Dosje javnega naročila NMV1467/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Storitve: Tirna vozila in njihovi deli
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 387.792,86 EUR

NMV1467/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.03.2016
JN001906/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.05.2016
JN001906/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2016
    NMV1467/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Tirna vozila in njihovi deli

Datum objave: 10. 3. 2016
Številka objave: NMV1467/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: Emir Kambur, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914324. Telefaks +386 12914833. E-pošta emir.kambur@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Popravilo hitrostnih menjalnikov VOITH T320r.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Popravilo 5 kosov hitrostnih menjalnikov VOITH T320r.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 34600000 (Tirna vozila in njihovi deli)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/13380-70312500080693912678/RD_Popr
avilo_hitrostnih_menjalnikov_VOITH_T320r_SZ-VIT.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 25. 3. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 25. 3. 2016
Čas: 12:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 17. 3. 2016
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.