Dosje javnega naročila 003885/2017
Naročnik: OŠ SOSTRO, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana - Dobrunje
Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Sostro
ZJN-3: Odprti postopek

JN003885/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.04.2017
JN003885/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2017
JN003885/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2017
JN003885/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2017
JN003885/2017-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2017
JN003885/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.09.2017
Zahtevek za revizijo

    JN003885/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 079-152061
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OŠ SOSTRO
Cesta II. grupe odredov 47
1261
SI
Ljubljana - Dobrunje
Slovenija
Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13064407

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/200078/RAZPIS_ŽIVILA_OŠ_SOSTRO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Urška Brglez
urska.brglez@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13064407

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Sostro
Referenčna številka dokumenta: 430-745/2017-3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so sukcesivne dobave konvencionalnih in ekoloških živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Sostro.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 1.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sladoled.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: MLADO GOVEJE MESO (JUNEČJE); SVINJSKO MESO; TELEČJE MESO; ŽREBIČJE MESO
Številka sklopa: 2.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlado goveje meso (junečje); svinjsko meso; telečje meso; žrebičje meso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 3.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE RIBE
Številka sklopa: 3.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15119600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže ribe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI
Številka sklopa: 4.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso in izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA TALNE REJE
Številka sklopa: 5.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca talne reje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 6.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže sadje in zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo po merilih izbral 3 najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali ponudbe. Ponudniki morajo na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: PESINA SOLATA
Številka sklopa: 6.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Pesina solata.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 6.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15331000
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje in zelenjava.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 7.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI, VODE
Številka sklopa: 8.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15982000
15320000
15980000
15981000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sokovi, nektarji, sirupi, vode.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: ZGOŠČENI SOKOVI
Številka sklopa: 8.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Zgoščeni sokovi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNE REZINE
Številka sklopa: 8.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadne rezine.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SOK
Številka sklopa: 8.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sokovi.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Žita in mlevski izdelki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ TESTA
Številka sklopa: 10.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki iz testa.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: PALAČINKE, KANELONI
Številka sklopa: 10.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Palačinke, kaneloni.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: KROMPIRJEVI ŠTRUKLJI
Številka sklopa: 10.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Krompirjevi štruklji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI (REZANO)
Številka sklopa: 11.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612500
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovski izdelki (rezano).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČICE IN SLANO PECIVO
Številka sklopa: 11.2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Slaščice in slano pecivo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO Z MANJ SOLI IN BREZ ADITIVOV (REZANO ALI PO DOGOVORU)
Številka sklopa: 11.3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovsko pecivo z manj soli in brez aditivov (rezano ali po dogovoru).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: SENDVIČI (PAKIRANO)
Številka sklopa: 11.4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Sendviči (pakirano).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
Številka sklopa: 12.1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo prehrambno blago.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Shema kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2017   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2017   10:00
Kraj: Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, II. nadstropje.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati na odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.05.2017   12:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana podtsopek oddaje naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, OŠ Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje, izdanega na podlagi 66. člena ZJN-3.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OŠ SOSTRO
Cesta II. grupe odredov 47
1261
Ljubljana - Dobrunje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2017   11:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas sledeče:
2.SKUPINA MESO IN MESNI IZD.:
47.Kranjska klobasa- s certifikatom ali navadna klobasa za kuhanje?

4.SKUPINA PERUTNINSKO MESO IN IZD.:
43.Perutninske pečenice- piščančje ali puranje?

Hvala

ODGOVOR
47.Kranjska klobasa-s certifikatom ali navadna klobasa za kuhanje?
Naročnik zahteva živilo iz določene sheme kakovosti (Kranjska klobasa s certifikatom).

43.Perutninske pečenice- piščančje ali puranje?
Puranje pečenice (do 5 % piščančjega mesa).
Naročnik bo dopolnil predračunski obrazec za postavko 43 in objavil popravek predračunskega obrazca.
Datum objave: 04.05.2017   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Imamo dodatna vprašanja. Prosimo za odgovore. Hvala

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
149. polnozrnati peresniki 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla – dobili smo informacijo, da je zastopnik za Barillo ukinil 1kg izdelek, ki je polnozrnat, na slovenskem tržišču, zaradi slabega prometa. Sedaj tržijo samo 500g pakiranje polnozrnatih peresnikov. Ali ga lahko ponudimo?
150. polnozrnati svedri 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla– dobili smo informacijo, da je zastopnik za Barillo ukinil 1kg izdelek, ki je polnozrnat, na slovenskem tržišču, zaradi slabega prometa. Sedaj tržijo samo 500g pakiranje. Ali ga lahko ponudimo?
152. polnozrnati špageti, št. 5, 1kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla– dobili smo informacijo, da je zastopnik za Barillo ukinil 1kg izdelek, ki je polnozrnat, na slovenskem tržišču, zaradi slabega prometa. Sedaj tržijo samo 500g pakiranje. Ali ga lahko ponudimo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
12.1 SKLOP: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
149. polnozrnati peresniki 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla – dobili smo informacijo, da je zastopnik za Barillo ukinil 1kg izdelek, ki je polnozrnat, na slovenskem tržišču, zaradi slabega prometa. Sedaj tržijo samo 500g pakiranje polnozrnatih peresnikov. Ali ga lahko ponudimo? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 149, sklop 12.1, kot sledi: polnozrnati peresniki, do 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla.
150. polnozrnati svedri 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla– dobili smo informacijo, da je zastopnik za Barillo ukinil 1kg izdelek, ki je polnozrnat, na slovenskem tržišču, zaradi slabega prometa. Sedaj tržijo samo 500g pakiranje. Ali ga lahko ponudimo? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 150, sklop 12.1, kot sledi: polnozrnati svedri, do 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla.
152. polnozrnati špageti, št. 5, 1kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla– dobili smo informacijo, da je zastopnik za Barillo ukinil 1kg izdelek, ki je polnozrnat, na slovenskem tržišču, zaradi slabega prometa. Sedaj tržijo samo 500g pakiranje. Ali ga lahko ponudimo? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 152, sklop 12.1, kot sledi: polnozrnati špageti, do 1 kg, brez jajc, enakovredno kot Barilla.
Naročnik bo na podlagi podanih odgovorov dopolnil predračunske obrazce ter na Portalu javnih naročil RS objavil popravek.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

9. SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
28. pšenična moka, tip 500, 30 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 25kg pakiranju?
39. jušne kroglice, do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
40. fritati, do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
51. kodrasti ali valoviti rezanci, do 5 kg, iz durum zdroba – izdelek se v gastro pakiranju dobi v 8kg ali 12 kg. Ali lahko ponudimo predlagano gramaturo?. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo o blagovni znamki. Hvala
54. špageti graham, pirini, sojini – izdelek, ki bi vseboval graham, pirine in sojine špagete, na trgu ne najdemo. V kolikor želite 3 različne proizvode, pa jih prosim ločite, saj se pakiranje, kot tudi cena med njimi zelo razlikuje. Ali pa določite samo en izdelek. Ali lahko ponudimo izdelek graham polžke, ali pa graham špagete?

