Dosje javnega naročila NMV3870/2015
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Tirna vozila in njihovi deli
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 139.819,07 EUR

NMV3870/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.06.2015
NMV5593/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.09.2015
NMV5593/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.10.2015
    NMV3870/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Tirna vozila in njihovi deli

Datum objave: 24. 6. 2015
Številka objave: NMV3870/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: Sandi Mesarič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914532. Telefaks +386 12914833. E-pošta sandi.mesaric@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Elektronsko mehanske komponente ELOK ser. 363
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Elektronsko mehanske komponente ELOK ser. 363
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
31700000 (Elektronske, elektromehanske in elektrotehniške potrebščine)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/6/13692-69270833317480123160/NMV_Ele
ktronsko_mehanske_komponente_ELOK_ser._363.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 10. 7. 2015
Čas: 11:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 10. 7. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Slovenske železnice d.o.o.
Kolodvorska 11
1506 Ljubljana
sejna soba 606
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Ponudniki naj si načrte iz katerih so razvidne vse tehnične zahteve za izdelavo predmetov javnega naročila, kot so kvaliteta, struktura in obdelava materiala ogledajo oziroma pridobijo na internetni strani Slovenskih železnic:
http://www.slo-zeleznice.si/sl/podjetje/onas/javni-razpisi
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 3. 7. 2015
Čas: 11:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 6. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5593/2015, Blago: Tirna vozila in njihovi deli; datum objave: 4. 9. 2015

.