Dosje javnega naročila 003497/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: STROKOVNE PODLAGE ZA NOVELACIJO ODLOKA ZA GRAJSKI GRIČ Z VPLIVNIM OBMOČJEM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 39.241,68 EUR

JN003497/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.04.2017
JN003497/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2017
JN003497/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.06.2017
JN003497/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2017
Zahtevek za revizijo

    JN003497/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+368 13064416
+368 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/199764/razpisna_dokumentacija_Sabina.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STROKOVNE PODLAGE ZA NOVELACIJO ODLOKA ZA GRAJSKI GRIČ Z VPLIVNIM OBMOČJEM
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
STROKOVNE PODLAGE ZA NOVELACIJO ODLOKA ZA GRAJSKI GRIČ Z VPLIVNIM OBMOČJEM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
STROKOVNE PODLAGE ZA NOVELACIJO ODLOKA ZA GRAJSKI GRIČ Z VPLIVNIM OBMOČJEM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.05.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.05.2017   11:00
Kraj: Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.04.2017   08:39
Številka: 430-402/2017-6
Oznaka JN: 7560-17-210028
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije– JN-7560-17-210028–»STROKOVNE PODLAGE ZA NOVELACIJO ODLOKA ZA GRAJSKI GRIČ Z VPLIVNIM OBMOČJEM«

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


Vprašanje:
Pozdravljeni. V razpisni dokumentaciji sem opazila, da Priloge C ni, je pa verjetno označena kot Priloga B-označba ponudbe? Zanima me ali je to samo napaka v označevanju ali Priloge C ni?.

Odgovor:
Priloga C je dejansko označba ponudbe.Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 21.04.2017   10:29Številka: 430-402/2017-7
Oznaka JN: 7560-17-210028
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije– JN-7560-17-210028–»STROKOVNE PODLAGE ZA NOVELACIJO ODLOKA ZA GRAJSKI GRIČ Z VPLIVNIM OBMOČJEM«

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


Vprašanje:

Vem, da je priloga C označba ponudbe, vendar v razpisni dokumentaciji ni tako označeno, saj je Označba ponudbe navedena kot Priloga B.


Odgovor:
Ponovno odgovarjam. Priloga C je označba ponudbe. Na zahtevo Pošte Slovenije smo spremenili obliko obrazca »označba ponudbe«. Ker smo v Službi za Javna naročila upoštevali navodila Pošte Slovenije, smo izdelali novo obliko obrazca »označba ponudbe« in ga kot delovno gradivo poimenovali »Priloga B«.
Nova oblika obrazca »označba ponudbe«, se je v predmetno razpisno dokumentacijo vnesla naknadno in zato ni prišlo do uskladitve med B in C.
Skladno z navedenim predlagam, da na obrazcu »označba ponudbe« prečrtate dikcijo »priloga B« in na to mesto vpišete »priloga C«.

Če imate še kakšno dilemo glede označevanja obrazca »označba ponudbe«, smo vam s pojasnili na voljo.


Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 21.04.2017   12:55
Številka: 430-402/2017-8
Oznaka JN: 7560-17-210028
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije– JN-7560-17-210028–»STROKOVNE PODLAGE ZA NOVELACIJO ODLOKA ZA GRAJSKI GRIČ Z VPLIVNIM OBMOČJEM«

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


Vprašanje:

Pozdravljeni. Zanima me ali bi moralo na Prilogi 8/5 pisati PODIZVAJALEC in ne PONUDNIK, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Odgovor:
Vse priloge pod št. 8., se nanašajo na podizvajalce. Tako, da v prilogi 8/5, lahko prečrtate »ponudnik« in navedete »podizvajalec«.


Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 24.04.2017   09:30Številka: 430-402/2017-8
Oznaka JN: 7560-17-210028
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije– JN-7560-17-210028–»STROKOVNE PODLAGE ZA NOVELACIJO ODLOKA ZA GRAJSKI GRIČ Z VPLIVNIM OBMOČJEM«

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


Vprašanje:

Pozdravljeni. Ali mora podizvajalec v Prilogi 8/6 podati opisno izjavo, saj iz vsebine razpisne dokumentacije ni razvidno ali je potrebna napisana (opisana) izjava podizvajalca ali se samo tako prilogo (prazno??) kot je odda le v primeru, ko bo naročnik neposredno plačal podizvajalcu?


Odgovor:

V primeru, da boste nastopali s podizvajalcem izpolnite samo prilogo 8/7 »pooblastilo«.

Prilogo 8/6 zanemarite, le ta se uporabi samo v primeru, da bi naročnik zahteval priložitev ESPD obrazca.

Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 24.04.2017   14:00
Številka: 430-402/2017-9
Oznaka JN: 7560-17-210028
Datum:


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije– JN-7560-17-210028–»STROKOVNE PODLAGE ZA NOVELACIJO ODLOKA ZA GRAJSKI GRIČ Z VPLIVNIM OBMOČJEM«

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


Vprašanje:

Pozdravljeni. Ali je potrebno oddati tudi prilogi (6/1 in 7/1) - Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov?

Odgovor:
Da. Navedeni prilogi morata biti izpolnjeni in potrjeni (podpisani) s strani naročnika/naročnikov za katera ste dela že izvedli.

Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe