Dosje javnega naročila 800478/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Poklicna oblačila
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 304.883,25 EUR

NMV478/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.01.2016
NMV616/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 02.02.2016
JN001088/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.05.2016
JN001088/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2016
JN001088/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2016
JN001088/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2016
JN001088/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 02.06.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV478/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Poklicna oblačila

Datum objave: 26. 1. 2016
Številka objave: NMV478/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava osebne varovalne opreme
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava letnih in zimskih delovnih oblačil, varovalne obutva in zaščitnih rokavic.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 18110000 (Poklicna oblačila)
18220000 (Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom)
18830000 (Zaščitna obutev)
18141000 (Delovne rokavice)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/1/1838-93194444481814654060/2_OSEBNA
_VAROVALNA_OPREMA.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 16. 2. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 16. 2. 2016
Čas: 11:00
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 6. 2. 2016
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 1. 2016
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Delovne obleke. Natančnejši opis je v Mapi 2 razpisne dokumentacije.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18110000 (Poklicna oblačila)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Zaščitna varovalna obutev. Natančnejši opis je v Mapi 2 razpisne dokumentacije.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18830000 (Zaščitna obutev)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Zimska delovna oblačila. Natančnejši opis je naveden v Mapi 2 razpisne dokumentacije.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18220000 (Oblačila, odporna proti vremenskim vplivom)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Zaščitne delovne rokavice. Natančnejši opis je v Mapi 2 razpisne dokumentacije.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 18141000 (Delovne rokavice)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV616/2016, Poklicna oblačila; datum objave: 2. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2016   17:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

je možen ogled vzorcev? Kje in kdaj?ODGOVOR:
Skladno s točko 1 Mape2 bo naročnik samo izbranemu ponudniku omogočil ogled in izmero dosedanjega vzorca oz. vzorcev z namenom, da kvalitetno izdela zahtevane vzorce.

Datum objave: 01.02.2016   18:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani
pri točki 2.7.6. zahtevate po en vzorec ponujenega artikla v 20 dneh od obvestila o možnosti sodelovanja, v prilogi 7 zahtevate da se izjasnimo glede vzorcev in tu navajate skladnost z zahtevami iz mape 2 , v kateri je napisano da je potrebno dostaviti cele velikostne sete oblačil , kaj je sedaj pravilno,po en vzorec posameznega ponujenega artikla ali cel velikostni set
hvala za odgovor

ODGOVOR:
Skladno z mapo 2 je potrebno dostaviti vzorec, ki je lahko ali celoten set ali zgolj ena velikostna številka (kot je določeno v mapi 2 za posamezen artikel) in sicer:
2.1. in 2.2. Obleka varovalna (komplet 1 in 2) od št. 48 do št. 60
2.3 Vzorec obleke (komplet) št. 52
2.4 Vzorec halje varovalne št. 52
2.5. Posamezne majice od št. S do št. XXL
2.6 Odsevni telovnik št. XL
2.7. Hlače za delo z motorno žago (komplet) od št. 48 do št. 60
3.1., 3.2., 3.3.,3.4. in 3.5. Varovalna obutev. št. 42
4.1. in 4.2. Bunda varovalna nepremočljiva (komplet) in hlače varovalne nepremočljive; oboje št. L, oziroma 52
4.3. Gamaše 1 par
4.4. Obleka dežna (komplet) št. XL
4.5. Podkapa 1 kos
5.1., 5.2., 5.3. in 5.4. Rokavice št.10 1par/pozicijoDatum objave: 01.02.2016   19:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
finančna zavarovanja v točki 2.11 zahtevate garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od ponujene vrednosti brez DDV z veljavo do 17.4.2016 in sporočate da bo garancija vnovčena v primeru da ponudnik ne bo pravočasno dostavil PRAVILNIH /USTREZNIH VZORCEV oz. bo odstopil od ponudbe , zdi se nam zelo sporno da bi vnovčili garancijo v primeru da ponujeni vzorci ne bi bili pravilni/ustrezni saj gre za subjektivno oceno ocenjevalcev, zato prosimo da to zahtevo umaknete

