Dosje javnega naročila 003136/2017
Naročnik: JSS MOL, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Sanacija fasadnega ovoja večstanovanjskih stavb na naslovih Polje 374, 375 in 376, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 298.770,08 EUR

JN003136/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.04.2017
JN003136/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.04.2017
JN003136/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2017
JN003136/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.06.2017
JN003136/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2017
JN003136/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.12.2017
Zahtevek za revizijo

    JN003136/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JSS MOL
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintaroblak@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija fasadnega ovoja večstanovanjskih stavb na naslovih Polje 374, 375 in 376, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija fasadnega ovoja večstanovanjskih stavb na naslovih Polje 374, 375 in 376, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija fasadnega ovoja večstanovanjskih stavb na naslovih Polje 374, 375 in 376, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.05.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.05.2017   10:30
Kraj: sejna soba na sedežu naročnika - 3. nadstropje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.04.2017   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.04.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2017   14:09
VPRAŠANJE
na portalu ni objavljene razpisne dokumentacije

ODGOVOR


Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.jssmol.si.

Lep pozdrav,
JSS MOL

Datum objave: 25.04.2017   08:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v rekapitulaciji del ne deluje formula in sicer za poglavje fasada 374.
Glede na to, da so popisi zaklenjeni se formule ne da popraviti.

Prosimo za popravek in podaljšanje roka za kakšen dan.

Hvala!
Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik napako odpravlja in bo še danes objavil popravljene popise del.

JSS MOL

Datum objave: 25.04.2017   11:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v rekapitulaciji del ne deluje formula in sicer za poglavje fasada 374.
Glede na to, da so popisi zaklenjeni se formule ne da popraviti.

Prosimo za popravek in podaljšanje roka za kakšen dan.

Hvala!
Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik je na spletni strani objavil popravljene popise del, katere ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe. Rok za oddajo ponudb se ne spreminja.

JSS MOL