Dosje javnega naročila 808090/2015
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.544,82 EUR

NMV8090/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.12.2015
NMV8111/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 21.12.2015
NMV217/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 13.01.2016
NMV234/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 13.01.2016
NMV1323/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.03.2016
NMV1323/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2016
NMV1323/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2016
NMV1323/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2016
NMV1323/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2016
NMV1323/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2016
NMV1323/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2016
NMV1323/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2016
NMV1323/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2016
NMV1323/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2016
NMV1323/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2016
NMV1323/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 31.03.2016
NMV1323/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
NMV1323/2016-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2016
NMV1323/2016-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2016
NMV1323/2016-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 09.12.2016
NMV1323/2016-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 23.02.2017
NMV1323/2016-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 23.02.2017
JN002358/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.03.2017
JN003719/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.04.2017
JN003719/2017-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.07.2017
NMV1323/2016-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2017
NMV1323/2016-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2017
JN003719/2017-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.10.2017
NMV1323/2016-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2017
NMV1323/2016-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 18.12.2017
JN003719/2017-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 26.01.2018
JN003719/2017-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.04.2018
Zahtevek za revizijo
    NMV8090/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 18. 12. 2015
Številka objave: NMV8090/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA, Čufarjeva ulica 11, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Marjeta Bizjak, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Toneta Čufarja
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet naročila je sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Toneta Čufarja.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
15200000 (Pripravljene in konzervirane ribe)
15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
15500000 (Mlečni izdelki)
15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
15800000 (Razna živila)
15900000 (Pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/7989-12256944424746284865/OBJAVA.zip
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 19. 1. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 19. 1. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, Velika sejna soba.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Merila za izbor ponudnikov:
1. Ponudbena vrednost: do 90 točk,
2. Več ekoloških živil: do 5 točk
3. Embalaža: do 5 točk.

Merila za izbor ponudnikov za sklope ekoloških živil:
1. Ponudbena vrednost: do 95 točk,
2. Embalaža: do 5 točk.

Pri sklopih svežega sadja in zelenjave bo naročnik konkurenco med izbranimi ponudniki odpiral na tri mesece.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 11. 1. 2016
Čas: 09:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 12. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 5
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332410 (Suho sadje)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 6
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15300000 (Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 7
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15332200 (Marmelade in džemi; sadni želeji; pireji in namazi iz sadja ali oreškov)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 8
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15320000 (Sadni in zelenjavni sokovi)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 9
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15600000 (Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 10
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 11
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 12
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 13
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15810000 (Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 14
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 15
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15131310 (Pašteta)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 16
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15800000 (Razna živila)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV8111/2015, Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 21. 12. 2015
  • NMV217/2016, Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 13. 1. 2016
  • NMV234/2016, Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 13. 1. 2016
  • NMV1323/2016, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 3. 3. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.12.2015   08:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali je možno dobiti obrazce za pripravo ponudbe v word obliki zaradi hitrejšega (elektronskega) izpolnjevanja?

Hvala za hiter odgovor.


ODGOVOR:
Spoštovani,

Ponudbene obrazce v Word obliki lahko zahtevate na elektronskem naslovu meta.bizjak@ljubljana.si.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.12.2015   10:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SKLOP 1 MLEKO IN MLEČNII IZDELKI

ZAP.ŠT. 7 probiotični tekoči jogurt od 150 do 180g , sprostite celico, ki jo imate zaščiteno, da bomo lahko vnesli ceno.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Objavljen bo popravek predračunskih obrazcev, v katerem bomo odpravili napako.
Najlepša hvala za opozorilo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 23.12.2015   14:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1 sklop mleko in mlečni izdelki

Zap.št.17. mlečni zdrob s čokolado 100-200g
Zap .št. 18. mlečni riž s čokolado 100-200g
Zap. št. 20. mlečna rezina 30-50g

Ti izdelki ne spadajo med ta sklop, ampak med splošno oz. ostalo prehrambno blago, zato te izdelke črtajte iz tega sklopa.


ODGOVOR - SKLOP MLEKA IN MLEČNIH:

Spoštovani.

