Dosje javnega naročila 003358/2017
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Meritve železniških prog na območju RS 2017-2020
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.709.836,10 EUR

JN003358/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 14.04.2017
JN003358/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2017
JN003358/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 24.08.2017
JN003358/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.09.2017
Zahtevek za revizijo

    JN003358/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 075-145899
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/198922/MERITVE_žel._prog_(2).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Meritve železniških prog na območju RS 2017-2020
Referenčna številka dokumenta: 37/2017/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Meritve in kontrola geometrije tirov, prečnega profila tirnic, ultrazvočna kontrola napak tirnic, meritve in kontrola valovitosti površine tirnic, meritve in kontrola svetlega profila proge...
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Meritve železniških prog na območju RS 2017-2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.05.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.05.2017   12:00
Kraj: SŽ d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2017   11:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

smo ponudnik opreme za izvajanje meritev, zahtevanih v razpisni dokumentaciji.
Ker bi našo merilno opremo namestili na vozilo, ki je že homologirano za uporabo na slovenskem železniškem omrežju, vas prosimo, da bi se prve meritve karakteristik proge, ki so predvidene za leto 2017, premaknile v začetek leta 2018, da bi v tem času opremo lahko namestili na ustrezno vozilo, ki bo potem stalno stacionirano v Sloveniji.

Hvala za ugoden odgovor.


ODGOVOR:

Meritve se morajo izvesti v tekočem letu skladno z veljavno zakonodajo in pravilniki, zato se izvedba meritev ne more premikati v naslednje leto.