ODGOVOR:
V predmetnem javnem naročilu so razpisani tudi sklopi oblačil, ki niso široko dostopni na trgu in jih je potrebno izdelati po zahtevah in dimenzijah naročnika ter se dobavljajo postopno.
Naročnik je ocenil, da je za ponudnike (posledično tudi za naročnika) ceneje, da vzorce ponujene opreme, ki bodo ostali pri naročniku, kot referenčni, dostavi izbrani ponudnik, po pravnomočnem obvestilu o oddaji naročila in pred podpisom pogodbe. V sled temu obstaja za naročnika tveganje, da izbrani ponudnik ne bo dostavil vzorcev, ali bo dostavil neskladne vzorce, ali pa bo odstopil od svoje ponudbe. Zato je naročnik navedeno tveganje zavaroval z finančnim zavarovanjem resnosti ponudbe. Glede na prispela vprašanja in zahteve, naročnik ugotavlja, da imajo ponudniki težave s pridobitvijo bančnih garancij, zato v tem delu naročnik dopolnjuje in spreminja razpisno dokumentacijo v točki 2.11. in sicer:
Ponudniki so dolžni za popolnost ponudbe predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe v obliki podpisane bianco menice in menične izjave s pooblastilom za izpolnitev, v višini kot sledi:

Sklop A Letna oblačila 1.800,00 EUR
Sklop B Varovalna obutev 1.700,00 EUR
Sklop C Zimska oblačila 2.250,00 EUR
Sklop D Zaščitne rokavice 370,00 EUR

Veljavnost do vključno 17.4.2016

Naročnik bo unovčil instrument za zavarovanje posla v primeru, če ponudnik ne bo pravočasno dostavil pravilnih/ustreznih vzorcev, oziroma bo odstopil od svoje ponudbe.

Naročnik bo vzorce preverjal objektivno, glede na tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 01.02.2016   19:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
za zavarovanje zahtevate bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od ponujene vrednosti, ali je možno kako drugo zavarovanje naprimer bianco menica in meničana izjava ali depozit , saj z bančno garancijo nastajajo dodatni nepotrebni stroški za vse ponudnike. po mnenju resornega ministerstva je bianco menica ustrezen instrument zavarovanja.
In ali je možno da boste vnovčili garancijo če vzorci ne bodo pravilni?
hvala za odgovor

ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje je naveden v odgovoru št. 3

Datum objave: 01.02.2016   19:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v V mapi 2 pri sklop 4.C -Zimska oblačila pri točki 4.1, 4.2, so opisi in zahteve take da ustrezajo samo enemu dobavitelju oz proizvajalcu iz Slovenije zato zahtevamo da diskriminatorne zahteve umaknete in jih prilagodite tako da bo omogočeno tudi drugim ponudnikom sodelovat na razpisu, če vam je res do tega da najdete najugodnejšega ponudnika.V nasprotnem primeru bomo smatrali da je posel že v naprej dogovorjen.

ODGOVOR:
Naročnik ostaja pri materialih in krojih, ki so za naše delo preizkušeni in ustrezni. Dobavitelj ali/in proizvajalec ni vezan zgolj na Republiko Slovenijo.

Datum objave: 01.02.2016   19:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo da umaknete zahtevo po garanciji za resnost ponudbe saj jo pri NMV ne smete zahtevati.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje je naveden v odgovoru št. 3

Datum objave: 02.02.2016   11:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,

Pozorno in podrobno smo prebrali vašo objavo JNMV 478/2016 za dobavo OVO. Pričakovali smo, da bodo v naročilu spoštovana temeljna načela javnega naročanja ( ZJN2-UPB5 členi 5,6,7,8,9,10 in ZJNVETPS, členi 11, 12,13,14,15,16).

- Rok za oddajo ponudb potencialnih ponudnikov, ki bi želeli prvič sodelovati/kandidirati je prekratek, na razpolago je 10 delovnih dni in včasih traja toliko časa traja samo pridobitev bančne garancije, ker je ta vezana na vrednost ponudbe vlogo banki ni možno posredovati že prvi dan, razen na podlagi pavšalne ocene, kar ni primerno...

- Rok za pridobitev pojasnil ni v skladu z zakonom saj ta je predviden vsaj 6 dni pred oddajo to bi v vašem primeru bilo do vključno 10.02 in ne do 06.02. Razumemo, da je za ponudnike, ki so že vaši dobavitelji roki primerni vendar če naročnik spoštuje "temeljna načela" javnega naročanja potem mora omogočiti kandidiranje tudi novim ponudnikom, v kolikor naročnik nebo podaljšal roka za oddajo ponudb in smiselno tudi roka za pridobitev pojasnil smatramo, da naročnik ščiti (preferira) dosedanje dobavitelje, kar pa je zrelo za računsko sodišče.