Gre za mlečne izdelke. Naročnik popisov ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.01.2016   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ali boste pri vseh ponudnikih preverili, kakšno pakiranje so ponudili? Ker nekateri ponudniki v predračune napišejo artikel, ki ustreza vašim željam, zato da dobijo razpis, potem pa po začetku sodelovanja dejansko stranki vozijo artikle drugih (predvsem cenejših) blagovnih znamk (ceno za artikel preračunajo iz artikla z drugo gramaturo, vendar pa v razpis napišejo tak artikel kot ga vi želite - torej vas zavajajo). To se nam ne zdi pošteno, ker bi lahko tudi mi v razpis napisali vašo željo, potem pa je ne bi upoštevali.

Hvala za odgovor!

ODGOVOR –DOBAVA IZDELKOV V FAZI REALIZACIJE NAROČILA
Naročnik je v razpisu opredelil svoje zahteve za posamezno živilo in sicer v predračunskem obrazcu pod postavko »Vrsta blaga«. Ponudnik mora, za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz razpisa, v predračunskem obrazcu pod postavko »Blagovna znamka« navesti blagovno oziroma trgovinsko znamko, če tega ni pa vsaj proizvajalca ponujenega blaga. Izjema velja le za sveže meso, sveže sadje in zelenjavo ter sveže ribe. Skladno z razpisno dokumentacijo navedba blagovne znamke ali trgovinske znamke oziroma proizvajalca naročniku v fazi razpisa omogoča presojanje, ali je ponudnik ponudil živilo ustrezne kvalitete. Naročnik ima pravico, da v primeru dvoma ali nepoznavanja ponujenega živila, od ponudnika zahteva deklaracije ponujenega živila, proizvodne specifikacije ali vzorce živil.
Izbrani ponudnik mora v fazi realizacije okvirnega sporazuma dostavljati ponujena živila oziroma živila, ki ustrezajo zahtevam iz razpisa in sicer po ceni na enoto mere, kot izhaja iz razpisa. V fazi izvedbe okvirnega sporazuma se, če so zato izpolnjeni pogoji, upošteva tudi določba iz četrte alineje 3. člena okvirnega sporazuma. Odstopanje dostavljenega blaga od zahtev iz razpisa torej ni dopustno.

Lep pozdrav.


Datum objave: 06.01.2016   10:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali lahko v sklopu 8 pri artiklu 17 ponudimo pakiranje 250ml?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR – SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
Ne.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.01.2016   10:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali moramo v sklopu 14 pri artiklu 4 ponuditi dvobarvni porcijski namaz ali enobarvnega?
Na trgu smo namreč prišli do informacije, da eden od ponudnikov na trgu, ki se redno prijavlja na razpise, stranke pri temu artiklu zavaja in jim po sklenjenem sporazumu ne vozi dvobarvnega namaza ampak enobarvnega.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR – OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
Naročnik zahteva dvobarvni namaz. Glede zamenjave ponujenih živil naj ponudnik upošteva tudi odgovor »ODGOVOR – DOBAVA IZDELKOV V FAZI REALIZACIJE NAROČILA« z dne 6. 1. 2016.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.01.2016   10:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sklop 14, artikel 23 in 24: ali želite izvirsko ali mineralno vodo?

ODGOVOR – OSTALO PREHRAMBNO BLAGO
Naročnik zahteva izvirsko vodo.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.01.2016   12:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

8. sklop SADNI SOKOVI IN NEKTARJI

6. ) Jagodni sok 100% sd 1/1 L -100% JAGODNI SOK NE OBSTAJA ampak samo Jagodni nektar z min. 45% sadnim deležem, Prosim popravite opis izdelka, da bomo lahko pripravili ponudbo.
7. ) Breskov sok 100% 1/1 L - izdelek obstaja smo v pakiranju 0,7 L-prosim popravite mersko enoto pri izdelku.
8.) grozdje brusnica sok 100% 1/1-- izdelek obstaja smo v pakiranju 0,7 L-prosim popravite mersko enoto pri izdelku.
12.) Marelični nektar 2dl, min. 50% sd- izdelek NI DOBAVLJIV, ali vam lahko ponudimo marelični nektar z min. 43% sd 0,2 L?
13.) Jagodni nektar 2 dl, min. 50% sd- ali vam lahko ponudimo Jagodni nektar Slovenskega proizvajalca-Fructal z min. 45% sadnim deležem 0,2 L

Pričakujemo popravek razpisnega obrazca,

ODGOVOR:

Naročnik spreminja opise 8. sklopa živi, in sicerl:
- pod zap. št. 6 na “Jagodni nektar, min. 45% sd, 1 L”,
- pod zap. št. 7 na “Breskov sok, 100% sd, 0,7 – 1 L”, enota mere se spremeni na lit,
- pod zap. št. 8 na “Grozdje brusnica sok, 100% sd, 0,7 – 1 L”, enota mere se spremeni na lit,
- pod zap. št. 12 na “Marelični nektar, min. 43% sd, 2 dcl”
- pod zap. št. 13 na “Jagodni nektar, min. 45% sd, 2 dcl”.