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
1. kakav instant, zrnca (kvalitete Benquick ali podobno) – ali želite, da ima izdelek 25% delež kakavovih delcev kot Benquick?
5. kakav grenki v prahu, maščobe 10 - 12 %, 1 kg (Gorenjka ali enakovredno) – ali je naročnik imel v mislih 10-12% kakavovega masla v izdelku?
9. čokoladni kosmiči (Čokolešnik ali enakovredno), 1 kg - naročnika sprašujemo ali je imel v mislih kot čokolino ali čokolešnik. Čokoladni kosmiči se dobijo v 1000g pakiranju, kosmiči kot čokolešnik (s čokolado in lešniki) pa se dobijo v 1800g pakiranju? Povejte kaj ponudimo?
11. čokoladno lešnikov namaz, dvobarvni, 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju?
12. čokoladno lešnikov namaz, dvobarvni, 20 g– ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju?
30. čaj, sadni miksi, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg – ne razumemo kaj naročnik želi. Ali lahko ponudimo izdelek okus vrtni sadeži?
34. čaj šipek-hibiskus, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg – izdelek se vam podvaja (artikel 33) prosimo za umik izdelka.
39. čaj babični (sliva), filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg – izdelek ne obstaja v gastro pakiranju. Lahko vam samo ponudimo izdelek v 50g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Izdelek v gospodinjskem pakiranju imate že razpisan pod številko 53. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, drugače prosimo za izbris. Hvala
46. čaj šipek-hibiskus, filter, do 50 g – izdelka – izdelek se vam podvaja (št. Artikla 45)
48. čaj divja češnja, filter, do 50 g – ali lahko ponudimo izdelek v 60g pakiranju?
50. čaj malina, filter, do 50 g – ali lahko ponudimo izdelek v 60g pakiranju?
71. kumina v zrnu, Kotanyi ali enakovredno, 50 g, doza 400 - 1200 ml – izdelek obstaja v 50g kozarčku in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo?
79. klinčki, celi, Kotanyi ali enakovredno, 110 g – proizvajalec začimb Kotanyi je menjal gramature začimbam. Sedaj se klinčki celi dobijo v 125g dozi. Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo. Hvala
81. poper črni mleti, Kotanyi ali enakovredno, 600 g, doza 400 - 1200 ml– ali lahko ponudimo izdelek v 660g dozi blagovne znamke Maestro, namesto zahtevane gramature?
82. poper črni celi, Kotanyi ali enakovredno, 600 g, doza 400 - 1200 ml – ali lahko ponudimo izdelek v 650g dozi blagovne znamke Maestro, namesto zahtevane gramature?
92. timijan, Kotanyi ali enakovredno, 203 g, doza 400 - 1200 ml – proizvajalec začimb Kotanyi je menjal gramature začimbam. Sedaj se timijan dobi v 230g dozi. Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo. Hvala
102. sladkor rjavi, kristalni, 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
115. jurčki suhi, do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
140. ribja pašteta z zelenjavo, brez glutena, enakovredno kot Turistična pašteta, do 100 g – naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj je zahtevana gramatura izdelka do 100g. V kolikor želite obdržati enoto mere kos, se izdelek dobi v 50g pakiranju ali v 80g pakiranju. Hvala
163. olje sončnično, 2 l – ali lahko ponudimo izdelek v 1000ml pakiranju?
197. dvojni paradižnikov koncentrat, do 4,2 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 4500g pakiranju. Razlika od iskane gramature ni velika. Hvala
203. kompot breskve, do 2,6 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju?
214. marmelada, marelica, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov, 1 kg – izdelka v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
215. marmelada, sliva, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov, 1 kg– izdelka v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
216. marmelada, različni okusi, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov, 1 kg– Naročnika prosimo, da loči okuse med seboj, saj se cenovno razlikujejo, kakor se razlikuje cena za različno sadje. Ali pa določite samo en okus. Izdelka v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
217. marmelada, mešana, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov, 1 kg– izdelka v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
218. marmelada, šipek, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov, 1 kg– izdelka v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?
219. marmelada, jagodna, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov, 1 kg– izdelka v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
9. SKUPINA: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
28. pšenična moka, tip 500, 30 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 25kg pakiranju? Da.
39. jušne kroglice, do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Da.
40. fritati, do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Da.
51. kodrasti ali valoviti rezanci, do 5 kg, iz durum zdroba – izdelek se v gastro pakiranju dobi v 8kg ali 12 kg. Ali lahko ponudimo predlagano gramaturo?. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo o blagovni znamki. Hvala. Ponudniki lahko ponudite navedeni izdelek v pakiranju do 10kg.
54. špageti graham, pirini, sojini – izdelek, ki bi vseboval graham, pirine in sojine špagete, na trgu ne najdemo. V kolikor želite 3 različne proizvode, pa jih prosim ločite, saj se pakiranje, kot tudi cena med njimi zelo razlikuje. Ali pa določite samo en izdelek. Ali lahko ponudimo izdelek graham polžke, ali pa graham špagete? Naročnik izdelek pod zaporedno številko 54, sklop 9.1, umika iz javnega naročila.

