo 2x?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Da, Obr-7 izpolnite dvakrat.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.04.2017   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatno pojasnilo tehnološke opreme kuhinje:

4. Pisarna-kuharice
- Ali ponudimo poz. 2. pisalna miza, 4. miza in 6. odprta viseča omarica iz meteriala iveral.
- Ali lahko ponudimo garderobno omaro jeklene pločevine, dimenzije 300x500x1800 mm?

6. Termični blok
- 6. plinski kotel:
Ali lahko ponudimo plinski kotel z okroglo posodo, kapacitete 100l, s tem, da zunanje dimenzije ustrezajo popisu?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Odgovor na zastavljena vprašanja je negativen, torej opcija ki jo predlagate ni sprejemljiva.
Lep pozdav.

Datum objave: 19.04.2017   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas, da objavite tehnološki načrt za tehnologijo kuhinje.

Hvala lepa, lep pozdrav.

ODGOVOR

Načrt tehnologije z razporedom predvidene opreme je že bil objavljen. Načrt mikrolokacij priključkov je del razpisa in bo narejen na podlagi izbrane opreme.
LpDatum objave: 19.04.2017   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika vljudno prosimo, da podaljša roka za oddajo in odpiranje ponudb. Čas za pripravo ponudbe je prekratek ( 10 delavnih dni).

Zahvaljujemo se vam za razumevanje, lep pozdrav.

ODGOVOR

Razpis bomo podaljšali do 3.5.2017. Objavili bomo spremembo na portalu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.04.2017   15:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da se že odločite. Enkrat pravite, da je potrebno priložiti referenco, ki zajema GOI in opremo, spet drugič, da ustreza referenca, ki zajema samo GOI dela. Kaj je sedaj pravilno?

ODGOVOR

Še enkrat pojasnujemo, da bomo upoštevali oba primera reference, tako tisto ki zajema GOI dela, kot tudi GOI dela z opremo. V vsakem primeru pa mora biti iz potrdila razvidno da je ponudnik opravil delež GOI del.

Lep pozdav.


Datum objave: 19.04.2017   16:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kje je zajeto okno z odprtino za prezračevalni kanal?

ODGOVOR


V popisu gradbeno obrtniških del, B. OBRTNIŠKA DELA, III. MAVČNE STENE IN STROPOVI, Poz. št. 3. (Dobava in izdelava suhomontažne zapore okenskih odprtin O1....)

Lp.

Datum objave: 19.04.2017   16:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za napotek, kje naj upoštevamo beton za obbetoniranje PVC cevi za notranjo kanalizacijo? Beton naj bi upoštevali v postavki 6., kjer ga je premalo, beton pa je še enkrat omenjen v postavkah 7a in 7b.
Rušenje, post. Čiščenje gradbišča in objekta po končanih rušitvah s transportom odpadkov na deponijo.
m2 223,00
Zidanje, post. Čiščenje gradbišča med izvajanjem del ter zaključno finalno čiščenje prostorov (kompletno s talnimi in stenskimi površinami, vključno s stavbnim pohištvom). Obračun po 1x tlorisni površini objekta.
m2 223,00
Zemeljska dela , post. Ročno planiranje dna izkopane gradbene jame s točnostjo +-2cm ter utrjevanje s komplimiranjem do predpisane zbitosti 25 Mpa.
m2 95,00
Tlakarska dela, post. KUHINJA NOVA SESTAVA TLAKA -T1-NOVO:
"NOVA SESTAVA TLAKA - T1NOVO
- NEDRSECE KERAMICNE PLOŠCICE koeficientom drsnosti R11 1,8cm
- CEMENT-AKRILNO LEPILO 0,7cm
- HI (ELASTIČNI PREMAZ NA BAZI
CEM. POLIMERIZATA) -
- ARMIRAN BETONSKI ESTRIH 8,0cm
- PE EKSPANDIRANA FOLIJA 0,5cm - TI -STIRO BETON
(ULTRA LAHKI IZOLATIVNI BETON) 18,0 cm
- HIDROIZOLACIJA 1,0cm - PODLOŽNI BETON 15,0cm
- NASIP FINEGA PESKA 4,0cm"
NA NOVO UVALJAN OBSTOJEC TAMPON
m2 95,00

Najbrž gre za podvajanje postavk. Prosim, da preverite popis in objavite čistopis popisov brez podvajanja postavk ter uredite formule, ker so ponekod napačne, saj jih mi kot ponudnik ne smemo.

Hvala.

ODGOVOR

Postavke so ustrezno definirane s strani projektanta, obbetoniranje je zajeto v post 6, 7a in 7b. Ker gre za rekonstrukcijo oziroma za poseg v obstoječe stanje, ne moremo natančno oceniti količino materiala.

V popisu je pravilno zahtevano čiščenje med izvajanjem in po dokončanju del.


Lp.

Datum objave: 19.04.2017   16:51
VPRAŠANJE
Pojavilo se je vprašanje: pod referenčnimi pogoji je navedeno sledeče:
Da je ponudnik v zadnjih petih letih samostojno ali v skupni ponudbi že izvedel eno
uspešno izgradnjo vsaj enega primerljivega objekta po klasifikaciji CC-SI 121,122,123,126, v
vrednosti najmanj 50.000,00 EUR brez DDV in predloži ustrezna potrdila.
Ali to pomeni, da je ponudnik izvedel GOI dela skupaj z opremo? Prosimo vas za odgovor z DA/NE.
ODGOVOR
Odgovor je DA, upoštevana je tudi oprema.

Vprašanje: a mora referenca vsebovati GOI dela in opremo? Mi imamo več referenc po klasifikaciji, ki jih navajate, vendar samo GOI dela, brez opreme. A to pomeni, da bo naša referenca izločena, ker ne vsebuje tudi opreme?

Hvala za odgovor.ODGOVOR

Odgovor na vprašanje je že podan.

Lp.


Datum objave: 20.04.2017   07:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da ste podaljšali rok za oddajo ponudb, vas prosimo, da podaljšate tudi rok za vprašanja. Niste napisali ali boste objavili čistopis popisov s popravki formul. Prosimo vas, da odgovarjate na vsa zastavljena vprašanja.

Hvala.

ODGOVOR

Roka za postavitev vprašanj ne bomo podaljšali, v kolikor bo naknadno še kaj nejasnosti se obrnite na kontaktno osebo navedeno v razpisni dokumentaciji.
V kolikor formule v popisu niso pravilne, prosimo da nas obvestite v katerem segmentu točno, da bomo preverili in popravili.

Lp.


Datum objave: 20.04.2017   08:08
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kje je zajeto okno z odprtino za prezračevalni kanal?

ODGOVOR


V popisu gradbeno obrtniških del, B. OBRTNIŠKA DELA, III. MAVČNE STENE IN STROPOVI, Poz. št. 3. (Dobava in izdelava suhomontažne zapore okenskih odprtin O1....)

A to pomeni, da pri rušitvah upoštevamo demontažo krila okna (tako kot piše), pri mavčnih stenah, pa se upošteva, da se odprtina zapre z mavčno kartonskimi ploščami z upoštevanjem odprtine za prezračevalni kanal?

Hvala.

ODGOVOR

Da, izvede se tako kot ste napisali.
Lep pozdrav.Datum objave: 20.04.2017   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisih gradbeno-obrtniška dela, Ključavničarska dela post. 2. hladilniška vrata - ali je so to ista vrata kot v popisu kuhinjske opreme - tehnologija kuhinje - hladilna komora - predračun zajema samo opise in ni navedenih količin in kolon postavk za vnos cen ali podamo cene samo v skupni rekapitulaciji?
Lp

ODGOVOR

vrata Vn1.R dim 100/210cm OZNAKA JE vrata Vn2.R dim 100/210cm
TO SO VRATA HLADILNE KUHINJE - prostor št. 3
Zajeta morajo biti v sklopu hladilne komore.

Lp.