V upanju, da se nam nebo potrebno poslužiti kakšnega skrajnega nepotrebnega ukrepa pričakujemo, da bo naročnik ugodil našemu predlogu.in podaljšal rok za oddajo ponudb za 10 dni.

Lp

ODGOVOR:

Glede na to, da nekateri potencialni ponudniki nimajo dovolj časa za izdelavo kvalitetne ponudbe, naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb na 23.2.2016 do 10:00 ure, hkrati pa v popravku razpisne dokumentacije omogoča zavarovanje resnosti ponudbe z menico (kot je že zapisano v odgovoru št. 3) Menična izjava mora veljati do 23.4.2016. Javno odpiranje ponudb bo 23.2.2016 ob 11:00 uri.
Rok za postavljanje ponudnikovih vprašanj je do 13.2.2016 do 10:00 ure. Naročnik bo posredoval vse odgovore in dodatna pojasnila vezana na razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Ponudba mora veljati najmanj do 23.4.2016.


Datum objave: 02.02.2016   11:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Zanima nas ali naročnik kot garancijo za resnost ponudbe sprejme depozit (finančno plačilo na račun naročnika v določeni višini in do določenega roka)
Prosimo za čimprejšnji odgovor

Pozdrav

ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje je naveden v odgovoru št. 3

Datum objave: 02.02.2016   11:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V tehnični dokumentaciji za sklop A, 2.3 OBLEKA ZA VARILCE zahtevate standard 13934-1:1999,gre za star standard katerega je nadomestil nov 11611, ki opredeljuje lastnosti prejšnjega in dodatno še kot A1 zaščita proti manj nevarnim varilnim tehnikam, ki povzročajo nižji nivo brizganja in toplotnega sevanja in A2 zaščita proti bolj nevarnim tehnikam varjenja ki povzročajo višjo raven brizganja in toplotnega sevanja.
S tem standardom so bile testirane tudi lastnosti tkanine na:
-natezno trdnost-
-pretržno trdnost
-trdnost šivov
-dimenzijske spremembe
Smiselno se nam zdi, da bi vaša zahteva za navedeno obleko pri standardu 11612 dodali A1 + A2 B1,C1, E3 in pri standardu 11611 dodalirazred 1 A1 + A2

Prosimo, da standard 13934-1 : umaknete iz razloga, ker so testi iz tega standarda izvedeni v standardu 11611.

Lep pozdrav,

ODGOVOR:

Popravljamo tehnične zahteve pri sklopu A točka 2.3. OBLEKA ZA VARILCE.
Standardi: umakne se zahteva SIST EN ISO 13934-1: 1999
Zahteva pa se: EN ISO 11611 /1, A1
EN ISO 11612 A1,B1,C1


Datum objave: 02.02.2016   11:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,

SKLOP B - VAROVALNA OBUTEV

3.2.Čevlji varovalni, višina 17 cm in teža 2 kg, predpisano zavezovanje (skozi 3 pare kovinskih rinčic in vsaj 3 pare kljukic)

Enake zahteve se ponovijo pri:

3.3 Čevelj varovalni visoki, višina 23,5 cm, teža 2,80 kg, zavezovanje (skozi 4 pare kovinskih rinčic in preko 5 parov kljukic)

Opisa obeh čevljev sta tako natančna oziroma izdelana po sedanjih čevljih, ki jih uporabljate, kar pomeni, da ne dopuščate nobene alternative pa čeprav ta izpolnjuje zahtevan standard in ostale bistvene lastnosti.

Vaš opis si razlagamo tako kot naročnik, ki kupuje kombinirano vozilo in zahteve izpolnjuje kar nekaj blagovnih znamk vendar ker je pogoj, da se mora okrasna maska pritrditi s šestimi elementi (vijaki, čepi, zatiči itd.) vsi ostali izpadejo ostane le ciljno vozilo želenega dobavitelja...
Če je temu tako potem morate napisati predlog na zakonodajalca, da spremeni zakon tako, da bodo naročniki lahko kupovali točno določene blagovne znamke brez prikrivanja skozi tehnične zahteve.

