Dosje javnega naročila NMV2582/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2582/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.07.2014
NMV4435/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.10.2014
    NMV2582/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah

Datum objave: 21. 7. 2014
Številka objave: NMV2582/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064401. Telefaks +386 013064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: JURČIČEV TRG 2- OBNOVA CESTNE IN STRANSKE FASADE V OKVIRU PROGRAMA LMM
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: JURČIČEV TRG 2- OBNOVA CESTNE IN STRANSKE FASADE V OVKVIRU PROGRAMA LMM
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45211000 (Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/7/6906-84710648177153315764/Jurcicev
_trg_2_RD-_usklajena,_ZA_OBJAVO,_.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 31. 7. 2014
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 31. 7. 2014
Čas: 10:00
Kraj: SJN MOL, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 25. 7. 2014
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 7. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4435/2014, Gradnje: Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah in enodružinskih stavbah; datum objave: 16. 10. 2014

.