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
1. kakav instant, zrnca (kvalitete Benquick ali podobno) – ali želite, da ima izdelek 25% delež kakavovih delcev kot Benquick? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 1, sklop 12.1, kot sledi: kakav instant, zrnca, najmanj 25% kakavovih delcev.
5. kakav grenki v prahu, maščobe 10 - 12 %, 1 kg (Gorenjka ali enakovredno) – ali je naročnik imel v mislih 10-12% kakavovega masla v izdelku? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 5, sklop 12.1, kot sledi: kakav grenki v prahu, 10 – 12% kakavovega masla, 1kg.
9. čokoladni kosmiči (Čokolešnik ali enakovredno), 1 kg - naročnika sprašujemo ali je imel v mislih kot čokolino ali čokolešnik. Čokoladni kosmiči se dobijo v 1000g pakiranju, kosmiči kot čokolešnik (s čokolado in lešniki) pa se dobijo v 1800g pakiranju? Povejte kaj ponudimo? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 9, sklop 12.1, kot sledi: čokoladni kosmiči (Čokolešnik ali enakovredno), do 1 kg.
11. čokoladno lešnikov namaz, dvobarvni, 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju? Ne.
12. čokoladno lešnikov namaz, dvobarvni, 20 g– ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju? Ne.
30. čaj, sadni miksi, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg – ne razumemo kaj naročnik želi. Ali lahko ponudimo izdelek okus vrtni sadeži? Da. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 30, sklop 12.1, kot sledi: čaj, vrtni sadeži, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg.
34. čaj šipek-hibiskus, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg – izdelek se vam podvaja (artikel 33) prosimo za umik izdelka. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 34, sklop 12.1, kot sledi: čaj šipek, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg.
39. čaj babični (sliva), filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg – izdelek ne obstaja v gastro pakiranju. Lahko vam samo ponudimo izdelek v 50g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? Izdelek v gospodinjskem pakiranju imate že razpisan pod številko 53. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih, drugače prosimo za izbris. Hvala Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 39, sklop 12.1, kot sledi: čaj kamilica, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg.
46. čaj šipek-hibiskus, filter, do 50 g – izdelka – izdelek se vam podvaja (št. Artikla 45) Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 46, sklop 12.1, kot sledi: čaj šipek, filter, do 50g.
48. čaj divja češnja, filter, do 50 g – ali lahko ponudimo izdelek v 60g pakiranju? Da.
50. čaj malina, filter, do 50 g – ali lahko ponudimo izdelek v 60g pakiranju? Da.
71. kumina v zrnu, Kotanyi ali enakovredno, 50 g, doza 400 - 1200 ml – izdelek obstaja v 50g kozarčku in ne v dozi. Ali ga lahko ponudimo? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 71, sklop 12.1, kot sledi: kumina v zrnu, Kotany ali enakovredno, 50g, kozarček.
79. klinčki, celi, Kotanyi ali enakovredno, 110 g – proizvajalec začimb Kotanyi je menjal gramature začimbam. Sedaj se klinčki celi dobijo v 125g dozi. Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo. Hvala Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 79, sklop 12.1, kot sledi: klinčki, celi, Kotany ali enakovredno, 125 g.
81. poper črni mleti, Kotanyi ali enakovredno, 600 g, doza 400 - 1200 ml– ali lahko ponudimo izdelek v 660g dozi blagovne znamke Maestro, namesto zahtevane gramature? Ne.
82. poper črni celi, Kotanyi ali enakovredno, 600 g, doza 400 - 1200 ml – ali lahko ponudimo izdelek v 650g dozi blagovne znamke Maestro, namesto zahtevane gramature? Ne.
92. timijan, Kotanyi ali enakovredno, 203 g, doza 400 - 1200 ml – proizvajalec začimb Kotanyi je menjal gramature začimbam. Sedaj se timijan dobi v 230g dozi. Prosimo za dovoljenje, da ga lahko ponudimo. Hvala Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 92, sklop 12.1, kot sledi: timijan, Kotany ali enakovredno, 230 g, doza 400 – 1200 ml.
102. sladkor rjavi, kristalni, 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju? Da.
115. jurčki suhi, do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? Da.
140. ribja pašteta z zelenjavo, brez glutena, enakovredno kot Turistična pašteta, do 100 g – naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive, saj je zahtevana gramatura izdelka do 100g. V kolikor želite obdržati enoto mere kos, se izdelek dobi v 50g pakiranju ali v 80g pakiranju. Hvala Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 140, sklop 12.1, kot sledi: ribja pašteta z zelenjavo, brez glutena, enakovredno kot Turistična pašteta, 50g.
163. olje sončnično, 2 l – ali lahko ponudimo izdelek v 1000ml pakiranju? Ne.
197. dvojni paradižnikov koncentrat, do 4,2 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 4500g pakiranju. Razlika od iskane gramature ni velika. Hvala Da.
203. kompot breskve, do 2,6 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4250g pakiranju? Da.
214. marmelada, marelica, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov, 1 kg – izdelka v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 214, sklop 12.1, kot sledi: marmelada, marelica, min. 50% sadni delež, brez konzervansov, do 1 kg.
215. marmelada, sliva, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov, 1 kg– izdelka v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 215, sklop 12.1, kot sledi: marmelada, sliva, min. 50% sadni delež, brez konzervansov, do 1 kg.
216. marmelada, različni okusi, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov, 1 kg– Naročnika prosimo, da loči okuse med seboj, saj se cenovno razlikujejo, kakor se razlikuje cena za različno sadje. Ali pa določite samo en okus. Izdelka v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju? Naročnik izdelek pod zaporedno številko 216, sklop 12.1, umika iz javnega naročila.
217. marmelada, mešana, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov, 1 kg– izdelka v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 217, sklop 12.1, kot sledi: marmelada, mešana, min. 50% sadni delež, brez konzervansov, do 1 kg.
218. marmelada, šipek, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov, 1 kg– izdelka v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 218, sklop 12.1, kot sledi: marmelada, šipek, min. 50% sadni delež, brez konzervansov, do 1 kg.
219. marmelada, jagodna, min. 50 % sadni delež, brez konzervansov, 1 kg– izdelka v 1000g pakiranju ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju? Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 219, sklop 12.1, kot sledi: marmelada, jagodna, min. 50% sadni delež, brez konzervansov, do 1 kg.

