Dosje javnega naročila NMV7965/2015
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Blago: Pisarniški material iz papirja in drugi predmeti
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV7965/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.12.2015
NMV7985/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 14.12.2015
NMV638/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 03.02.2016
    NMV7965/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Pisarniški material iz papirja in drugi predmeti

Datum objave: 14. 12. 2015
Številka objave: NMV7965/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, Kontakt: Slobodanka Rosić, V roke: Vložišče SŽ, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12914439. Telefaks +386 12914833. E-pošta slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Nabava pisarniškega papirja za fotokopiranje in tiskanje
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nabava pisarniškega papirja za fotokopiranje in tiskanje.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 30199000 (Pisarniški material iz papirja in drugi predmeti)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/7869-48148148244231558108/RD-Naba
va_pisarniskega_papirja_za_fotokopiranje_in_tiskanje.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 23. 12. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 23. 12. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Zaradi prekoračitve velikosti datoteke bo seznam lokacij dostave objavljen naknadno.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 18. 12. 2015
Čas: 09:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 12. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV7985/2015, Pisarniški material iz papirja in drugi predmeti; datum objave: 14. 12. 2015
  • NMV638/2016, Pisarniški material iz papirja in drugi predmeti; datum objave: 3. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.12.2015   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
V tehničnih zahtevah razpisne dokumentacije zahtevate ovojni papir, ki mora biti plastificiran - s končnim premazom iz polimera ali polietilena.
Sprašujemo, ali vam lahko ponudimo ovojnino s katerikoli premaznim papirjem, ki ščiti papir pred mokroto in vlago ?

ODGOVOR:
Da. Ovojni papir je lahko s premazom na vodni osnovi, premazom iz voska ali drugim končnim premazom, ki ščiti papir pred mokroto in vlago.