Dosje javnega naročila 002918/2017
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Sanacija državne ceste R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 8.323 do 10.920 in dograditev pločnika v naselju Belca od km 10.370 do 10.920
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 589.119,27 EUR

JN002918/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.04.2017
JN002918/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2017
JN002918/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2017
JN002918/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.08.2017
JN002918/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.08.2017

    JN002918/2017-K01 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI022
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.drsi@gov.si
+386 14788002

Internetni naslovi
http://www.di.gov.siOddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija državne ceste R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 8.323 do 10.920 in dograditev pločnika v naselju Belca od km 10.370 do 10.920
Referenčna številka dokumenta: 430-14/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sanacija državne ceste R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 8.323 do 10.920 in dograditev pločnika v naselju Belca od km 10.370 do 10.920.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2017
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN002918/2017-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 07.04.2017


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: II.2.14 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Naročnik objavlja spremenjen Obrazec št. 14 - Predračun
VII.2 Druge dodatne informacije
Spremenjen Obrazec št. 14 - Predračun je na voljo na naslovu: Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/199844/04_2_obr_14_predracun_Obcina_Kr_Gora_JN_sanacija_ceste_in_pločnik_SPREMEMBA.zip