Dosje javnega naročila NMV1366/2016
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA 
Gradnje: Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1366/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.03.2016
JN002006/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.06.2016
    NMV1366/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah

Datum objave: 4. 3. 2016
Številka objave: NMV1366/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1B, Kontakt: Bojana Hlebanja, SI-4280 KRANJSKA GORA.
Tel. +386 45809800. Telefaks +386 45809824. E-pošta hlebanja@kranjska-gora.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Obnova ceste JP689011 Rateče (od Šurca do magistralke).
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je rekonstrukcija in asfaltiranje občinske javne ceste JP689011 v Ratečah v dolžini 234 m, obnova primarnega cevovoda za pitno vodo, izgradnja energetsko varčne javne razsvetljave in ureditev meteorne kanalizacije.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45233100 (Gradbena dela na daljinskih cestah in cestah)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 23. 3. 2016
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 23. 3. 2016
Čas: 12:15
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 15. 3. 2016
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.03.2016   09:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kje je objavljena razpisna dokumentacija?

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine:
http://obcina.kranjska-gora.si/info/javna-narocila


Datum objave: 07.03.2016   09:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da objavite razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine:
http://obcina.kranjska-gora.si/info/javna-narocila

Datum objave: 07.03.2016   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

razpisna dokumentacija še vedno ni objavljena!!! Poleg tega imate aktivni dve občinski strani - ena je ta, na katero nas pripelje povezava objavljena poleg objave javnega naročila na enaročanje, druga pa tista na katero nas pripelje brskalnik; v glavnem ne funkcionira. Glede na to, da je od objave do danes že tri dni, in do razpisne dokumentacije ne pridemo, prosimo za ustrezno podaljšanje roka!

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine:
http://obcina.kranjska-gora.si/info/javna-narocila


Datum objave: 07.03.2016   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Kje so popisi in razpisna dokumentacija?
LP

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine:
http://obcina.kranjska-gora.si/info/javna-narocila

Datum objave: 07.03.2016   10:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Danes 7/3/2016 ne nejdemo RD na web naslovu občine kot navajate v JN.
lep pozdrav


ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine:
http://obcina.kranjska-gora.si/info/javna-narocila

Datum objave: 07.03.2016   11:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali so kopije referenčnih potrdil iz preteklih javnih naročil dovoljene? Za določene potrditve je namreč treba čakati precej časa in bi nam in investitorjem prihranili delo, poleg tega pa je naročnik dolžan vsako referenco tudi preveriti pri posameznih investitorjih.
Prosimo za potrditev!

ODGOVOR:
Ponudnik lahko predloži dokazilo o opravljenih gradnjah tudi na drugem obrazcu (fotokopija ali original), vendar le, če so iz le – tega razvidni vsi podatki, ki so zahtevani v obr. 4.7.a razpisne dokumentacije.Datum objave: 07.03.2016   14:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik zahteva, da ponudnik poda izjavo, da ima v lasti asfaltno bazo iz katere bo dobavljal asfalt za predmetno javno naročilo. Zanima nas, če mora imeti ponudnik asfaltno bazo v 100 % lasti, da zadosti pogoju o lastništvu, ali je dovolj delno lastništvo.

ODGOVOR:
V kolikor ponudnik nima svoje asfaltne baze naj priloži podpisano pismo o nameri za dobavo asfalta za objekt, ki je predmet tega javnega naročila.

Datum objave: 07.03.2016   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da objavite popis del v XLS obliki!

ODGOVOR:
Naročnik je na vaš poziv objavil popis del v Excel-u na svoji spletni strani. Pri tem naročnik opozarja ponudnika, da v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru dvoma se upošteva razpisna dokumentacija in obrazci, vključno z obrazcem predračuna, ki so objavljeni na/preko Portala javnih naročil v PDF obliki in morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve.


Datum objave: 10.03.2016   12:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora referenca poleg ceste vključevati tudi kolesarsko stezo ali parkirišče?

ODGOVOR:
Referenca se lahko nanaša na cesto ali kolesarsko stezo ali parkirišče.

Datum objave: 10.03.2016   12:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da umaknete sporen pogoj, da ponudnik lahko sodeluje samo v eni ponudbi.
Skladno s prakso DKOM, je taka zahteva nedopustna.

Navedeno smatrajte kot opozorilo na kršitev v smislu 5. odstavka 5. člena ZPVPJN.ODGOVOR:
Naročnik iz razpisne dokumentacije umika določilo prvega odstavka točke 3.1. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

Datum objave: 10.03.2016   14:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali lahko razpisno dokumentacijo objavite tudi v Word obliki - vsaj obrazce?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik je na vaš poziv objavil razpisno dokumentacijo v Word obliki na svoji spletni strani. Pri tem naročnik opozarja ponudnike, da v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ne smejo spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru dvoma se upošteva razpisna dokumentacija in obrazci, vključno z obrazcem predračuna, ki so objavljeni na/preko Portala javnih naročil v PDF obliki in morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve.Datum objave: 14.03.2016   09:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Ali boste objavili tehnično dokumentacijo: tehnično poročilo, projekte , detajle ....
hvala

ODGOVOR:
Ker gre za investicijsko vzdrževalna dela, projektna dokumentacija ni izdelana.