Naročnik bo na podlagi odgovora na vprašanje objavil popravek predračunskega obrazca.

Lep pozdrav.

Datum objave: 12.01.2016   15:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Lepo prosim za odgovore na spodnja vprašanja. Hvala že vnaprej!

7. SKLOP: KONZERVIRANO SADJE - MARMELADE
1. Marmelada - jagodna 15 - 25 g - ali lahko ponudimo porcijsko jagodno marmelado v 28g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
2. Marmelada – marelična, min. 60% sadni delež, do 1 kg – ali lahko ponudimo ekstra domačo marmelado brez konzervansov s 50% sadnim deležem?
3. Marmelada - marelična 15 - 25 g - ali lahko ponudimo porcijsko marelično marmelado v 28g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.

8. SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
1. Jabolčni sok 100% 2 dl – ali lahko ponudimo 100% jabolčni sok brez konzervansov in umetnih sladil v 250ml pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere, tako kot imate to dovoljeno pri ledenem čaju pod pozicijo št. 10? V kolikor to za naročnika ni sprejemljivo, lepo prosimo za obrazložitev, zakaj tukaj tako odstopanje (od 200 do 250ml) ni dovoljeno
5. Pomarančni sok 100% 2 dl - ali lahko ponudimo 100% pomarančni sok brez konzervansov in umetnih sladil v 250ml pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere, tako kot imate to dovoljeno pri ledenem čaju pod pozicijo št. 10? V kolikor to za naročnika ni sprejemljivo, lepo prosimo za obrazložitev, zakaj tukaj tako odstopanje (od 200 do 250ml) ni dovoljeno
6. Jagodni sok 100% 1/1l – čeprav je bil tu že urejen popravek na podlagi vprašanja drugega ponudnika, vas vljudno naprošamo, če lahko spremenitena zahtevo jagodnega soka na 40% sadni delež, kot je v skladu s pravilnikom o nektarjih in sokovih. Hvala.

9. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
6. Riževi kosmiči do 50 g – izdelka v iskanem pakiranju na trgu ne najdemo. Ali je prišlo do napake? Navadni riževi kosmiči obstajajo običajno v 250g ali 300g pakiranju. V kolikor imate informacijo, katera blagovna znamka ustreza opisu, lepo prosimo za informativno posredovanje iskane blagovne znamke. Ali ste mogoče želeli čokoladni rižek, ki pa obstaja v želenem pakiranju? Hvala za odgovor.

14. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
28. Polnozrnati grisini, do 100 g – ali lahko ponudimo polnozrnate grisine v 125g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
29. Grisini, navadni, do 100 g - ali lahko ponudimo navadne grisine v 125g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
30. Grisini, s sezamom, do 100 g - ali lahko ponudimo grisine s sezamom v 125g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
33. Čičirikin namaz do 1kg – ali lahko ponudimo namaz humus in čičerika?
32. Čičirikin namaz do 50 gr – izdelka v iskanem pakiranju ne najdemo. Prosimo za informacijo, katero znamko je imel naročnik v mislih? V nasprotnem primeru vam lahko ponudimo druge okuse, in sicer: NAMAZ HUMUS S ČIČERIKO 125g ali NAMAZ NARAVNI BIO 50g ali NAMAZ OTROŠKI BIO 50g ali NAMAZ PARADIŽNIK-RUKOLA BIO 50g ali NAMAZ S PAPRIKO BIO 50g ali NAMAZ Z BAZILIKO BIO 50g ali NAMAZ Z DROBNJAKOM BIO 50g? Prosimo sporočite, kaj ponudimo naročniku.
33. Čičirikin namaz do 1kg – izdelka v iskanem pakiranju ne najdemo. Prosimo za informacijo, katero znamko je imel naročnik v mislih? V nasprotnem primeru vam lahko ponudimo druge okuse, in sicer: NAMAZ HUMUS S ČIČERIKO 125g ali NAMAZ KUMARICE&KOPER BIO 180g ali NAMAZ NARAVNI BIO 180g ali NAMAZ IZ RDEČEGA FIŽOLA 180g ali NAMAZ S ČEMAŽEM BIO 170g ali NAMAZ S ČRNIMI OLIVAMI BIO 170g ali NAMAZ S HRENOM BIO 170g ali NAMAZ S POROM IN BUČK. BIO 170g? Prosimo sporočite, kaj ponudimo naročniku.