Prosimo vas za odgovor ali boste določene zahteve opustili ali dovolili odstopanja in omogočili ponudbe tudi drugih blagovnih znamk ali boste vztrajali na zahtevah iz razpisne dokumentacije, kar pomeni ponovljeni nakup čevljev ELTEN in HAIX od dosedanjega dobavitelja.
Ne vemo komu potem služi razpis,če ZJN in ZJNEVPTS ne služita osnovnemu namenu.

Lep pozdrav,


ODGOVOR:
Naročnik ostaja pri razpisanih zahtevah, saj le-te odražajo rezultat primernosti uporabe za naše zaposlene. Višina in teža nista določena v absolutnih številkah, ampak s predpono vsaj in maksimalna.
Število kljukic in rinčic pa je kompromis med togostjo in hitrostjo zavezovanja obutve. S tem se prispeva k varni uporabi obutve.


Datum objave: 02.02.2016   11:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali boste na portalu objavili obrazec za menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev,ali ga pripravimo sami ?

ODGOVOR:
Naročnik bo na Portalu javnih naročil poleg ostalih podatkov objavil tudi vzorec menične izjave s pooblastilom za izpolnitev.

Datum objave: 03.02.2016   19:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod točko 2.7 hlače za delo z motorno žago,pri PODLOGI zahtevate materijal Rip-stop z visoko stopnjo elastičnosti,zračen,trpežen na pretrganje in obrabo,Cordura ojačitve na prednjem delu.
To so ponavadi zahteve za zunanje materijale protivreznih hlač. Za podlogo se namreč po večini uporablja 100 % poliester colmax,da je čim bolj prijeten za kožo.
Pri surovinskem sestavu,pa za ojačitev navajate 100 % poliester. Za dodatne ojačitve kolen ali prednjih delov hlačnic protivreznih hlač,se ponavadi uporabljajo materijali iz cordure ali mešanic z dodatkom kevlarja.
Smatramo,da ste v zahtevah za protivrezne hlače,materijale malo pomešali in predlagamo,da to popravite. Predlagamo tudi,da omogočite,da se za dodatne ojačitve lahko uporabijo tudi materijali z dodatkom kevlarja.

ODGOVOR:
Opravičujemo se za napako pri navedbi materiala (zamik vrstic pri besedi CORDURA)
Popravljamo surovinsko sestavo v točko 2.7 hlače v razdelku Oblika:

- Osnovni material 92-96 % poliamid 4-8 % elestan Ripstop
- Ojačitev : CORDURA 100 % poliester
- Protivrezna zaščita : 48-68 % poliester , 32-52 % polipropilenDatum objave: 03.02.2016   19:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
če prav razumemo, ponudbi ni potrebno priložiti vzorcev za noben sklop. Vzorce za vse sklope oddamo po obvestilu o možnosti sodelovanja v roku 20 dni?
Hvala in lp!

ODGOVOR:
Pri oddaji ponudb ni potrebno prilagati vzorce. Vzorce bomo zahtevali v določenem roku le od izbranega ponudnika po pravnomočnosti obvestila o oddaji naročila in pred podpisom pogodbe.

Datum objave: 03.02.2016   19:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo vas, da preverite ali so v Mapi 2 razpisne dokumentacije pod točko 5.1 Sklop D - zaščitne rokavice pravilno navedeni zmogljivostni nivoji (2124) pod piktogramom za standard SIST EN 388.
Hvala za odgovor in lp!


ODGOVOR:
Popravljamo zmogljivostni nivo v Mapi 2 razpisne dokumentacije pod točko 5.1 Sklop D, ki se pravilno glasi 2142 ali boljši( višji zmogljivostni nivoji za posamezno pozicijo).

