Dosje javnega naročila 800417/2016
Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, d.d 
Blago: Računalniška oprema in pribor
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 97.421,88 EUR

NMV417/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.01.2016
NMV672/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 04.02.2016
JN000094/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.04.2016
JN000094/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV417/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Računalniška oprema in pribor

Datum objave: 22. 1. 2016
Številka objave: NMV417/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO GORENJSKA, d.d, Ulica Mirka Vadnova 3A, Kontakt: Marjeta Rozman, SI-4000 Kranj.
Tel. +386 42083000. Telefaks +386 42083600. E-pošta marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-gorenjska.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme (osebni računalniki in prenosniki, monitorji, tiskalniki in multifunkcijski tiskalniki).
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 30200000 (Računalniška oprema in pribor)
30210000 (Naprave za obdelavo podatkov (strojna oprema))
30230000 (Oprema za računalnike)
30232100 (Tiskalniki in risalniki)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.elektro-gorenjska.si/
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 11. 2. 2016
Čas: 8:30
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 11. 2. 2016
Čas: 9:00
Kraj: Na sedežu naročnika, Ulica Mirka Vadnova 3, 4000 Kranj, Velika sejna soba v II. nadstropju stare poslovne stavbe.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 3. 2. 2016
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 1. 2016
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Osebni računalniki in prenosniki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30210000 (Naprave za obdelavo podatkov (strojna oprema))
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Monitorji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30230000 (Oprema za računalnike)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30232100 (Tiskalniki in risalniki)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV672/2016, Računalniška oprema in pribor; datum objave: 4. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.01.2016   09:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Na spletnem portalu e-naročanje in v razpisni dokumentacij je rok za oddajo ponudb 11. 2. 2016. Na spletni strani, kjer se nahaja razpisna dokumentacija pa 28.1.2016.

Kateri datum za oddajo je pravilen?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pravilen datum za oddajo ponudbe je 11. 2. 2016.

Datum objave: 27.01.2016   07:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v zahtevah razpisne dokumentacije navajate, da je potrebno priložiti pogodbo s podizvajalcem že ob oddaji ponudbe. Ker se praviloma pogodbo s podizvajalcem podpiše le v primeru, ko je ponudnik izbran kot najugodnejši ponudnik, vas prosim, da popravite zahtevek iz razpisne dokumentacije z dodatkom, da se predloži pogodbo med ponudnikom in podizvajalcem (podizvajalci) najkasneje ob podpisu pogodbe med ponudnikom in naročnikom in je ni potrebno oddati že ob oddaji ponudbe.

hvala

ODGOVOR:
Naročnik tega pogoja ne bo spreminjal. Ponudnik lahko pogodbo s podizvajalcem sklene tudi z odložnim pogojem, tj. da pogodba začne veljati, če je ponudnik izbran kot najugodnejši.

Datum objave: 28.01.2016   08:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v pogojih in dokazilih je navedeno, da mora imeti ponudnik Certifikat o usposobljenosti za MyQ partnerja. Ali je ta certifikat potreben tudi za prijavo na prvi in drugi sklop?

Hvala za odgovor

ODGOVOR:
Ne, certifikat o usposobljenosti za MyQ partnerja je potreben le v sklopu 3.

Datum objave: 04.02.2016   11:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.
Prvo vprašanje:
pri namiznih računalnikih je zahtevan napajalnik z najmanj 93% izkoristkom. 93% izkoristek so imeli napajalnik starejše generacije, generacije 1. novejša generacija računalnikov, generacija 2 ima napajalnike z 92% izkoristkom oziroma (active PFC; 200 W, up to 92% efficient). starejša generacija ni dobavljiva. ali zadošča?

Drugo vprašanje:
pri prenosnikih je zahtevano: slušalke in mikrofon Combo. tu je mišljen le priklop ali je potrebno dejansko ponuditi tudi slušalke in mikrofon?

hvala za odgovora in lep dan želimODGOVOR:
K1: Da, zadošča napajalnik z do 92% izkoristkom aktivni PFC.

K2: Mišljen je samo combo priključek, brez slušalk in mikrofona.