Dosje javnega naročila 004086/2017
Naročnik: VRTEC PEDENJPED, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana
Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA PEDENJPED
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 920.046,81 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004086/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.04.2017
JN004086/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2017
JN004086/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2017
JN004086/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2017
JN004086/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.09.2017
JN004086/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2017
JN004086/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2017
JN004086/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2017
JN004086/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2017
JN004086/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2017
JN004086/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2017
JN004086/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2017
JN004086/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2017
JN004086/2017-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2017
JN004086/2017-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2017
JN004086/2017-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2017
JN004086/2017-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2017
JN004086/2017-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2017
JN004086/2017-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2017
JN004086/2017-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2017
JN004086/2017-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 22.09.2017
JN004086/2017-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 22.09.2017
JN004086/2017-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 22.09.2017
JN004086/2017-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 22.09.2017
JN004086/2017-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 22.09.2017
JN004086/2017-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 22.09.2017
JN004086/2017-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 22.09.2017
JN004086/2017-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 22.09.2017
JN004086/2017-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2017
JN004086/2017-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2017
JN004086/2017-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 25.09.2017
JN004086/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.10.2017
JN004086/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.12.2017
JN004086/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2017
JN004086/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2018
JN004086/2017-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2018
JN004086/2017-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.03.2018
JN004086/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.04.2018
JN004086/2017-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2018
JN004086/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 18.07.2018
JN004086/2017-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2018
JN004086/2017-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.09.2018
JN004086/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2018
JN004086/2017-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2018
JN004086/2017-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2018
JN004086/2017-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.12.2018
JN004086/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2019
JN004086/2017-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2019
JN004086/2017-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2019
JN004086/2017-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN004086/2017-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.08.2019
JN004086/2017-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN004086/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 080-153879
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC PEDENJPED
Cerutova ulica 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/201524/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA PEDENJPED
Referenčna številka dokumenta: 430-623/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so sukcesivne dobave živil po sklopih za obdobje dveh let za Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki (jogurti, skuta, smetana, maslo, siri, pudingi,sladoledi in namazi)
Številka sklopa: 1.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki (jogurti, skuta, smetana, maslo, siri, pudingi,sladoledi in namazi)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Siri
Številka sklopa: 1.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Siri
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže goveje, telečje, svinjsko in žrebičkovo meso
Številka sklopa: 2.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže goveje, telečje, svinjsko in žrebičkovo meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki
Številka sklopa: 2.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso, perutninski izdelki in mesnine
Številka sklopa: 2.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutninsko meso, perutninski izdelki in mesnine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embnalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Kunčje meso
Številka sklopa: 2.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Kunčje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio meso
Številka sklopa: 2.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio piščančje meso
Številka sklopa: 2.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio piščančje meso
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjene ribe
Številka sklopa: 3.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjene ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže ribe
Številka sklopa: 3.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveže ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 4.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava in sadje
Številka sklopa: 5.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Sveža zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral tri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki morajo na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Suho sadje
Številka sklopa: 5.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Suho sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio zelenjava
Številka sklopa: 5.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral tri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki morajo na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentaciji.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio jabolka in hruške
Številka sklopa: 5.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio jabolka in hruške
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo izbral tri najugodnejše ponudnike, ki bodo oddali dopustne ponudbe. Ponudniki morajo na sklope svežega sadja in zelenjave v ponudbi opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot to izhaja iz ponudbe. Podrobneje v razpisni dokumentaciji.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirana in vložena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 6.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Konzervitana in vložena zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 6.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena zelenjava in sadje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Kislo zelje in repa
Številka sklopa: 6.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Kislo zelje in repa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi in nektarji
Številka sklopa: 7.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadni sokovi in nektarji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio sadni sok
Številka sklopa: 7.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio sadni sok
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz krompirjevega testa
Številka sklopa: 8.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni izdelki iz krompirjevega testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelki iz ostalega testa
Številka sklopa: 8.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelki iz ostalega testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni zrezki, zamrznjeni polpeti
Številka sklopa: 8.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeni zrezki, zamrznjeni polpeti
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Navadne moke
Številka sklopa: 9.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Navadne moke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Posebne moke
Številka sklopa: 9.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Posebne moke
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlevski izdelki
Številka sklopa: 9.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: Riž, kaše in kosmiči
Številka sklopa: 9.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Riž, kaše in kosmiči
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio žita, bio kaše in bio kosmiči
Številka sklopa: 9.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio žita, bio kaše in bio kosmiči
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio testenine
Številka sklopa: 9.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
Številka sklopa: 10.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: Pšenični kruh brez vseh aditivov z manj soli (moka, sol, kvas, voda)
Številka sklopa: 10.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Pšenični kruh brez vseh aditivov z manj soli (moka, sol, kvas, voda)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio kruh, žemlje, štručke, ...brez umetnih aditivov
Številka sklopa: 10.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio kruh, žemlje, štručke, ...brez umetnih aditivov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostalo pekovsko pecivo
Številka sklopa: 10.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostalo pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: Keksi in slaščičarski izdelki
Številka sklopa: 11.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Keksi in slaščičarski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: Bio keksi
Številka sklopa: 11.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Bio keksi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 12.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: Olja
Številka sklopa: 12.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Olja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: Dietna živila
Številka sklopa: 12.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, Cerutova ulica 6 - kuhinja, Vrtec Pedenjped, Enota Vevče, Papirniški trg 5 - kuhinja
II.2.4 Opis javnega naročila
Dietna živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,10
Embalaža0,05
Več ekoloških živil0,05