15. SKLOP: PAŠTETE
3. Kokošja pašteta do 30 g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto 30g?


16. SKLOP: DIETNO PREHRAMBENO BLAGO
8. Brezglutenska žemlja 60g – ali lahko ponudimo brezglutensko žemljo v gramaturi od 50g, pakirano v 200g (4x50g) zavitku? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere.
10. Sojin jogurt 2 dl – sojinega jogurta v 200g pakiranju ne najdemo. Prosim sporočite nam, ali želite sojin jogurt, ki obstaja v 125g pakiranju ali sojin napitek s kalcijem BIO, ki obstaja v 250ml pakiranju. Oziroma vas prosimo za informacijo, katera znamka ustreza vašemu opisu. Hvala

Lep pozdrav!


ODGOVOR - PREDRAČUNSKI OBRAZCI:

Spoštovani.

Odgovori so podani ob vprašanjih.

7. SKLOP: KONZERVIRANO SADJE - MARMELADE
1. Marmelada - jagodna 15 - 25 g - ali lahko ponudimo porcijsko jagodno marmelado v 28g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Da. Naročnik spreminja opis postavke na “Marmelada – jagodna, 15 – 28 g”.
2. Marmelada – marelična, min. 60% sadni delež, do 1 kg – ali lahko ponudimo ekstra domačo marmelado brez konzervansov s 50% sadnim deležem? Ne.
3. Marmelada - marelična 15 - 25 g - ali lahko ponudimo porcijsko marelično marmelado v 28g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Da. Naročnik spreminja opis postavke na “Marmelada – marelična, 15 – 28 g”.


8. SKLOP: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
1. Jabolčni sok 100% 2 dl – ali lahko ponudimo 100% jabolčni sok brez konzervansov in umetnih sladil v 250ml pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere, tako kot imate to dovoljeno pri ledenem čaju pod pozicijo št. 10? V kolikor to za naročnika ni sprejemljivo, lepo prosimo za obrazložitev, zakaj tukaj tako odstopanje (od 200 do 250ml) ni dovoljeno. Ne. Ponudnikov, ki ponujajo zahtevan sok v pakiranju 2 dl je dovolj, tako pakiranje pa naročniku zadostuje za pripravo ustreznih obrokov.
5. Pomarančni sok 100% 2 dl - ali lahko ponudimo 100% pomarančni sok brez konzervansov in umetnih sladil v 250ml pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere, tako kot imate to dovoljeno pri ledenem čaju pod pozicijo št. 10? V kolikor to za naročnika ni sprejemljivo, lepo prosimo za obrazložitev, zakaj tukaj tako odstopanje (od 200 do 250ml) ni dovoljeno. Ne. Ponudnikov, ki ponujajo zahtevan sok v pakiranju 2 dl je dovolj, tako pakiranje pa naročniku zadostuje za pripravo ustreznih obrokov.
6. Jagodni sok 100% 1/1l – čeprav je bil tu že urejen popravek na podlagi vprašanja drugega ponudnika, vas vljudno naprošamo, če lahko spremenitena zahtevo jagodnega soka na 40% sadni delež, kot je v skladu s pravilnikom o nektarjih in sokovih. Hvala. Naročnik spreminja opis postavke na “Jagodni nektar, min. 40% sd, 2 dcl”


9. SKLOP: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
6. Riževi kosmiči do 50 g – izdelka v iskanem pakiranju na trgu ne najdemo. Ali je prišlo do napake? Navadni riževi kosmiči obstajajo običajno v 250g ali 300g pakiranju. V kolikor imate informacijo, katera blagovna znamka ustreza opisu, lepo prosimo za informativno posredovanje iskane blagovne znamke. Ali ste mogoče želeli čokoladni rižek, ki pa obstaja v želenem pakiranju? Hvala za odgovor. Naročnik spreminja opis postavke na “Riževi kosmiči, 250 – 1000 g”.