Datum objave: 09.02.2016   17:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Zahtevate Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov. Certifikat je tajen dokument proizvajalca, ne original ne kopija zaradi možnosti zlorabe ne smeta 'krožiti' naokoli. Vse podatke s certifikata proizvajalec navede v izjavi o skladnosti. Na osnovi izjave o skladnosti proizvajalca pa lahko izjavo o skladnosti izda tudi pooblaščeni prodajalec in ne samo proizvajalec, kot navajate, zato prosimo za popravek v zahtevani tehnični dokumentaciji.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Za določene pozicije OVO zahtevamo certifikat. Če ponudnik ali proizvajalec izda Izjavo o skladnosti mora imeti certifikat, saj je to osnovna podlaga. Certifikat oz. kopija certifikata, ki ga zahtevamo ni namenjena nadaljnji distribuciji ampak preverjanju verodostojnosti Izjave o skladnosti. Pri tem moramo onemogočiti nadaljnje reprodukcije certifikatov. Podajamo mnenje inšpektorata:« Vsebino ES-Izjave o skladnosti o osebni varovalni opremi predpisuje Pravilnik o osebni varovalni opremi. Izjava mora, skladno z 9. členom tega pravilnika, vsebovati naslednje elemente obrazca iz Priloge VI
-ime in poln naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski skupnosti
-opis osebne varovalne opreme (izdelava, tip, serijska številka itn),
-podatek harmoniziranega standarda
-kjer je to primerno, napotitev na ES-certifikat o pregledu tipa (pri kategoriji II. in III.), na katero se ES-Izjava o skladnosti nanaša,
-kjer je to primerno ime in naslov priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti (pri kategoriji II. in III.),
-podatek nadzora priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti (samo pri kategoriji III.),
-podatek imena in položaja osebe pooblaščene za podpisovanje v imenu proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski skupnosti.
Iz navedenih podatkov izhaja, da mora ES-Izjava o skladnosti vsebovati podatke glede na kategorijo osebne varovalne opreme, katero podpiše pooblaščena oseba za podpisovanje« To pomeni( pooblaščeni zastopnik ali proizvajalec) in za zahtevano kategorijo priloži kopijo certifikata.Datum objave: 09.02.2016   17:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SKLOP A

Pri vseh izdelkih je pri ploščinski masi dovoljeno odstopanje (+/-5%), pri 2.5 Majica je določena teža dovoljeno odstopanje (+/-10%), pri izdelku 2.6 (telovnik) ni določeno nič zato predlagamo da določite težo in odstopanje in 2.7 ( hlače za delo z motorno žago) določena je teža brez dovoljenega odstopanja zato predlagamo, da jo določite v višini +/-10%.

LP

ODGOVOR:
Ploščinska masa pri izdelku 2.6 ni določena in ni naša zahteva. Ponudite lahko izdelek s katerokoli ploščinsko maso.
Pri izdelku 2.7 pa je določeno teža max 1,4 kg v številko 52. To pomeni, da teža navzdol ni omejena.


Datum objave: 09.02.2016   17:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,

V odgovoru št. 11 vztrajate pri zahtevah za čevlja 3.2 in 3.3.pri čevlju 3.1 zahtevate za vložek nemški standard BGR 191 in navajate lastnost kot individualno prilagoditev stopala v gibanju.
To lastnost imajo vsi anatomski ortopedski vložki s spominsko peno, ta se oblikuje po podplatu uporabnika, zato predlagamo, da ostanete pri navedenih lastnostih iz teksta pa umaknete nemški standard.
Vse lastnost varovalnega čevlja bodo ostale nespremenjene ponudnikom pa boste dokazali, da vendarle spoštujete temeljna načela zakona o javnem naročanju.

Lp


ODGOVOR:
Iz sklopa B točka 3.1 čevlji varovalni- nizek se v razdelku ''anatomsko oblikovani vlože'' naročnik umika zahteva po standardu BGR191. Vse ostale zahteve ostanejo (material, anatomski vložek, nadomestni vložki..)

Datum objave: 09.02.2016   17:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri NMV se NE SME zahtevati finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Vaša razlaga v odgovorih na vprašanja je zavajajoča saj je pri prav vsakem javnem naročilu tveganje, da ponudnik ne bo dostavil vzorcev ali da bo dostavil neprimerne vzorce tako, da vam to ne predstavlja večjega tveganja kot naročnikom ostalih javnih naročil.
Število rinčic ali lukenj za vezalke ne predstavlja nobene prednosti pri varnosti obutve; obutev je za zagotavljanje varnosti pri delu izdelana po ustreznem in zahtevanem standard v katerem je tudi določen način zapenjanja obutve. Vaša razlaga glede rinčic je delanje norca iz ponudnikov saj je vsem jasno, da ste opisali točno določen čevelj, ki ga želite.
Prosimo, da te zahteve umaknete sicer bomo vložili revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Pri NMV naročnik LAHKO zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če zahtevo opravičujejo tveganja, povezana s predmetom javnega naročanja, zato naročnik ostaja pri odgovoru podanem na vprašanje št. 3. V kolikor ponudnik oddaja svojo ponudbo z resnim namenom pridobitve posla, mu zahtevano jamstvo ne sme predstavljati problema, saj ni povezano z dodatnim časom in stroški izdelave ponudbe.

