Dosje javnega naročila NMV2847/2014
Naročnik: GI 
Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 129.930,00 EUR

NMV2847/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.08.2014
NMV3946/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.09.2014
NMV3946/2014-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2015
NMV3946/2014-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.06.2015
    NMV2847/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve

Datum objave: 1. 8. 2014
Številka objave: NMV2847/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): GI, JAMOVA CESTA 2, Kontakt: info@gis.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12002900. Telefaks +386 14250677. E-pošta info@gis.si.
Internetni naslovi: http://www.gis.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: TEST TRIDIMENZIONALNEGA ZAJEMA TOPOGRAFSKIH ELEMENTOV DEJANSKE RABE.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvedba testa tridimenzionalnega zajema topografskih elementov dejanske rabe. Podrobneje so naloge opisane v Tehnični dokumentaciji in ostalih prilogah.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
73120000 (Storitve na področju eksperimentalnega razvoja)
73300000 (Načrtovanje in izvedba raziskav in razvoja)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.gis.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 21. 8. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 21. 8. 2014
Čas: 11:00
Kraj: Geodetski inštitut Slovenije, Jamova c. 2, Ljubljana.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 14. 8. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 8. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV3946/2014, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve; datum objave: 25. 9. 2014

.