14. SKLOP: OSTALO PREHRAMBENO BLAGO
28. Polnozrnati grisini, do 100 g – ali lahko ponudimo polnozrnate grisine v 125g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Da. Naročnik spreminja opis postavke na “Polnozrnati grisini, do 125 g”.
29. Grisini, navadni, do 100 g - ali lahko ponudimo navadne grisine v 125g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Da. Naročnik spreminja opis postavke na “Grisini, navadni, do 125 g”.
30. Grisini, s sezamom, do 100 g - ali lahko ponudimo grisine s sezamom v 125g pakiranju? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Da. Naročnik spreminja opis postavke na “Grisini, s sezamom, do 125 g”.
33. Čičirikin namaz do 1kg – ali lahko ponudimo namaz humus in čičerika? Da. Naročnik spreminja opis postavke na “Namaz humus in čičerika, do 1 kg”.
32. Čičirikin namaz do 50 gr – izdelka v iskanem pakiranju ne najdemo. Prosimo za informacijo, katero znamko je imel naročnik v mislih? V nasprotnem primeru vam lahko ponudimo druge okuse, in sicer: NAMAZ HUMUS S ČIČERIKO 125g ali NAMAZ NARAVNI BIO 50g ali NAMAZ OTROŠKI BIO 50g ali NAMAZ PARADIŽNIK-RUKOLA BIO 50g ali NAMAZ S PAPRIKO BIO 50g ali NAMAZ Z BAZILIKO BIO 50g ali NAMAZ Z DROBNJAKOM BIO 50g? Prosimo sporočite, kaj ponudimo naročniku. Da. Naročnik spreminja opis postavke na “Namaz humus in čičerika, do 125 g”.
33. Čičirikin namaz do 1kg – izdelka v iskanem pakiranju ne najdemo. Prosimo za informacijo, katero znamko je imel naročnik v mislih? V nasprotnem primeru vam lahko ponudimo druge okuse, in sicer: NAMAZ HUMUS S ČIČERIKO 125g ali NAMAZ KUMARICE&KOPER BIO 180g ali NAMAZ NARAVNI BIO 180g ali NAMAZ IZ RDEČEGA FIŽOLA 180g ali NAMAZ S ČEMAŽEM BIO 170g ali NAMAZ S ČRNIMI OLIVAMI BIO 170g ali NAMAZ S HRENOM BIO 170g ali NAMAZ S POROM IN BUČK. BIO 170g? Prosimo sporočite, kaj ponudimo naročniku. Odgovor je že podan.

15. SKLOP: PAŠTETE
3. Kokošja pašteta do 30 g – ali lahko ponudimo piščančjo pašteto 30g? Da. Naročnik spreminja opis postavke na “Perutninska pašteta, do 30 g”.

16. SKLOP: DIETNO PREHRAMBENO BLAGO
8. Brezglutenska žemlja 60g – ali lahko ponudimo brezglutensko žemljo v gramaturi od 50g, pakirano v 200g (4x50g) zavitku? Ceno bi preračunali na iskano enoto mere. Da. Naročnik bo spremenil opis postavke na “Brezglutenska žemlja, od 50 do 60 g, lahko več žemelj v pakiranju”, ocenjena količina se spremeni na 3, enota mere pa na kilogram.
10. Sojin jogurt 2 dl – sojinega jogurta v 200g pakiranju ne najdemo. Prosim sporočite nam, ali želite sojin jogurt, ki obstaja v 125g pakiranju ali sojin napitek s kalcijem BIO, ki obstaja v 250ml pakiranju. Oziroma vas prosimo za informacijo, katera znamka ustreza vašemu opisu. Hvala. Naročnik bo spremenil opis postavke na “Sojin jogurt, 1,25 do 2 dl, ocenjeno količino na 20, enoto mere pa na kilogram.

Na podlagi odgovorov na vprašanja bo naročnik objavil popravek popisov - predračunskih obrazcev.

Lep pozdrav!