Dosje javnega naročila 003140/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
: VERTIKALNA MOBILNA POVEZAVA OBALNEGA OBMOČJA Z MARKOVIM HRIBOM V KOPRU
ZJN-3: Odprti postopek

JN003140/2017-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 12.04.2017
JN003140/2017-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 15.05.2017
JN003140/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2017

    JN003140/2017-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Samostojna investicijska služba, Tatjana Lečič
tatjana.lecic@koper.si
+386 56646474

Internetni naslovi
http://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.koper.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VERTIKALNA MOBILNA POVEZAVA OBALNEGA OBMOČJA Z MARKOVIM HRIBOM V KOPRU
Referenčna številka dokumenta: 351-73/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71230000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71230000
71240000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VERTIKALNO MOBILNO POVEZAVO OBALNEGA OBMOČJA Z MARKOVIM HRIBOM V KOPRU
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskih strukturnih in investicijskij skladov in Republika Slovenija


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skalno z natečajnimi pogoji; točka 4.15 Ugotavljanje sposobnosti
Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
1. skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti
2. kakovost urbanistične rešitve (umestitev v širši kontekst, promet, orientacija, zunanje površine, krajinska ureditev, navezave)
3. kakovost in izvirnost arhitekturnega izraza
4. funkcionalna zasnova
5. racionalnost zasnove, izvedbe in obratovanja
6. trajnostna zasnova in energetska učinkovitost (Uredba o zelenem javnem naročanju)

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
15.06.2017   12:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani sklad za nagrade in priznanja je:
• 1. nagrada 7.000 EUR
• 2. nagrada 5.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 1.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 18.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani sklad za odškodnine je:
• odškodnine po 750 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 7.500 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin se zneski ustrezno znižajo.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
predsednik . Viljem Šantavec, univ.dipl.inž.arh., namestnik predsednika: Dejan Škerlič, član: Gorazd Kobal, univ.dipl.inž.srh., član: Borut Lovšin, univ.dipl.inž.grad., član: Ana Pantelin, univ.dipl.inž.kraj.arh., namestnik člana: Marko Apollonio, univ.dipl.inž.arh., namestnik člana: Tatjana Lečić, univ.dipl.inž.grad., poročevalec: Andrej Mlakar, univ.dipl.inž.arh., skrbnica natečaja: mag. Špela Kryžanowski, univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.05.2017   23:55
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.