Naročnik bo na podlagi podanih odgovorov dopolnil predračunske obrazce ter na Portalu javnih naročil RS objavil popravek.
Datum objave: 09.05.2017   10:47
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
v skupini 12
126. olive, črne, brez koščic, do 1 kg ali lahko ponudimo črne olive s koščicami?
144. tuna v kosih v olivnem olju olju, 1 kg, ali lahko ponudimo tuno v vrečki ki vsebuje 95% in samo 5% sončničnega olja?

Pri testeninah želite polnozrnate peresnike, svedre, špagete blagovne znamke Barilla so pakirane po 500g ali lahko ponudimo te in preračunamo ceno?

151. polnozrnati polži 500 g, brez jajc, enakovredno kot Barilla, na trgu ne najdemo želenega izdelka ali lahko ponudimo polnozrnate metuljčke želene blagovne znamke?

ODGOVOR
Naročnik odgovarja:
v sklopu 12.1
126. olive, črne, brez koščic, do 1 kg ali lahko ponudimo črne olive s koščicami? Ne.
144. tuna v kosih v olivnem olju olju, 1 kg, ali lahko ponudimo tuno v vrečki ki vsebuje 95% in samo 5% sončničnega olja? Ne.

Pri testeninah želite polnozrnate peresnike, svedre, špagete blagovne znamke Barilla so pakirane po 500g ali lahko ponudimo te in preračunamo ceno? Da.

151. polnozrnati polži 500 g, brez jajc, enakovredno kot Barilla, na trgu ne najdemo želenega izdelka ali lahko ponudimo polnozrnate metuljčke želene blagovne znamke? Da.


