Dosje javnega naročila 902323/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Razne storitve
ZJN-2: Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 0,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN2323/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.03.2016
JN000203/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2016
JN003813/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.04.2017
JN003813/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.04.2017
JN003813/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.07.2017
JN003813/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.09.2017
JN003813/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.09.2017
JN003813/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.09.2017
JN003813/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.09.2017
JN003813/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.09.2017
JN003813/2017-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.09.2017
JN003813/2017-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.12.2017
JN003813/2017-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.12.2017
JN003813/2017-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.12.2017
JN003813/2017-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.12.2017
JN003813/2017-C13 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.12.2017
JN003813/2017-C14 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.12.2017
JN003813/2017-C15 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.12.2017
JN003813/2017-C16 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.12.2017
JN003813/2017-C17 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.04.2018
JN003813/2017-C18 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.04.2018
JN003813/2017-C19 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.04.2018
JN003813/2017-C20 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.04.2018
JN003813/2017-C21 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN003813/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 079-152738

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-43/16; OKVIRNI SPORAZUM - Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin v postopkih pridobivanja nepremičnin za potrebe gradenj in reko državnih cest na območju RS
Referenčna številka dokumenta: 43001-96/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
OKVIRNI SPORAZUM - Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin v postopkih pridobivanja nepremičnin za potrebe gradenj in reko državnih cest na območju RS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 8.964,44 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Cenitev stavbnih zemljišč in cenitev nadomestila za služnostno pravico na stavbnih zemljiščih
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin v postopkih pridobivanja nepremičnin za potrebe gradenj in reko državnih cest na območju RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Cenitev objektov (poslovnih ali stanovanjskih) oziroma cenitev posameznih delov v večstanovanjskih objektih
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin v postopkih pridobivanja nepremičnin za potrebe gradenj in reko državnih cest na območju RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Cenitev kmetijskih zemljišč z morebitno škodo na zemljiščih, posevkih in trajnih nasadih in cenitev nadomestila za služnostno pravico na kmetijskem zemljišču
Številka sklopa: C
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin v postopkih pridobivanja nepremičnin za potrebe gradenj in reko državnih cest na območju RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Cenitev gozdnih zemljišč z morebitno lesno maso in cenitev nadomestila za služnostno pravico na gozdnem zemljišču
Številka sklopa: D
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava cenitev vrednosti nepremičnin v postopkih pridobivanja nepremičnin za potrebe gradenj in reko državnih cest na območju RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN2323/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 065-112654
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 30.03.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: A
Naslov: Cenitev stavbnih zemljišč in cenitev nadomestila za služnostno pravico na stavbnih zemljiščih

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Gradbeni inženiring d.o.o.
Podpeška cesta 66B
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
KONS-PRO INŽENIRING d.o.o.
Ulica slovenske osamosvojitve 5
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
SILVO PLESNIK S.P.
Kajuhova ulica 11
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GIPS d.o.o.
Podsmreka 3K
1356
SI
Dobrova
Slovenija

Da
LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 400,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.869,48 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: B
Naslov: Cenitev objektov (poslovnih ali stanovanjskih) oziroma cenitev posameznih delov v večstanovanjskih objektih

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
Število prejetih ponudb MSP-jev: 8
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Gradbeni inženiring d.o.o.
Podpeška cesta 66B
1351
SI
Brezovica pri Ljubljani
Slovenija

Da
INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GIPS d.o.o.
Podsmreka 3K
1356
SI
Dobrova
Slovenija

Da
KONS-PRO INŽENIRING d.o.o.
Ulica slovenske osamosvojitve 5
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
SILVO PLESNIK S.P.
Kajuhova ulica 11
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Cenilstvo in izvedeništvo Helena Colarič Pritekelj
Arclin 29c
3211
SI
Škofja vas
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 600,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 4.593,60 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: C
Naslov: Cenitev kmetijskih zemljišč z morebitno škodo na zemljiščih, posevkih in trajnih nasadih in cenitev nadomestila za služnostno pravico na kmetijskem zemljišču

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Število prejetih ponudb MSP-jev: 6
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZDRAVKO NOVAK, s.p.
Velika Pirešica 27K
3310
SI
Žalec
Slovenija

Da
INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
ALEŠ EBER - SAMOZAPOSLENI V KULTURI, KRAJINSKI ARHITEKT
Celovška cesta 264
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SILVO PLESNIK S.P.
Kajuhova ulica 11
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
GIPS d.o.o.
Podsmreka 3K
1356
SI
Dobrova
Slovenija

Da
Vojko Vidrih sodni izvedenec in cenilec kmetijske stroke
Štorje 92
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 300,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.518,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: D
Naslov: Cenitev gozdnih zemljišč z morebitno lesno maso in cenitev nadomestila za služnostno pravico na gozdnem zemljišču

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
INŠTITUT ZA NEPREMIČNINE d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SILVO PLESNIK S.P.
Kajuhova ulica 11
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
GIPS d.o.o.
Podsmreka 3K
1356
SI
Dobrova
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 300,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 982,96 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2017