Naročnik vztraja pri rinčicah in kljukicah kot je navedeno v odgovoru št.10. Fiksiranje čevlja na nogo oz. togost zavezovanja brez rinčic in v zgornjem delu kljukic je slabše, saj zatisnemo le zgornji del, spodnji pa ostane ohlapen. To pomeni dobro prileganje v mečnem delu ter slabšo kontrolo stopala in skočnega sklepa; kar pomeni večjo nevarnost za poškodbe pri hoji ter pri plezanju na drog s pomočjo plezalk. Naročnik je v preteklosti preizkusil oba tipa zavezovanja in se je glede na izkušnje odločil za zahtevane .Datum objave: 09.02.2016   17:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

pri rokavicah 5.1. navajate standard EN388 2124; lahko ponudimo EN388 3233 saj je vaša zahteva zelo kontradiktorna saj zahtevate najvišji nivo proti ubodu (kar v praksi usnje ne more imet najvišji pikogram saj je usnje) ostalo kot je obraba, prerez, raztrg pa nizke nivoje, npr. za prerez zahtevate najnižje, vbod pa najvišje; to res ne gre skupaj.

Hvala

ODGOVOR:
Odgovor je bil podan že v odgovoru št. 14 in veljajo zmogljivostni nivoji 2142 ali boljši( višji zmogljivostni nivoji za posamezno pozicijo).

Datum objave: 09.02.2016   17:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Spremljamo vaše odgovore/pojasnila v zvezi s pripombami potencialnih ponudnikov. Dosedanji rezultat vseh pripomb je da ste pozitivno ugodili glede podaljšanja roka za oddajo ponudb in uvedbo bianco menice za zavarovanje resnosti ponudbe.
Glede tehničnih zahtev izdelkov pa ste zaenkrat korigirali le podatke pri varilski obleki medtem ko ste pri obutvi ostali pri vseh zahtevah v teh. dokumentaciji, čeprav vam je nekdo od potencialnih ponudnikov že očital, da so zahteve tako specifične, da noben od proizvajalcev razen dosedanjega, na podlagi katerega ste opise tudi povzeli ne more ponuditi svojih izdelkov zaradi vaše "kaprice" zavezovanja. To kar ste v odgovoru za visok čevelj (3.3) odgovorili ni prepričljivo in iz vidika varnosti za dela v gozdu na poraščenem terenu so kljukice, katere vi tako izpostavljate veliko nevarnejše pri zatikanju gozdne podrasti kot pa rinčice, kjer kaj takega ni možno...Čevelj 3.3. za delo z motorno žago se vendar uporablja v navedenem okolju in ne na asfaltu, zato vas prosimo, da še enkrat razmislite o vaši zahtevi.
Predlagamo, da jo spremenite ali iz opisa odstranite.
V kolikor tega ne nameravate storiti nas silite, da posežemo po ustreznem postopku, kjer se bo presojalo o upravičenosti take zahteve.

V pričakovanju vašega razumevanja vas lepo pozdravljamo,

ODGOVOR:
Odgovor je podan že v odgovoru št. 10 in 18.
Pri SKLOP B - VAROVALNA OBUTEV 3.3
Čevelj varovalni visoki, v razdelku Ostale zahteve pa dodajamo besedo ''najmanj'' pred besedo 4 pare kovinskih rinčic in ''najmanj'' preko 5 parov kljukic.
Tako da se celotno besedilo razdelka glasi:
''Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu.
Zavezovanje vezalk skozi najmanj 4 pare kovinskih rinčic in preko najmanj 5 parov kljukic na vrhnjem delu. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačen opetnik in udobno obložena zaščitna kapica.
Maksimalna teža 2,80 kg/par v številki 42.''Datum objave: 09.02.2016   17:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kdo pa vam pripravlja tehnične specifikacije da jih vsak dan spreminjate,kaj bi se zgodilo če bi dokumentacijo oddali že pred enim tednom, bi bili zaradi tega izločeni ?

ODGOVOR:
S pojasnili in spremembami določenih delov razpisne dokumentacije, vezanih na zastavljena vprašanja, želi naročnik prejeti čim večje število popolnih ponudb.

Datum objave: 09.02.2016   17:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo, da na zastavljena vprašanja odgovarjate sproti ali podaljšajte rok za posredovanje vprašanj na 6 dni pred oddajo ponudb tako kot to določa zakon o javnem naročanju.

