Dosje javnega naročila 900501/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Storitve: Inženirske storitve
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.239.699,67 EUR

JN501/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.01.2016
JN1300/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.02.2016
JN1642/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2016
JN1664/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2016
JN002388/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.06.2016
JN002388/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.06.2016
JN000877/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.02.2017
JN000877/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2017
JN000877/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2017
JN000877/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2017
JN000877/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2017
JN000877/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2017
JN000877/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2017
JN000877/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2017
JN000877/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2017
jn000877/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.04.2017
jn000877/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.04.2017
jn000877/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.04.2017
jn000877/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.04.2017
JN002388/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.04.2017
JN004034/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.04.2017
JN004034/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2017
JN004034/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2017
JN004034/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2017
JN004034/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2017
JN004034/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2017
jn000877/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.04.2017
JN004034/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.05.2017
JN000877/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.09.2017
JN000877/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.09.2017
JN004034/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.09.2017
JN004034/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.09.2017
JN000877/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.10.2017
JN000877/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.11.2017
JN000877/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.01.2018
JN000877/2017-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.01.2018
jn004034/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.01.2018
JN000877/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.01.2018
JN000877/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.05.2018
JN000877/2017-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.07.2018
JN004034/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 13.09.2018
JN000877/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.09.2018
JN004034/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.09.2018
JN000877/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.11.2018
JN000877/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.12.2018
JN004034/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.12.2018
JN004034/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.01.2019
JN000877/2017-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 08.01.2019
JN000877/2017-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.01.2019
JN004034/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.01.2019
JN002388/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.01.2019
JN000877/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.04.2019
JN000877/2017-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.04.2019
JN004034/2017-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.05.2019
JN000877/2017-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.05.2019
JN000877/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.06.2019
JN000877/2017-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.07.2019
JN000877/2017-Dod07 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.07.2019
JN004034/2017-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 17.07.2019
JN000877/2017-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.01.2020
JN000877/2017-Dod08 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.02.2020
JN002388/2016-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.02.2020
JN000877/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.03.2020
JN000877/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.03.2020
JN000877/2017-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.03.2020
JN000877/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 02.06.2020
JN000877/2017-Dod09 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 20.10.2020
JN000877/2017-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 03.11.2020
JN000877/2017-Dod07 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.12.2020
JN000877/2017-Dod08 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 19.04.2021
JN000877/2017-Dod09 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 11.05.2021
JN000877/2017-Dod10 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN004034/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 080-154535

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-3/16; Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
Referenčna številka dokumenta: 43001-202/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 195.135,20 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 10-0147 PLAZ Pecnik - Žiri
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 13-0004 BREZ Sanacija brežin (1) Bezovica – Podpec (2) Sestre Logar (3) Zg. Korena (4) Železniki
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 10-0136 MODE Sopota-Podkum
Številka sklopa: 57
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: 10-0066 KRIŽ Log Dragomer
Številka sklopa: 38
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: 96-0102 MODE Vinica-Sinji Vrh-Radenci
Številka sklopa: 59
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: 99-0103 REKO Jurka vas-Potok
Številka sklopa: 60
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: 2415-10-0113 KRIŽ R3-646/1195: križišce na zahodni obvoznici Ivancna Gorica - Akrapovic
Številka sklopa: 53
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: 96-0142 MODE Sevnica - Planina
Številka sklopa: 69
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: 13-0014 Plocniki Lokve (Crnomelj), 3. etape
Številka sklopa: 58
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: 10-0124 URED Gradac
Številka sklopa: 55
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN501/2016
Številka obvestila v UL: 2016/S 017-025920
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22.01.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 5
Naslov: 10-0147 PLAZ Pecnik - Žiri

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZIL inženiring d.d.
Kersnikova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 29.508,20 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 36.044,80 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 13
Naslov: 13-0004 BREZ Sanacija brežin (1) Bezovica – Podpec (2) Sestre Logar (3) Zg. Korena (4) Železniki

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZIL inženiring d.d.
Kersnikova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 33.754,10 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 34.988,80 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 57
Naslov: 10-0136 MODE Sopota-Podkum

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZIL inženiring d.d.
Kersnikova ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 34.426,23 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 32.972,80 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 4

Številka sklopa: 38
Naslov: 10-0066 KRIŽ Log Dragomer

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SAVAPROJEKT d.d.
Cesta krških žrtev 59
8270
SI
Krško
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 9.426,23 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3.680,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 5

Številka sklopa: 59
Naslov: 96-0102 MODE Vinica-Sinji Vrh-Radenci

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SAVAPROJEKT d.d.
Cesta krških žrtev 59
8270
SI
Krško
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 12.704,92 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3.720,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 6

Številka sklopa: 60
Naslov: 99-0103 REKO Jurka vas-Potok

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SAVAPROJEKT d.d.
Cesta krških žrtev 59
8270
SI
Krško
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 6.639,34 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.620,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 7

Številka sklopa: 53
Naslov: 2415-10-0113 KRIŽ R3-646/1195: križišce na zahodni obvoznici Ivancna Gorica - Akrapovic

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MARTIN KOS S.P.
Prešernova cesta 14B
1410
SI
Zagorje ob Savi
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 21.186,07 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 8.898,15 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 8

Številka sklopa: 69
Naslov: 96-0142 MODE Sevnica - Planina

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 6
Število prejetih ponudb MSP-jev: 6
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MARTIN KOS S.P.
Prešernova cesta 14B
1410
SI
Zagorje ob Savi
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 32.786,89 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 14.426,23 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 9

Številka sklopa: 58
Naslov: 13-0014 Plocniki Lokve (Crnomelj), 3. etape

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
18.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Kotnikova ulica 40
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 34.221,31 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 33.263,11 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 10

Številka sklopa: 55
Naslov: 10-0124 URED Gradac

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.04.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 4
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PROCTOR d.o.o.
Ljubljanska cesta 97
1293
SI
Šmarje - Sap
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 36.721,31 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 25.521,31 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2017