Datum objave: 20.04.2017   08:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim vas za točen opis kaj je potrebno nuditi pri postavki:
Obnova betonskega revizijskega jaška v kleti z vodotesnim betonom C25/30, MB - 30, z čiščenjem, obnovo muld, izvedba novih priključkov PVC cevi, vsa pomožna dela, dobava materiala in transport.
Reviziski jašek 60/60 cm globine 80cm (revizjski jašek-klet hodnik) -ORJ-1
kom 1,00
Kaskadni jašek 120/60 cm globine 90cm oz.120cm ( revizijski jašek-klet jedilnica)-ORJ-2
kom 1,00
Ali se obstoječi jaški odstranijo in montirajo novi oz. kaj točno moramo nuditi?

Hvala.

ODGOVOR

Kot piše v popisu - jaške je potrebno obnoviti.

Lp.


Datum objave: 20.04.2017   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

TEHNOLOGIJA KUHINJE
ODD. 6. TERMIČNI BLOK
Poz.7. Plinska parnokonvekcijska peč
Ali lahko ponudimo plinsko parnokonvekcijsko peč dim.875x792x1058 mm ?

Hvala lepa, lep pozdrav.

ODGOVOR

Odstopanje pri dimenzijah zaradi postavitve ostale opreme in razpoložljivega delovnega prostora ni mogoče.

Lp.


Datum objave: 20.04.2017   11:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede formul vam lahko napišemo, da pri GO delih, in sicer pri
- tesarskih delih, nepredvidena dela, je napačna formula
- zidarska dela, nepredvidena dela, v formuli ni zajeta post. 1 in v seštevku zidarskih del ni zajeta post. 1
- alu dela, v nepredvidenih delih ni zajeta zadnja postavka
- notranja kanalizacija, v seštevku ni zajeta post.1
- oprema, v rekapitulaciji ni zajeta hladilniška komora

Ostale formule pa preverite vi saj jih boste v vsakem primeru morali preveriti, ali že sedaj ali pa po odpiranju in popravek objavite pred iztekom roka za vprašanja.

Hvala.

ODGOVOR

Smo popravili in poslali čistopis v objavo. Objavljen bo tekom dneva, takoj ko bo lektoriran s strani Uradnega lista.

Hvala in lep pozdrav.


Datum objave: 20.04.2017   13:07
VPRAŠANJE
Glede na to, da v fazi projektiranja projektant še ne ve kaj točno bo potrebno pri določenih stvareh narediti, konkretno se to nanaša na jaške, se postavka kreira drugače, saj mi kot ponudnik tudi ne moremo vedeti kaj točno bo treba narediti, cene med ponudniki se pa lahko bistveno razlikujejo, nekateri bodo ponudili malo betona, drugi pa spet kpl nov jašek. Pri takšnih postavkah je mogoče najbolje, da se določi fiksni znesek, da imamo vsi enako izhodišče, obračunalo se pa itak bo po dejansko izvedenih količinah.

ODGOVOR

OBNOVA IN NE NOVIH JAŠKOV
Reviziski jašek 60/60 cm globine 80cm (revizjski jašek-klet hodnik) -ORJ-1
Kaskadni jašek 120/60 cm globine 90cm oz.120
cm ( revizijski jašek-klet jedilnica)-ORJ-2

Lp.

Datum objave: 20.04.2017   13:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim še za popravek popisov, in sicer da črtate hladilniška vrata iz Obrtniških del, če gre za podvajanje oz. vaš odgovor je dvoumno napisan, da sploh ne vemo a gre za podvajanje ali ne oz. kje se le-ta upoštevajo.

Hvala.

ODGOVOR

V ponudbi navedite, da če so hladilna vrata v kompletu hladilne komore, potem niso pri GO delih ( ključavničarska dela ), ker gre za ista vrata.

Lp.Datum objave: 21.04.2017   07:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Specifikacija kuhinjske opreme
Oddelek 16.Jedilnica
Poz. 1 Vitrina za solatni bar : dim 145/80 II. Faza
Premalo podatkov, PROSIMO DA OBJAVITE RAZŠIRJEN OPIS ...... kapaciteta, temperat. območje, ali je odprt ali zalrt, polece ?, kolesa , ............itd

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR

Za vitrino navajam dodatne podatke :dim. 145/80 - dimenzije lahko odstopajo navzdol , če zadoščajo za kapaciteto bazena 4 x GN 1/1-150
- temp. območje hlajenja: od 0 do + 8 °C
- priključna moč: 0,42 kW
- priključna napetost: 230V AC
- ENOETAŽNA STEKLENA NADGRADNJA Z RAZSVETLJAVO
priključna moč: 0,06 kW
priključna napetost: 230V AC
LpDatum objave: 21.04.2017   09:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

6. TERMIČNI BLOK

Pozicija 7.