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pri začimbah je težava, da je dobavitelj Kotanyi spremenil gramature pri pakiranju, zato nekaterih začimb iz predračuna na trgu ni več v zahtevanih pakiranjih in sicer:
klinčki, celi, Kotanyi ali enakovredno, 110 g, ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
timijan, Kotanyi ali enakovredno, 203 g, doza 400 - 1200 ml, ali lahko ponudimo 230g?
žafranika, cvet, Kotanyi ali enakovredno, do 100 g, kozarček, ali lahko ponudimo 7g pakiranje?
žajbelj, rezani, Kotanyi ali enakovredno, do 100 g, kozarček, ali lahko ponudimo 45g?
ingver, mleti, Kotanyi ali enakovredno, do 100 g, kozarček, ali lahko ponudimo 38g?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik odgovarja:
klinčki, celi, Kotanyi ali enakovredno, 110 g, ali lahko ponudimo 50g pakiranje? Da.
timijan, Kotanyi ali enakovredno, 203 g, doza 400 - 1200 ml, ali lahko ponudimo 230g? Da.
žafranika, cvet, Kotanyi ali enakovredno, do 100 g, kozarček, ali lahko ponudimo 7g pakiranje? Da.
žajbelj, rezani, Kotanyi ali enakovredno, do 100 g, kozarček, ali lahko ponudimo 45g? Da.
ingver, mleti, Kotanyi ali enakovredno, do 100 g, kozarček, ali lahko ponudimo 38g? Da.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v skupini 12 pod zaporedno številko 7. navajate grisini palčke, porcijske, 20 g, ali lahko ponudimo grisini palčke 25g?
pod zaporedno številko 18. navajate čokoladna figurica, različne oblike (božiček, zajček), do 60 g, ali lahko artikel umaknete iz predračuna, ker je sezonski in ga težko ponudimo ker ga ni na trgu čez celo leto. Ko je aktualen čas za nabavo božičkov in zajčkov so na trgu po zelo ugodnih, akcijskih cenah. Imate tudi možnost da ponudnike prosite za dodatno ponudbo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne spreminja zahtevane teže izdelka pod zaporedno številko 7, sklop 12.1.

Naročnik izdelka pod zaporedno številko 18, sklop 12.1, ne umika iz javnega naročila. Naročnik dodaja, da bo izdelke naročal sezonsko, ko bodo artikli aktualni.


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
v skupini 12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO, navajate: 6.rezina kot crispy kruhek - vlakninska ploščica oblita s čokolado, 25 g
glede na vaše zahteve me zanima katero ploščico ste imeli v mislih, če lahko kot pomoč napišete enakovredno kot in navedete blagovno znamko.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik dopolnjuje opis izdelka pod zaporedno št. 6, sklop 12.1: enakovredno kot Urša vlakninska ploščica.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v skupini 12 sta pod zaporedno številko 45 in 46 popolnoma enake zahteve čaj šipek-hibiskus, filter, do 50g ali boste eno pozicijo izbrisali ali dvakrat ponudimo enak izdelek?

ODGOVOR
Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 46, sklop 12.1, kot sledi: čaj šipek, filter, do 50g.


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
v skupini 12 sta pod zaporednima številkama 33 in 34 zahtevana popolnoma enaka artikla. Je prišlo do napake. Ali dvakrat ponudimo enak izdelek?

ODGOVOR
Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 34, sklop 12.1, kot sledi: čaj šipek, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponovno vas naprošamo za odgovore. Hvala že v naprej.