Lp

ODGOVOR:
Naročnik upošteva zakonske določbe, ki se vežejo na spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije.

Datum objave: 09.02.2016   17:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V zvezi z zahtevo BGR 191 smo na več EU naslovov poslali poizvedovanje o uporabi navedenih vložkov v varovalni obutvi.
Mnenje večine je, da so se določeni proizvajalci odločili vgrajevati ortopedske vložke v nekatere svoje izdelke.
Ortopedske vložke izdeluje nemško podjetje, ki je te vložke testiralo po metodi BGR 191. Vložke kupujejo določeni nemški proizvajalci obutve, te vložki pa niso implementirani v standard oziroma direktivo EU.

Glede na pridobljene informacije predlagamo, da zahtevo po teh vložkih umaknete, vložke lahko kot rezervne kupujete.
Čevelj kot tak pa ima že tako specifično zahtevo ESD v kombinaciji s HI in HRO, če k temu dodate še BGR 191, pomeni, da tem zahtevam ustreza le izdelek/art. blagovne znamke, ki ste jo že sami v tehnični dokumentaciji navedli kot primer.
V izogib sumu, da so take lastnosti zahtevane zaradi določenega dobavitelja vas prosimo, da vložek kot sestavni del čevlja umaknete, lahko pa tak vložek kot smo navedli zahtevate kot nadomestni.

V upanju, da zadevo razumete in da vam je cilj skladno s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju pridobiti čim več konkurenčnih ponudb boste prelogu ugodili.

lp

ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje je že podan v odgovoru št. 17

Datum objave: 09.02.2016   17:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pri vseh varovanih čevljih in škornju so predvideni nadomestni vložki.

Pojasnite nam " dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov "

- ali je mišljeno, da mora ponudnik nadomestni vložek vkalkulirati v ceno obutve in ga ob dobavi obutve priložiti posameznemu paru varovalnega čevlja?
- ali je mišljeno, da mora dobavitelj nadomestni vložek zagotoviti le v primeru, ko bo naročnik tak vložek posebej naročil in nakup vložkov ni vključen v javno naročilo?

Hvala in lp

ODGOVOR:
Mišljeno je, da mora dobavitelj nadomestni vložek zagotoviti le v primeru, če bo naročnik tak vložek posebej naročil. Nakup vložkov ni vključen v predmetno javno naročilo!Datum objave: 11.02.2016   15:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,

Iz odgovorov na zastavljena vprašanja smo razbrali, da naročnik spreminja razpisno dokumentacijo (v nekaterih specifikacijah) tudi zato, da bi pridobil čim več popolnih ponudb!

Sklop B obutev, zanima nas koliko je za naročnika pomembna barva čevlja ali lahko črno nadomesti npr. temno rjava, temno siva??
In koliko je naročniku pomembno ali je zgornje usnje gladko ali v nubuk obdelavi?
Razume se, da čevlji s spremembo barve ali načinom obdelave usnja še vedno ohranijo vse ostale parametre v specifikacijah.

LP


ODGOVOR:
Naročnik ostaja pri zahtevah za barvo in tip materiala. Pomembna je barvna usklajenost ter enostavnost vzdrževanja obutve.

Datum objave: 11.02.2016   15:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je spremenil tehnične zahteve pri hlačah za delo z motorno žago in rokavicah pod 5., ker ga je verjetno že izbrani ponudnik prijazno opomnil, da naj preveri če ni zahteve pomešal; očitno je da je naročnik pri izbranem artiklu narobe navedel zahteve zato ga je ponudnik prijazno opomnil preko portala, da naj popravi kar je seveda naročnik tudi storil. To se posebej vidi pri vprašanju glede rokavic 5.1....
Tudi ni razumljivo zakaj ni omogočen ogled vzorcev...

ODGOVOR:
Naročnik je razpisno dokumentacijo popravljal skladno z lastnimi zahtevami in pričakovanji za OVO. Pojasnilo glejte pri odgovoru št. 12 in 14. Ogleda vzorcev ne organiziramo zaradi slabih izkušenj iz preteklosti in logističnih težav. Glejte odgovor št. 1.