Cena – Ponder:
0,80
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.06.2017   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.06.2017   12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati na odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.05.2017   10:00

Dodatne informacije:
Mestna občina Ljubljana postopek oddaje naročila izvaja na podlagi pooblastila naročnika, Vrtca Pedenjped, Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena ZJN-3
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC PEDENJPED
Cerutova ulica 6
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.04.2017   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V sklopu 10., podsklop 10.3 pod zaporedno št.5.-bio ovsen kruh želite 100% bio ovsen kruh, lahko ponudimo bio ovsen mešan kruh?
Hvala,
lep pozdrav!

ODGOVOR
Da, lahko ponudite bio ovsen mešani kruh.
Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca za sklop 10.3., zap. št. 5.
Datum objave: 10.05.2017   15:40
VPRAŠANJE
Ponudniki morajo na sklope svežega sadja in zelenjave, v ponudbi na razpis za posamezne vrste sadja in zelenjave, opredeliti najvišje cene. V primeru izbire bodo v fazi odpiranja konkurence lahko ponudili le enake ali nižje cene kot izhaja iz ponudbe.

Cene zelenjave in sadja se sezonsko močno spreminjajo, v sezoni so tudi trikrat ali štirikrat cenejši kot izven nje.
Ker iz razpisa ne izhaja, da bo naročnik kakorkoli upošteval sezono, ne moremo podati relevantnih cen, marveč le ne-sezonske, maksimalne, kar pa ne odraža dejanskih stroškov, ki jih bo imel gospodaren naročnik.
Zato pozivamo, da zgoraj naveden odstavek odstranite iz razpisa, saj ni v prid naročniku, ali pa da dodate pojasnilo, da bo naročnik pri naročilih upošteval sezono.

ODGOVOR
Naročnik odstavka ne bo odstranil iz dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila sledi določilom veljavne zakonodaje s področja javnega naročanja, priporočilom s področja predmeta javnega naročila, splošnim načelom javnega naročanja in mnenju ter stališčem Ministrstva pristojnega za javno naročanje.
Kar se tiče načela gospodarnosti si je to naročnik zagotovil: izbral bo najugodnejše tri ponudnike in še odpiral konkurenco, da dobi realne (sezonske) cene za določeno trimesečno obdobje.
Datum objave: 22.05.2017   12:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja.

6.1. Sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
11 Breskov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0 - 4,2 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 4250g? Odstopanje je minimalno.
16 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., do 3,5 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 4100g, ki dosega iskani % plodu? V manjšem pakiranju pa na trgu ne najdemo kompota višnja, ki bi dosegal tako visoki delež plodu. Možno je dobiti manjše pakiranje, in sicer 720g pakiranje, vendar je delež plodu 44%. Prosimo naročnika, da sporoči, kaj lahko ponudimo. V kolikor nič od navedenega ni ustrezno za naročnika, prosimo za informacijo, katera znamka ustreza opisu, zgolj informativno. Hvala.
18 Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg - vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov ali izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi? Povejte kaj ponudimo? Hvala
20 Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez sladil, 3 - 5 kg - vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov ali izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Hvala

7.1. Sklop: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
4 Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil,barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) - ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
6 Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) – ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
12 Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, barvil in konzervansov, 1 L – ali lahko ponudimo nektar marelica z min. 40% sadnim deležem, kot je opredeljeno v Pravilniku o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov in v Priročniku z merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah?