12. SKUPINA: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
209. kompot višnja, brez koščic, do 1 kg – V Priročniku z merili na strani 111 je zapisano, da morajo vsi kompoti vsebovati 50% sadja. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 44% sadja v kompotu?
210. marmelada marelična, 2 do 5 kg – V Priročniku str 124 je zapisano da moramo ponuditi marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo izdelek v kozarcu 850g in brez konzervansov, ali pa izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
V Priročniku stran 123 oz. 124 imate 2x opredeljen sadni delež za domače marmelade. Ali želite, da ponudimo izdelek, ki vsebuje 30% sadni delež (str 123) ali 45% sadni delež (124). Povejte kateri delež je pravi. Hvala
211. marmelada mešana, 2 do 5 kg V Priročniku str 124 je zapisano da moramo ponuditi marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo izdelek v kozarcu 850g in brez konzervansov, ali pa izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
212. marmelada slivova, 2 do 5 kg V Priročniku str 124 je zapisano da moramo ponuditi marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo izdelek v kozarcu 850g in brez konzervansov, ali pa izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
213. marmelada jagodna, 2 do 5 kg V Priročniku str 124 je zapisano da moramo ponuditi marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo izdelek v kozarcu 850g in brez konzervansov, ali pa izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
220. marmelada porcijska 15-25 g, različni okusi - V Priročniku str 124 je zapisano da moramo ponuditi marmelade brez konzervansov. Vsa porcijska pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo izdelek v kozarcu 850g in brez konzervansov, ali pa izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
12.1. SKLOP: OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
209. kompot višnja, brez koščic, do 1 kg – V Priročniku z merili na strani 111 je zapisano, da morajo vsi kompoti vsebovati 50% sadja. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 44% sadja v kompotu? Ne.
210. marmelada marelična, 2 do 5 kg – V Priročniku str 124 je zapisano da moramo ponuditi marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo izdelek v kozarcu 850g in brez konzervansov, ali pa izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Ponudite marmelado v predpisanem pakiranju (s konzervansi).
V Priročniku stran 123 oz. 124 imate 2x opredeljen sadni delež za domače marmelade. Ali želite, da ponudimo izdelek, ki vsebuje 30% sadni delež (str 123) ali 45% sadni delež (124). Povejte kateri delež je pravi. Hvala Če se vprašanje nanaša na živila iz 12.1 sklopa (Ostalo prehrambno blago) pod zaporednimi številkami od 210 do 213, lahko ponudite min. 30 % sadni delež, če pa se vprašanje nanaša na živila pod zaporednimi številkami od 214 do 219 pa naročnik zahteva min. 50 % sadni delež.
211. marmelada mešana, 2 do 5 kg V Priročniku str 124 je zapisano da moramo ponuditi marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo izdelek v kozarcu 850g in brez konzervansov, ali pa izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Ponudite marmelado v predpisanem pakiranju (s konzervansi).

212. marmelada slivova, 2 do 5 kg V Priročniku str 124 je zapisano da moramo ponuditi marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo izdelek v kozarcu 850g in brez konzervansov, ali pa izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Ponudite marmelado v predpisanem pakiranju (s konzervansi).

213. marmelada jagodna, 2 do 5 kg V Priročniku str 124 je zapisano da moramo ponuditi marmelade brez konzervansov. Vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo izdelek v kozarcu 850g in brez konzervansov, ali pa izdelek v gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Ponudite marmelado v predpisanem pakiranju (s konzervansi).

220. marmelada porcijska 15-25 g, različni okusi - V Priročniku str 124 je zapisano da moramo ponuditi marmelade brez konzervansov. Vsa porcijska pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali ponudimo izdelek v kozarcu 850g in brez konzervansov, ali pa izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Ponudite marmelado v predpisanem pakiranju (s konzervansi).


VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Sklop Sokovi
1. Ali ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
2. Ali ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
3. Ali ponudimo izdelek 100% jabolčni sok v 0,2l pakiranju BIO pridelave?
13. Ali ponudimo izdelek s 40% s.d., kakor je to predpisano v pravilniku o nektarjih in sokovih?
15. Ali ponudimo izdelek s 40% s.d., kakor je to predpisano v pravilniku o nektarjih in sokovih?
27. Ali ponudimo izdelek okus jabolko brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje).
28. Ali ponudimo izdelek, ki vsebuje 60% suhe snovi, saj izdelek s 60% sadnega deleža ne najdemo na trgu.
29. izdelek ne obstaja
32. Ali ponudimo izdelek okus malina brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje).
33. Ali ponudimo izdelek okus bezeg brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje).
38. sirup jabolko, 5 l – ali lahko ponudimo kateri drugi okus namesto zahtevanega? Na primer okus borovnica, malina, višnja, limona ali banana-kivi v 5l pakiranju?

