Dosje javnega naročila 807741/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Storitve projektiranja elektroenergetskih sistemov
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 116.348,72 EUR

NMV7741/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.12.2015
JN001655/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.05.2016
JN001655/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.05.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV7741/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve projektiranja elektroenergetskih sistemov

Datum objave: 2. 12. 2015
Številka objave: NMV7741/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBNOVO ENOSISTEMSKEGA DV 110 KV RTP PIVKA-ENP PIVKA V DVOSISTEMSKI DV
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Zaradi obnove enosistemskega DV 110 kV RTP Pivka-ENP Pivka v dvosistemski DV, naročnik objavlja javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije za predmetni objekt.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71323100 (Storitve projektiranja elektroenergetskih sistemov)
71325000 (Storitve projektiranja temeljev)
71327000 (Storitve projektiranja nosilnih konstrukcij)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/1838-39305555612279349492/Razpisn
a_dokumentacija.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 22. 12. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 22. 12. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Dodatna razpisna dokumentacija se nahaja na spodnji povezavi.

http://91.216.172.23/ep/dwl/rtpPivka_EnpPivka.zip

uporabniško ime: dlep
geslo: ep508
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 12. 12. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 12. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.12.2015   13:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V Mapi 2 ste zapisali:
b. Geodetski načrt
Izvajalec mora izdelati digitalni kataster območja v katerem se načrtuje izvedba gradnje v grafičnem formatu zapisa (*.shp) opisni podatki pa naj bodo v (*.dat) formatu. Obsegati mora tudi vzdolžni profil trase.
Število: 1 kpl

Sklop je Geodetski načrt, omenjate pa digitalni kataster območja. Ali je s tem mišljen posnetek obstoječega daljnovoda in izris parclenih mej s parcelnimi številkami? Ali pa je potrebno narediti geodetski načrt obstoječega daljnovoda in terena 25m okoli ter vsa križanja z ostalimi komunalnimi vodi? Ali pa samo posnetek obstoječega daljnovoda?

Ali je potrebno posneti tudi vrhove drogov?

Geodetski načt se ponavadi oddaja v DWG obliki. SHP datoteke so namenjene GIS orodjem. Ali se geodetski načrt odda v DWG obliki?

Opisni podatki v zapisu *.dat? Kako naj bi to izgledalo - to ni standarden geodetski format.

Hvala za odgovore!
ODGOVOR:

Narediti je potrebno geodetski posnetek obstoječega stanja (tudi obstoječa daljnovoda) z vrisanimi vsemi komunalnimi vodi, križanji, s parcelami in parcelnimi številkami, obsegati mora tudi vzdolžni profil. Izdelan mora biti najmanj 25 m od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječih daljnovodov. Omenjeni geodetski posnetek je osnova za izdelavo PZI, pripravo elaborata popisa parcel ter kasneje izdelavo geodetskega posnetka izvedenega stanja in PID.


Vrh droga ni potrebno posneti.

Geodetski posnetek mora biti v predpisani papirni obliki in digitalni obliki DWG.


Podatki v zapisu *.dat niso obvezni.