Želimo vam ponuditi plinsko parno konvekcijsko peč enakovredno zahtevani v razpisni dokumentaciji, dimenzij: 86x79.5x111,5 cm (ŠxGxV), vendar ste že zgoraj zapisali, da zaradi postavitve ostale opreme in razpoložljivega prostora odstopanja niso mogoča.

Prosimo vas, da popravite razpisno dokumentacijo na tej poziciji, saj:
-tako mala odstopanja v višini od zahtevane lahko reguliramo s podstavkom za peč,
-tako mala odstopanja v širini: vsi proizvajalci PKP narekujejo, da mora biti levo/desno od peči zadosten prostor za nemoteno delovanje peči (cca. 50cm), torej v tej točki lahko reguliramo minimalno razliko v širini ponujene peči;
-prav tako smo mnenja, da nekaj cm razlike v globini ne bo negativno vplivala na vaš razpoložljivi prostor.

Zato vas prosimo, da spremenite razpisno dokumentacijo in dovolite, da vam ponudimo peč dimenzij 86x79.5x111,5 cm (ŠxGxV) oz dovolite 10% odstopanje. V kolikor naše zahteve ne boste odobrili smatramo, da preferirate točno določeno znamko in model parno konvekcijske peči.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Vse karakteristike, dimenzije in ostali tehnični parametri lahko odstopajo maksimalno +/-5% glede na referenčno parnokonvekcijsko peč - zaradi omejitve v prostoru, predvidenih instalacij v pzi načrtih ( velikost in pozicija nape ) . Ker smo napisali , da mora biti podobne kvalitete kot referenčna peč, vam v pomoč dodajam podroben opis - specifikacijo referenčne peči.Parnokonvekcijska peč 10 GN 1/1, plinska
Kapaciteta:
10 GN 1/1
Možnost vstavljanja GN posod
1/1, 1/2, 1/3
Širina max.:
850 mm
Globina max.:
780 mm
Višina brez podstavka max.:
1050 mm
Priključna moč plina min.:
22 kW
Priključna moč elektrike min.:
0,35 kW
Najvišja višina zgornjega vodila ( varnost pri delu )
1600 mm
Temperaturno območje delovanja: Para 30 °c - 300 °c, Vroči zrak 30 °c - 300 °c, Kombinacija 30 °c - 300 °c

Parni generator/bojler za paro

7 načinov avtomatične priprave, minimalno 1000 programskih mest z do 12 koraki

Sonda za merjenje temperature jedra: minimalno 5 merilnih mest/točk

Integrirana navodila za uporabo v aparatu" izpis na kontrolni plošči v slovenskem jeziku"

Priprava živil preko noči: priložiti certifikat za uporabo brez nadzora osebja

Možnost nastavitve vlage do odstotka natančno za vsak produkt

Avtomatično čiščenje - možno preko noči, brez nadzora osebja

Kuharsko šolanje osebja min. 4 ure v slovenskem jeziku.

Podstavek z vodili za pladnje GN 1/1, bočno zaprt

Kot Rational SCC 101 G, oz. enakovredno ali boljše
V ceni morajo biti vključeni vsi stroški dostave, montaže in garancije min. 2 leti

