Dosje javnega naročila 003233/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža gostinske opreme za Švicarijo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 69.680,00 EUR

JN003233/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.04.2017
JN003233/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2017
JN003233/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.05.2017
JN003233/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2017

    JN003233/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/197668/OBJAVA.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža gostinske opreme za Švicarijo
Referenčna številka dokumenta: 430-678/2017-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža gostinske opreme (oprema kuhinje in oprema dvorane) za stavbo Švicarija, Pod turnom 4, 1000 Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
39200000
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Švicarija, Pod turnom 4, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in montaža gostinske opreme, ki vključuje opremo za kuhinjo in dvorano, za objekt Švicarija, Pod turnom 4, 1000 Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.04.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.04.2017   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.04.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.04.2017   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani

Za poz .F2 bi ponudili konvektomat ,ki je boljše kvalitete in ima dimenzije 519x628x770.(šxgxv)
Ostale karakteristike so skladne s popisom.
Je to sprejemljivo ?

ODGOVOR
Skladno z določili v razpisu je dovoljeno odstopanje od v popisih opredeljenih mer +/- 5 %. Večje odstopanje ni sprejemljivo.