Datum objave: 11.02.2016   15:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav
V točki 2.5. mape 2 pri velikostih majic zahtevate »od XS do XXXL«. Pri vzorcih pa S-XXL. Proizvajalci ponavadi tudi proizvajajo majice v velikostnih številkah S-XXL.
Prosimo, da popravite velikostne številke v tabeli »Velikosti« na S-XXL in tako omogočite ponudbo.
V točki 2.1 in 2.2. zahtevate barvo « siva (Convoj)«. Zaradi različnih vezav in ploščinske teže pride do različnih odtenkov barve. Ali dopuščate različne odtenke barve na istem kompletu in v kolikšni meri?
Hvala.

ODGOVOR:
V točki 2.5. mape 2 pri velikostih majic popravljamo zahtevane velikosti od S-XXL kot je zahtevana tudi velikost za vzorce.
V istem kompletu mora biti zaradi barvne usklajenosti isti odtenek barve.


Datum objave: 11.02.2016   15:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Opisovanje skic vam res ne gre najbolje. Na skicah hlač je ojačitev žepa za ravnilo od roba prednjega žepa navzdol, vi pa v opisu pišete od roba zadnjega žepa, kar pa je praktično neizvedljivo, če je žep za ravnilo na sredini šiva hlačnice. Kaj je sedaj prav? skica ali opis?

ODGOVOR:
Pravilna je skica. Ojačitev žepa za ravnilo poteka od spodnjega roba prednjega desnega žepa do dna žepa za ravnilo (dodatna ojačitev z materialom odpornim na obrabo.)

Datum objave: 15.02.2016   09:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V odgovoru št. 16 ste protiurezne hlače zabetonirali na težo 1,4 kg, kar pomeni, da zopet (kot pri čevljih) podajate parametre, ki jih izpolnjuje le določen izdelek določenega proizvajalca in posledično določenega dobavitelja.

Prosimo vas, da ste razumni in, da če dopuščate, da so hlače lahko lažje je logično, da so hlače lahko tudi za nekaj gramov težje saj s tem ne bo okrnjen noben parameter varnosti in udobnosti, če je odstopanje teže v okviru (+/- 10%) to je cca med 1,3 kg in 1.5 kg tudi uporabnik tega praktično ne bo občutil....
Če je vaša izjava (v enem od odgovorov) iskrena, da s popravljanjem tehničnih zahtev želite pridobiti čim več konkurenčnih ponudb potem boste naši prošnji ugodili sicer pa bomo razumeli, da gre za velik blef.

Lep pozdrav,

ODGOVOR:
Teža hlač ni »zabetonirana« kot navajate, ampak, kot se sami zanikate v drugem odstavku in tudi pravilno ugotavljate, so hlače lahko neomejeno lažje od 1,4 kg (za velikostno številko 52). Že navedeno v odgovoru št. 16.
Naročnik trenutno uporablja gozdarske hlače, ki so 15% lažje od zahtev v razpisni dokumentaciji, s katerimi so delavci zelo zadovoljni. Zaradi razširitve možnosti ponudb, oz. neomejevanja ponudb, smo dovolili maksimalno težo 1.4 kg, torej za do 15% težje, kot jih uporabljamo sedaj. S težo je zagotovo okrnjen parameter udobnosti uporabe, saj naše delo ni statično, ampak v teh hlačah delavci lahko prehodijo veliko število kilometrov v enem samem delovnem dnevu (pregledi daljnovodov, linij…)


Datum objave: 15.02.2016   09:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na vprašanje št.16,odgovarjate,da pri izdelku 2.7 hlače za delo z motorno žago teža ni omejana navzdol,čeprav vas je ponudnik glede na ostala odstopanja pozval,da dovolite odstopanje +/- 10 %,kar pomeni,da je predlagal,da dovolite odstopanje v teži navzgor in navzdol za 10 %.V odgovoru omenjate samo neomejeno odstopanje navzdol,kar kaže na to,da spet ščitite že v naprej izbranega ponudnika.


ODGOVOR:
Odgovorjeno v odgovoru št. 29

Datum objave: 15.02.2016   09:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

SKLOP A, 2.6 ODSEVNI TELOVNIK

Prosimo, da pri odsevnem telovniku opredelite razred visoke vidljivosti in natančneje definirate "čvrsto zapenjanje"

- ali to pomeni zadrgo?

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Odsevni telovnik pri našem delu delavci uporabljajo kratkotrajno. Lahko ponudite katerikoli artikel s standardom 20471 ( katerikoli nivo). Čvrsto zapenjanje pomeni zadrga ali kakovosten sprimni trak – ježek.