Lp.Datum objave: 21.04.2017   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas ali vam lahko ponudimo enakovredno oziroma boljšo plinsko parno konvekcijsko peč dimenzij 86x79.5x111,5 cm (ŠxGxV)?
Oziroma kolikšna so dovoljena dimenzijska odstopanja v %?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Vse karakteristike, dimenzije in ostali tehnični parametri lahko odstopajo maksimalno +/-5% glede na referenčno parnokonvekcijsko peč - zaradi omejitve v prostoru, predvidenih instalacij v pzi načrtih ( velikost in pozicija nape ) . Ker smo napisali , da mora biti podobne kvalitete kot referenčna peč, vam v pomoč dodajam podroben opis - specifikacijo referenčne peči.Parnokonvekcijska peč 10 GN 1/1, plinska
Kapaciteta:
10 GN 1/1
Možnost vstavljanja GN posod
1/1, 1/2, 1/3
Širina max.:
850 mm
Globina max.:
780 mm
Višina brez podstavka max.:
1050 mm
Priključna moč plina min.:
22 kW
Priključna moč elektrike min.:
0,35 kW
Najvišja višina zgornjega vodila ( varnost pri delu )
1600 mm
Temperaturno območje delovanja: Para 30 °c - 300 °c, Vroči zrak 30 °c - 300 °c, Kombinacija 30 °c - 300 °c

Parni generator/bojler za paro

7 načinov avtomatične priprave, minimalno 1000 programskih mest z do 12 koraki

Sonda za merjenje temperature jedra: minimalno 5 merilnih mest/točk

Integrirana navodila za uporabo v aparatu" izpis na kontrolni plošči v slovenskem jeziku"

Priprava živil preko noči: priložiti certifikat za uporabo brez nadzora osebja

Možnost nastavitve vlage do odstotka natančno za vsak produkt

Avtomatično čiščenje - možno preko noči, brez nadzora osebja

Kuharsko šolanje osebja min. 4 ure v slovenskem jeziku.

Podstavek z vodili za pladnje GN 1/1, bočno zaprt

Kot Rational SCC 101 G, oz. enakovredno ali boljše
V ceni morajo biti vključeni vsi stroški dostave, montaže in garancije min. 2 leti
Lp.


Datum objave: 21.04.2017   11:24
VPRAŠANJE
Še enkrat prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj na portalu, saj se pri izdelavi ponudbe le-ta sproti pojavljajo. Prosimo, da podaljšate rok vsaj do 25.4.

Hvala.

ODGOVOR

Roka za vprašanja žal ne moremo podaljšati, v kolikor je potrebno lahko kontaktirate kontaktno osebo. Lahko se dogovorite tudi za ogled lokacije po predhodnem dogovoru.

Lp


Datum objave: 21.04.2017   12:25
VPRAŠANJE
Prosim za objavo detajlov konstrukcije rampe in za izpis količin potrebnih profilov in veznega materiala.

Hvala.

ODGOVOR

Detajl z vskaldu z zahtevanim je objavljen pod spremembo oziroma dodatne inf. na portalu pod JN002927/2017 - K4


Lp


Datum objave: 21.04.2017   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za objavo delavniškega načrta dostavne rampe.

Hvala.

ODGOVOR


Detajl z vskaldu z zahtevanim je objavljen pod spremembo oziroma dodatne inf. na portalu pod JN002927/2017 - K4


Lp


Datum objave: 21.04.2017   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v popisih ključavničarska dela post. 3 - dostavna rampa - objavite detajl in navedite obtežbo obremenitve.
v popisih mavčne stene - post. 2. je stena z vrati ali tikaj samo ponudimo ceno za steno in kaseto ,drsna vrata so pri mizarskih delih - si pravilno razlagamo!
Lp

ODGOVOR


Detajl z vskaldu z zahtevanim je objavljen pod spremembo oziroma dodatne inf. na portalu pod JN002927/2017 - K4
Glede obtežbe : rampa bo namenjena za osebni peš prehod - vstop v klet skozi stranski vhod in občasno za dostavo za namene kuhinje - maksimalno 1 voziček + naložena vsebina.

_ v popisih mavčne stene - post. 2. je stena z vrati ali tikaj samo ponudimo ceno za steno in kaseto ,
drsna vrata so pri mizarskih delih - si pravilno razlagamo!
odgovor : DA, pravilno si razlagate

III. MAVČNE STENE IN STROPOVI
POST. ŠT.2 –SAMO STENA S KASETO
Drsna enokrilna vrata svetle odprtine 81 x 210 cm
( pisarna ) odpiranje v steno- glej mizarska dela

VRATA SO ZAJETA V VII. MIZARSKA DELA
POST. ŠT.1 –DRSNA VRATA

Lp