9.3. Sklop: MLEVSKI IZDELKI
11 Kodrasti široki rezanci-pšenični z jajci, do 10 kg – ali lahko ponudimo široke jajčne rezance v željeni gramaturi?
18 Polnozrnate testenine (svedri,…) od 1 kg – ali lahko ponudimo naročniku ponozrnate špagete, glede na to da so navedene »…«?

10.4. Sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
4 Grisini porcijski, 25-30 g – ali lahko ponudimo pakiranje 20g?

12.1. Sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
26 Muškat mleti, do 40g – ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
29 Kari, do 40g – ali lahko ponudimo pakiranje 50g, kot na primer Kotanyi?
39 Instant kakao (kvalitete Benquick in podobno), do 1 kg - Kakav Benquick ima min. delež kakavovih delcev 25%. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%) in so občutno cenejši. Prosimo za potrditev ali naročnik želi izdelek z min. deležem kak.delcev 25%?
42 Čokolada v prahu, do 1 kg - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovih delcev v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 36% delež kakavovih delcev. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 20% kakavovih delcev.
45 Prašek za puding – vanilija in čokolada do 1,0 kg – naročnika lepo prosimo, da razpiše vsak okus posebej, saj se cena med izdelkoma zalo razlikujeta ali pa če se naročnik opredeli, da želi samo en okus izdelka. Hvala.
47 Jabolčni kis 5% , 1 L - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.
60 Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg – Naročnik ima razpisano veliko količino (1,655 tone). Izdelek v 5kg pakiranju je bil ukinjen, nadomestilo ga je pakiranje 10kg. Ali lahko ponudimo pakiranje 10kg? V nasprotnem primeru ostane na voljo samo še 500g pakiranje, ki pa menimo, da je precej majhno in je namenjeno za gospodinjstvo. Prosimo za odgovor ali ponudimo 10kg pakiranje ali 500g. Hvala.
69 Ketchup (brez konzervansov), do 500 g – ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?

12.2. Sklop: OLJA
2 Sončnično olje, 100%, 10 L – ali lahko ponudimo pakiranje 5l?

12.3. Sklop: DIETNA ŽIVILA
14 Riževa smetana, sladka do 250 ml – v iskanem pakiranju izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo pakiranje 300ml? V nasprotnem primeru vas prosimo za pomoč, da nam informativno poveste, katera znamka ustreza opisu.
15 Sojina smetana, sladka do 250 ml –v iskanem pakiranju izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo pakiranje 300ml? V nasprotnem primeru vas prosimo za pomoč, da nam informativno poveste, katera znamka ustreza opisu.
17 Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5x25g in enakovredno) – izdelek v navedenem pakiranju ne obstaja več. Trenutno je še možno dobiti Tartex paštete v pakiranju 45g ali pa v tubi 200g, vendar smo dobili iz strani distributerja obvestilo, da se paštete Tartex ne bodo več proizvajale. Lahko vam ponudimo enakovredne paštete Tartexu v 50g pakiranju, katere naj bi se obdržale na trgu. Prosimo za informacijo, kaj naj ponudimo ali se izdelek celo črta iz razpisa.
20 Jušna zakuha brez jajc, različne oblike do 500 g – ali naročniku zadošča, če ponudimo jušne rezance?
24 Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin do 500 g (Vitaquell extra vital in enakovredno) - margarina Vitaquell extra vital vsebuje 60% maščob. Lahko pa vam ponudimo dietno margarino Vitagen light, ki pa vsebuje 40% maščobe. Prosimo sporočite, kaj naročnik potrebuje.

Hvala za odgovore.
Lep pozdrav


ODGOVOR
6.1. Sklop: KONZERVIRANA IN VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE
11 Breskov kompot, manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., 2,0 - 4,2 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 4250g? Odstopanje je minimalno.
Odg: DA, lahko ponudite.

16 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55% plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez konz., do 3,5 kg – ali lahko ponudimo pakiranje 4100g, ki dosega iskani % plodu? V manjšem pakiranju pa na trgu ne najdemo kompota višnja, ki bi dosegal tako visoki delež plodu. Možno je dobiti manjše pakiranje, in sicer 720g pakiranje, vendar je delež plodu 44%. Prosimo naročnika, da sporoči, kaj lahko ponudimo. V kolikor nič od navedenega ni ustrezno za naročnika, prosimo za informacijo, katera znamka ustreza opisu, zgolj informativno. Hvala.
Odg: DA, lahko ponudite.

18 Marmelada marelična, min 30% sadne kaše, brez konz. in sladil, 3 - 5 kg - vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov ali izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi? Povejte kaj ponudimo? Hvala
Odg: Ponudite izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov.

20 Marmelada mešana, min 45% sadne kaše, brez sladil, 3 - 5 kg - vsa gastro pakiranja marmelad vsebujejo konzervanse. Ali lahko ponudimo izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov ali izdelek v 3000g pakiranju s konzervansi. Povejte kaj ponudimo? Hvala
Odg: Ponudite izdelek v 850g pakiranju in brez konzervansov.

7.1. Sklop: SADNI SOKOVI IN NEKTARJI
4 Jabolčni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil,barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) - ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
Odg: Ne.

6 Pomarančni sok, 100% sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil in konzervansov, 0,2 L (priložena slamica v pvc foliji) – ali lahko ponudimo pakiranje 250ml?
Odg: Ne.

12 Nektar marelica, min. 43% sadni delež, brez umetnih sladil, barvil in konzervansov, 1 L – ali lahko ponudimo nektar marelica z min. 40% sadnim deležem, kot je opredeljeno v Pravilniku o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov in v Priročniku z merilo kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah?
Odg: Da. Lahko ponudite nektar marelica z min. 40% sadnim deležem.

9.3. Sklop: MLEVSKI IZDELKI
11. Kodrasti široki rezanci-pšenični z jajci, do 10 kg – ali lahko ponudimo široke jajčne rezance v željeni gramaturi?
Odg: Ne.

18 Polnozrnate testenine (svedri,…) od 1 kg – ali lahko ponudimo naročniku ponozrnate špagete, glede na to da so navedene »…«?
Odg: Ne. Lahko ponudite svedre, polžke, peresnike…, špageti niso sprejemljivi.

10.4. Sklop: OSTALO PEKOVSKO PECIVO
4 Grisini porcijski, 25-30 g – ali lahko ponudimo pakiranje 20g?
Odg: Ne.

12.1. Sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
26 Muškat mleti, do 40g – ali lahko ponudimo pakiranje 100g?
Odg: Da. Cena je za kilogram!

29 Kari, do 40g – ali lahko ponudimo pakiranje 50g, kot na primer Kotanyi?
Odg: Da. Cena je za kilogram!

39 Instant kakao (kvalitete Benquick in podobno), do 1 kg - Kakav Benquick ima min. delež kakavovih delcev 25%. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%) in so občutno cenejši. Prosimo za potrditev ali naročnik želi izdelek z min. deležem kak.delcev 25%?
Odg: Delež kakava min 25%.

42 Čokolada v prahu, do 1 kg - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovih delcev v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 36% delež kakavovih delcev. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 20% kakavovih delcev.
Odg: Kakavovi deli minimalno 36%

45 Prašek za puding – vanilija in čokolada do 1,0 kg – naročnika lepo prosimo, da razpiše vsak okus posebej, saj se cena med izdelkoma zalo razlikujeta ali pa če se naročnik opredeli, da želi samo en okus izdelka. Hvala.
Odg: Ponudite samo okus vanilija.

47 Jabolčni kis 5% , 1 L - naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.
Odg: Ponudite naravni domači jabolčni kis – minimalno 5% kislost

60 Zmes za krompirjevo testo, do 5 kg – Naročnik ima razpisano veliko količino (1,655 tone). Izdelek v 5kg pakiranju je bil ukinjen, nadomestilo ga je pakiranje 10kg. Ali lahko ponudimo pakiranje 10kg? V nasprotnem primeru ostane na voljo samo še 500g pakiranje, ki pa menimo, da je precej majhno in je namenjeno za gospodinjstvo. Prosimo za odgovor ali ponudimo 10kg pakiranje ali 500g. Hvala.
Odg: Ponudite pakiranje po 10 kg. Cena je za kilogram!

