Dosje javnega naročila NMV1702/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Mazalna olja in maziva
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV1702/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2016
    NMV1702/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Mazalna olja in maziva

Datum objave: 18. 3. 2016
Številka objave: NMV1702/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: nabava@slo-zeleznice.si, V roke: Gorazd GRBAC, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914416. Telefaks +386 12914833. E-pošta gorazd.grbac@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Olja in masti SŽ-VIT 2016-2017.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Olja in masti SŽ-VIT 2016-2017.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 09211000 (Mazalna olja in maziva)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/2445-7719907446956476370/razpisna_
word_olja_vit_pupis-mahkovic_09_03_2016.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 11. 4. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 11. 4. 2016
Čas: 11:00
Kraj: V razpisni dokumentaciji.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: V razpisni dokumentaciji.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 4. 2016
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.03.2016   08:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisu nismo zaznali do kdaj traja pogodbeno razmerje z izbranim ponudnikom oziroma za koliko časa se sklepa pogodba o dobavi?

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pogobeno razmerje oziroma pogodba o dobavi z najugodnešim ponudnikom se sklene za obdobje dveh let od podpisa pogodbe.

LP

Datum objave: 30.03.2016   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V pozicijah z zaporednimi številkami 23, 26, 32, 33, 35 je zahtevana embalaža 4L.
Ali lahko ponudimo tudi embalažo 5L?

ODGOVOR:
Ponudnik lahko ponudi tudi embalažo 5 litrov.

Datum objave: 30.03.2016   14:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravleni,

Pri artiklu z zaporedno št. 51 je zahtevana specifikacija MAST LITIJEVA EP2 z specifikacijo ''POSEBNE ZAHTEVE''.
Na osnovi podanega opisa in specifikacije je nemogoče ponuditi ustrezno mast.
Prosim za dopolnitev.

ODGOVOR:
Pri artiklu pod številko 51 je zahtevana mast Schell gadus S2 (Traction motor bearing grease)

Datum objave: 30.03.2016   14:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Pri postavki z zaporedno št. 9 in 22 je zahtevana embalaža 18 kg.
Ali lahko ponudimo 15kg ali 20 kg embalažo, tako kot je to dovoljeno pri postavki z zaporedno št. 3?

ODGOVOR:
Ponudnik lahko tudi ponudi embalažo 15kg ali 20 kg.

Datum objave: 30.03.2016   14:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Pri artiklu z zaporedno št. 7: Oje za protikorozijsko zaščito je zahtevan čas trajanje zaščite 12 mesecev ali več.
Ali je zahteva o trajanju zaščite podana na notranje ali zunanje prostore?

ODGOVOR:
Olje pod zaporedno številko 7- Oje za protikorozijsko zaščitose uoprablja za zaščito notranjosti tlačnih posod.

Datum objave: 30.03.2016   14:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Pri artiklu z zap. št. 8 Olje hidravlično VGS 46 so podane zahteve DIN 51524-2 HVLP.
Opis zahtev je dvoumen.
Prosim pojasnite katere od zahtev (specifikaciji) so ustrezne:
DIN 51524-2 HLP
ali
DIN 51524-3 HVLP

ODGOVOR:
Pravilna specifikacija je DIN 51524/3 HVLP.

Datum objave: 30.03.2016   14:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaporedna št. 46 Mast za kretnice Terrasol 150 SWA
V preteklosti ste odobrili že več različnih masti za enak namen.
prosim za objavo celotnega seznama.

ODGOVOR:
Zahteve naročnika ostanejo nespremenjene.

Datum objave: 31.03.2016   12:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V preteklosti ste odobri več različnih masti za mazanje kretnic.
V toratnem razpisu je objavljena le ena.
Prosim, za objavo seznama vseh odobrenih masti za ta namen..

Hvala.

ODGOVOR:
Vse zahteve in podatki so opredeljeni v razpisni dolkumetacijiin ostajajo nespemenjeni.

Datum objave: 06.04.2016   07:47
VPRAŠANJE
Ali lahko namesto grafitne masti CONDAT LI CA 400 EF (zap. št. 44) ponudimo CEPLATTYN 300 ECO, ki je bil testiran za iste namene in se uporablja za novejše lokomotive ter je bil odobren kot zamenjava že za razpis NMV 4017/2014?


ODGOVOR
Da lahko ponudite mast CEPLATTYN 300 ECO.Datum objave: 06.04.2016   07:48
VPRAŠANJE
Pri poz. št. 52 zahtevate SHELL GADUS S2. Ali lahko navedete bolj natančen naziv, saj so na voljo naslednji:

Shell Gadus S2 U460L 2
Shell Gadus S2 V100 2
Shell Gadus S2 V100 3
Shell Gadus S2 V220 2
Shell Gadus S2 V220 AC2
Shell Gadus S2 V220 AD2ODGOVOR
Zahteva se mast Shell GadusRail S2 (Traction Motor Bearing Grease)

Datum objave: 06.04.2016   07:49
VPRAŠANJE
1. Ali lahko ponudimo pri 5. postavki 20 L embalažo?

2. Ali lahko ponudimo pri 10. postavki 0,4 kg ali 5 kg embalažo?

3. Je razpisna količina pri 27. postavki 30 kosov ali 30 litrov?

4. Je razpisna količina pri 45. postavki 20 kosov ali 20 litrov?

5. Ali lahko ponudimo pri 48. postavki 18 kg embalažo?


ODGOVOR
1. 5. Postavka - lahko ponudite 20 l embalažo.

2. 10. Postavka - lahko ponudite 5 kg embalažo.

3. 27 postavka je 30 kos oziroma 600 l

4. 45. Postavka je 20 l niso kos-i.

5. 48. Postavka lahko ponudite 18 kg embalažo
Datum objave: 06.04.2016   07:53
VPRAŠANJE
Pozdravleni,

Pri artiklu z zaporedno št. 51 je zahtevana specifikacija MAST LITIJEVA EP2 z specifikacijo ''POSEBNE ZAHTEVE''.
Na osnovi podanega opisa in specifikacije je nemogoče ponuditi ustrezno mast.
Prosim za dopolnitev.

ODGOVOR
Pri artiklu pod številko 51 je zahtevana mast Schell gadus S2 (Traction motor bearing grease
PRAVILEN ODGOVOR Pri artiklu pod številko 51 je zahtevana Mast Castrol tribol / 4020/220-2 kartuša 400 gr