Dosje javnega naročila 807537/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Vzdrževanje in popravilo pisarniških strojev
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 39.300,00 EUR

NMV7537/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.11.2015
NMV824/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.02.2016
NMV824/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2016
NMV824/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2016
JN005390/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.09.2016
JN006706/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.10.2016
JN000450/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.01.2017
JN002922/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.04.2017
JN002922/2017-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.07.2017
JN002922/2017-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 17.10.2017
JN002922/2017-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.02.2018
Zahtevek za revizijo
    NMV7537/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Vzdrževanje in popravilo pisarniških strojev

Datum objave: 24. 11. 2015
Številka objave: NMV7537/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Marjeta Bizjak, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: JN 15/210091 - Izbira izvajalca za vzdrževanje fotokopirnih strojev, multifunkcijskih naprav in faksov
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je izvajanje vzdrževanja in servisiranja fotokopirnih strojev, multifunkcijskih naprav in faksov ter dobava potrošnega materiala ter rezervnih delov ob servisiranju fotokopirnih strojev, multifunkcijskih naprav in faksov.
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:
1. sklop: Servisiranje in dobava potrošnega materiala ter rezervnih delov ob servisih naprav proizvajalca Konica Minolta
2. sklop: Servisiranje in dobava potrošnega materiala ter rezervnih delov ob servisih naprav proizvajalca Canon
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 50310000 (Vzdrževanje in popravilo pisarniških strojev)
50313100 (Storitve popravila fotokopirnih strojev)
50313200 (Storitve vzdrževanja fotokopirnih strojev)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/11/7989-7662037070889939608/RD_osnut
ek(k).zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 4. 12. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 4. 12. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, velika sejna soba
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 26. 11. 2015
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 11. 2015
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50310000 (Vzdrževanje in popravilo pisarniških strojev)
50313100 (Storitve popravila fotokopirnih strojev)
50313200 (Storitve vzdrževanja fotokopirnih strojev)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji
SKLOP ŠT.
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50310000 (Vzdrževanje in popravilo pisarniških strojev)
50313100 (Storitve popravila fotokopirnih strojev)
50313200 (Storitve vzdrževanja fotokopirnih strojev)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV824/2016, Storitve: Vzdrževanje in popravilo pisarniških strojev; datum objave: 12. 2. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.11.2015   11:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Na strani 22 (Priloga 5 - ponudba) sta navedena 2 sklopa:
1. sklop: Servisiranje in dobava potrošnega materiala ter rezervnih delov ob servisih naprav proizvajalca Konica Minolta
2. sklop: Servisiranje in dobava potrošnega materiala ter rezervnih delov ob servisih proizvajalca Konica Minolta

Ali je morda prišlo do tiskarske napake, saj je v obeh sklopih naveden isti prozvajalec (Konica Minolta), namesto da bi v drugem sklopu bil naveden proizvajalec Canon?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR - OBRAZEC PONUDBA

Da, v obrazcu Priloga 5 – Ponudba je napaka.
Pravilna navedba sklopov je:
1. sklop: Servisiranje in dobava potrošnega materiala ter rezervnih delov ob servisih naprav proizvajalca Konica Minolta
2. sklop: Servisiranje in dobava potrošnega materiala ter rezervnih delov ob servisih proizvajalca Canon

Naročnik ne bo objavil popravka razpisne dokumentacije. Ponudnik, ki se bo javil na 2. sklop, v obrazcu Ponudba v nazivu popravi navedbo proizvajalca iz Konica Minolta na Canon (ne glede na določbe četrte alineje navodil za izpolnjevanje obrazcev).

Lep pozdrav.