Dosje javnega naročila NMV7835/2015
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Tirna vozila in njihovi deli
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 178.930,08 EUR

NMV7835/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.12.2015
NMV998/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.02.2016
NMV998/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.03.2016
    NMV7835/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Tirna vozila in njihovi deli

Datum objave: 7. 12. 2015
Številka objave: NMV7835/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: Sandi Mesarič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914532. Telefaks +386 12914833. E-pošta sandi.mesaric@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Nabava silent blokov za ELOK ser. 363
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava silent blokov za ELOK ser. 363
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/13692-31215277881075760600/NMV_Na
bava_silent_blokov_za_serijo_363.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 21. 12. 2015
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 21. 12. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Slovenske železnice d.o.o.
Kolodvorska 11
1506 Ljubljana
sejna soba 606
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 15. 12. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 12. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA silent blok TR7015863 - 504 kos
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA silent blok TR6029657 - 504 kos
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV998/2016, Blago: Tirna vozila in njihovi deli; datum objave: 19. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.12.2015   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani

Zastopamo podjetje katero že dobavlja silent bloke in so v uporabi od SŽ.
V tehničnih zahtevah zahtevate potrdilo od SŽ tehnične službe.
Mi tega potrdila nimamo vendar imamo dokumente o kvaliteti ter izjavo proizvajalca o prodaji teh kosov SŽ v preteklosti.
Ali so ti dokumenti dovolj za udeležbo na razpisu??

lp


ODGOVOR:
Spoštovani,

Navedeni dokumenti niso dovolj. Naročnik vztraja pri pogojih in zahtevah, ki so določene v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav

Sandi Mesarič
Služba za nabavo in investicije
Slovenske železnice, d.o.o.
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija