Dosje javnega naročila 801297/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 74.590,80 EUR

NMV1297/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.03.2016
NMV1523/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 14.03.2016
JN001094/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.05.2016
JN001094/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV1297/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov

Datum objave: 3. 3. 2016
Številka objave: NMV1297/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: RTP POSTOJNA – DOBAVA PRIMARNE OPREME ZA OBNOVO POLJA TR1
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: PRIMARNA OPREMA ZA OBNOVO 110 kV POLJA TRANSFORMATORJA 1 ZAJEMA:

1. 110 kV OPREMA
- TRIPOLNI ZBIRALNIČNI LOČILNIK
- 110 KV INSTRUMENTNI TRANSFORMATORJI
- ODVODNIKI PRENAPETOSTI 110 KV
- ODVODNIK PRENAPETOSTI ZA NEVTRALNO TOČKO TRANSFORMATORJA
2. 20 kV OPREMA:
- ODVODNIKI PRENAPETOSTI 20 KV
- PODPORNI IZOLATORJI 20 KV
- KABEL 20 KV
3. OSTALA OPREMA
- OZEMLJITVENI UPOR NEVTRALNE TOČKE
- ODVODNIKI PRENAPETOSTI ZA OPLETE 20 KV KABLOV
- ŠTEVCI DELOVANJ ODVODNIKOV
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/1838-57939814849122312963/5_RTP_PO
STOJNA_-PRIMARNA_OPREMA_TR1.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 23. 3. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 23. 3. 2016
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d. Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 14. 3. 2016
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1523/2016, Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov; datum objave: 14. 3. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.03.2016   15:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predlagamo, da se naročilo razdeli na dva sklopa in sicer 110 kV oprem posebej in 20 kV oprema posebej, s tem omogočite oddajo ponudb več zainteresiranim ponudnikom. Hvala za hiter odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik želi, da se posel v celoti odda enemu ponudniku, ker gre za manjši objekt v sklopu RTP-ja in ga obravnava kot zaključeno celoto. Razpisano blago je istovrstno, manjšega obsega, zato naročnik ocenjuje, da glede na tržišče lahko ponudniki ponudijo vse postavke, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede na navedeno, naročnik naročila ne bo delil na več sklopov.

Datum objave: 08.03.2016   14:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zanima nas:
Če je glede na majhen obseg opreme za 110kV opremo predviden FAT pri proizvajalcih?
Kakšno šolanje naročnikovih delavcev zahtevate za ponujeno opremo?

Vnaprej hvala za odgovor.
lp,

ODGOVOR:
FAT pri proizvajalcu opreme ni predviden.
Za ponujeno opremo zahtevamo šolanje delavcev v zvezi s posluževanjem naprave, vzdrževanjem, kontrole in poznavanjem same naprave, njenih aktivnih delov in morebitnih posebnih stanjih, ki se lahko pojavijo v njeni življenski dobi.


Datum objave: 08.03.2016   14:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Imam vprašanje pri spodaj citiranem tekstu iz tehnične dokumentacije za trajno delovno napetost Uc, ki naj bi bila 0,9 kV.
Zanima me če je zahtevani Uc res 0,9 kV ali je morda prišlo do napake?

Citat iz TD:
4.2 ODVODNIKI PRENAPETOSTI ZA OPLETE 20 KV KABLOV
Trajna delovna napetost Uc 0,9 kV

V naprej se vam zahvaljujem za odgovor in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:
Da, res je. Zahtevani Uc je res 0,9 kV.

Datum objave: 10.03.2016   10:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Glede na to, da so tovarne v EU prezasedene je težko dobiti zahtevani bakreni kabel tipa FL, sploh tako majhno količino. Zato me zanima, če lahko ponudimo F tip ali pa mogoče aluminijasti kabel NA2XS(F)2Y?

Pri podpornih izolatorjih, točka 3.2, me zanima, če lahko ponudimo aralditne izolatorje, kot alternativa porcelanu?

In še eno vprašanje, kakšen je predviden način nevtralne ozemljitve, je mogoče neposredno ozemljena ali skozi upor?

V naprej se vam zahvaljujem za odgovor in vas lepo pozdravljam.

ODGOVOR:
Spoštovani,

območje RTP Postojna leži na zelo močvirnatem terenu. V sami stavbi RTP, natančneje v kabelskem prostoru se dogajajo tudi občasni vdori vode. Še več vode je v kabelski kanalizaciji kjer bodo položeni omenjeni kabli zato naročnik od zahteve ne odstopa.

Naročnik zaradi dobre prakse in izkušenj vztraja pri porcelanastih izolatorjih.

Nevtralna točka sekundarja je ozemljena preko upora. Predvideva se tudi možnost ozemljitve preko Petersenove dušilke.


Datum objave: 10.03.2016   10:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji zahtevate, da se predajo rutinski testi opreme 14 dni pred dobavo.
Praksa je, da se ti testi predajo ob dobavi opreme. Zatorej prosimo za spremebo razpisnih pogojev.
Vnaprej hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani,
na vašo željo lahko ugodimo zahtevi. Rutinske teste opreme lahko dobavite ob dobavi opreme.


Datum objave: 10.03.2016   15:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Vprašanje za točko 3.2 podporni izolatorji 20 kV. Zanima me če lahko ponudimo izolator, ki ima upogibni moment 0,8 kNm namesto 1,22 kNm kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji? Glede na to, da upogibni moment ne vpliva bistveno na delovanje podpornega izolatorja, vas prosimo če nam omogočite, da ponudimo podporne izolatorje za 20 kV z upogibnim momentom 0,8 kNm.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Da, zaradi sorazmerno kratkih razdalj med podporami in z upoštevanjem varnostnega faktorja, lahko ponudite tudi izolator z upogibnim momentom 0,8 kNm

Datum objave: 14.03.2016   10:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

1.V Obvestilu in v Razpisni dokumentaciji se pojavljata dva različna datuma oddajanja in odpiranja ponudb. Kateri je pravi ?
2. V Opisu blaga v Mapi 2 pod 1.A.7 str. 3 je zahtevano, da mora biti v ceno vključena vsa ostala oprema za vgradnjo opreme . Ali mislite s tem podnožja, vijačne elemente.... Oz. kaj natančno mislite s to zahtevo?
3. V ostali Opremi poz. 4.2. Odvodniki prenapetosti za oplete 20 kV kablov ( Mapa 2 ) zahtevate izolacijska podnožja. So res potrebna ?

ODGOVOR:
1. Pravilen datum oddaje in odpiranja ponudb je 24.3.2016. Obvestilo o naročilu male vrednosti, objavljen na Portalu javnih naročil bomo popravili.
2. S tem je mišljen material, ki je potreben za sestavo naprave. Vijačni material za pritrditev na konstrukcijo pa zagotovi naročnik.
3. NE, izolacijska podnožja pri tej postavki niso potrebna.