69 Ketchup (brez konzervansov), do 500 g – ali lahko ponudimo pakiranje 1kg?
Odg: Ne. Potrebujemo pakiranje po 500 g. Cena je za kilogram!

12.2. Sklop: OLJA
2 Sončnično olje, 100%, 10 L – ali lahko ponudimo pakiranje 5l?
Odg: Da, lahko ponudite . Cena je za liter!

12.3. Sklop: DIETNA ŽIVILA
14 Riževa smetana, sladka do 250 ml – v iskanem pakiranju izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo pakiranje 300ml? V nasprotnem primeru vas prosimo za pomoč, da nam informativno poveste, katera znamka ustreza opisu.
Odg: Da, lahko ponudite. Cena je za liter!

15 Sojina smetana, sladka do 250 ml –v iskanem pakiranju izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo pakiranje 300ml? V nasprotnem primeru vas prosimo za pomoč, da nam informativno poveste, katera znamka ustreza opisu.
Odg: Da, lahko ponudite. Cena je za liter!

17 Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5x25g in enakovredno) – izdelek v navedenem pakiranju ne obstaja več. Trenutno je še možno dobiti Tartex paštete v pakiranju 45g ali pa v tubi 200g, vendar smo dobili iz strani distributerja obvestilo, da se paštete Tartex ne bodo več proizvajale. Lahko vam ponudimo enakovredne paštete Tartexu v 50g pakiranju, katere naj bi se obdržale na trgu. Prosimo za informacijo, kaj naj ponudimo ali se izdelek celo črta iz razpisa.
Odg: DA. Lahko ponudite enakovredne paštete Tartexu v 50 g pakiranju. Cena je za kilogram!

20 Jušna zakuha brez jajc, različne oblike do 500 g – ali naročniku zadošča, če ponudimo jušne rezance?
Odg: Da, zadošča.

24 Margarina 40% maščobe,brez mleka in ml. sestavin do 500 g (Vitaquell extra vital in enakovredno) - margarina Vitaquell extra vital vsebuje 60% maščob. Lahko pa vam ponudimo dietno margarino Vitagen light, ki pa vsebuje 40% maščobe. Prosimo sporočite, kaj naročnik potrebuje.
Odg: Margarina naj ima 60% maščobe brez mleka in ml. sestavin do 500 g (Vitaquell extra vital in enakovredno)

Pooblaščenec naročnika bo objavil popravek predračunskega obrazca.

Datum objave: 24.05.2017   15:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Lepo prosimo za odgovor na spodnje vprašanje.

9.3. MLEVSKI IZDELKI
17 Graham testenine (peresniki,….), od 1 kg – ali lahko ponudimo pakiranje do 1kg?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Napaka naročnika. Gre za pakiranje DO 1kg. Pooblaščenec naročnika bo popravil opis in objavil popravek predračunskih obrazcev za sklop 9.3. za živili pod zaporednimi številkami:
17 Graham testenine (peresniki, svedri, polžki), do 1 kg
18 Polnozrnate testenine (svedri, polžki, peresniki), do 1 kg
Datum objave: 26.05.2017   08:09
VPRAŠANJE
Ubistvu mate pri vseh artiklih v sklopu 3.1. najprej napisan file, nato zrezek. Lahko prosim popravite, da bo bolj razumljivo, kaj želite?

Lp

ODGOVOR
Naročnik bo popravil opis v oklepajih in sicer gre za fileje in ne za zrezke. Objavljen bo popravek predračunskih obrazcev.Datum objave: 26.05.2017   08:09
VPRAŠANJE
3.1.sklop:

Kaj je mišljeno pod:
Oslič-(argentinski-merluccius hubbsi) file porcijski, posamič zamrznjen, (max 10% odstopanje od naročene teže zrezka), 1.kval., brez kosti

V tem zapisu so malo nasprotujoče si besede, denimo tako file kot zrezek ... kaj točno zdaj želite?

Lp

ODGOVOR
Naročnik želi: Oslič-(argentinski-merluccius hubbsi) file porcijski, posamič zamrznjen, (max 10% odstopanje od naročene teže fileja), 1.kval., brez kosti
Objavljen bo popravek predračunskih obrazcev.