LP

ODGOVOR
8.1 SKLOP
1. Ali ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ne.
2. Ali ponudimo izdelek v 250ml pakiranju? Ne.
3. Ali ponudimo izdelek 100% jabolčni sok v 0,2l pakiranju BIO pridelave? Ne.
13. Ali ponudimo izdelek s 40% s.d., kakor je to predpisano v pravilniku o nektarjih in sokovih? Ne.
15. Ali ponudimo izdelek s 40% s.d., kakor je to predpisano v pravilniku o nektarjih in sokovih? Ne.
27. Ali ponudimo izdelek okus jabolko brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Ne.
28. Ali ponudimo izdelek, ki vsebuje 60% suhe snovi, saj izdelek s 60% sadnega deleža ne najdemo na trgu. Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 28, sklop 8.1, kot sledi: sadni sirup pomaranča, min. 60% sd, do 10 l pakiranje.
29. izdelek ne obstaja Naročnik spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 29, sklop 8.1, kot sledi: sadni sirup pomaranča, 100% sd, do 10 l pakiranje (brez dodanega sladkorja).
32. Ali ponudimo izdelek okus malina brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Ne.
33. Ali ponudimo izdelek okus bezeg brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Ne.
38. sirup jabolko, 5 l – ali lahko ponudimo kateri drugi okus namesto zahtevanega? Na primer okus borovnica, malina, višnja, limona ali banana-kivi v 5l pakiranju? Ne.

Naročnik bo na podlagi podanih odgovorov dopolnil predračunske obrazce ter na Portalu javnih naročil RS objavil popravek.
Datum objave: 10.05.2017   08:35
VPRAŠANJE
Ali se nam smo zdi ali se razpis ponovno prilagaja ponudniku Impuls iz Domžal?

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik pri izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila sledi določilom veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja ter druge zakonodaje in priporočil s področja predmeta javnega naročila, splošnim načelom javnega naročanja ter obenem upoštevajoč tudi potrebe naročnika in ponudbo trga.


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
v skupini 12, pod št. 104. sladkor beli, mleti, od 5 do 10 kg. ali lahko ponudimo izdelek pakiran 1kg?

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 12.05.2017   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu 12.1 pod zaporedno številko 39. čaj kamilica, filter veriga vrečk, gastro pakiranje, 0,8 do 1,3 kg ali lahko ponudim kamiličen čaj v filter vrečkah 500g?

ODGOVOR
Ne.


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
v sklopu 12.1 od zaporedno številko 6. navajate:rezina kot crispy kruhek - vlakninska ploščica oblita s čokolado, 25 g (enakovredno kot Urša vlakninska ploščica). Mi smo ponudnik z širokim asortimanom živilskih artikolv, pa izdelka blagovne znamke Urša ne poznamo. Tudi na spletu ga ne najdemo. Očitno je, da predračun prilagajate ponudniku, ki ponuja določen artikel iz uvoza.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Omenjeni artikel naročnik že uporablja, pri učencih je zelo priljubljen, zato ga želi naročnik še v prihodnje ponujati na jedilniku.


VPRAŠANJE
vprašanje:
v sklopu 12.1, pod zaporedno številko 144.tuna v kosih v olivnem olju olju, 1 kg - ali lahko ponudimo izdelek v 1730g embalaži?

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 19.05.2017   12:52
VPRAŠANJE
Ploščico Urša na slovenskem trgu trži samo ponudnik Impuls Domžale.
Ali ni v nasprotju s pravili o javnem naročanju, da je razpis oblikovan tako,da se nanj lahko prijavi samo en ponudnik? Resno razmišljamo, da bi zadevo predali v presojo revizijski komisiji.

ODGOVOR
Naročnik je opis izdelka pod zaporedno številko 6, sklop 12.1 (Ostalo prehrambno blago) na podlagi vprašanja potencialnega ponudnika, zastavljenega dne 4. 5. 2017 ob 11:06 uri preko Portala javnih naročil RS, v katerem je potencialni ponudnik naročnika prosil za navedbo, kateri blagovni znamki naj bi bil izdelek enakovreden, dopolnil. Ob tem pa naročnik ugotavlja, da na evropskem tržišču obstaja več izdelkov, ki ustrezajo zahtevam naročnika. Kljub temu naročnik z namenom zagotovitve čim širše konkurence med ponudniki, spreminja opis izdelka pod zaporedno številko 6, sklop 12.1, tako da se glasi: vlakninska ploščica oblita s čokolado, 20 – 50g. Skladno s tem bo objavljen tudi popravek predračunskega obrazca.