Dosje javnega naročila NMV6847/2015
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 120.244,07 EUR

NMV6847/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.10.2015
NMV653/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.02.2016
NMV653/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.02.2016
NMV653/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 08.03.2016
    NMV6847/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil

Datum objave: 27. 10. 2015
Številka objave: NMV6847/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: Sandi Mesarič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914532. Telefaks +386 12914833. E-pošta sandi.mesaric@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Popravila elektronskih delov za železniške potniške vagone
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Popravila elektronskih delov za železniške potniške vagone
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
34622200 (Železniški potniški vagoni)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/10/13692-96203703725434334537/NMV_Po
pravila_elektronskih_delov_za_zelezniske_potniske_vagone.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 12. 11. 2015
Čas: 8:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 12. 11. 2015
Čas: 9:00
Kraj: Slovenske železnice d.o.o.
Kolodvorska 11
1506 Ljubljana
sejna soba 606
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 4. 11. 2015
Čas: 13:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 10. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Avtomatika za zapiranje vrat
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
34622200 (Železniški potniški vagoni)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Minimalni rele – tristopenjski (dobava novega izdelka)
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
34622200 (Železniški potniški vagoni)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Protidrsna naprava BEP – 103
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
34622200 (Železniški potniški vagoni)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 4
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Števec kilometrov
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
34622200 (Železniški potniški vagoni)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 5
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Regulator napetosti BOSH
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
34622200 (Železniški potniški vagoni)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 6
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Regulator napetosti ISKRA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34622200 (Železniški potniški vagoni)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 7
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Protidrsna naprava OERLIKON za zavoro potniških vagonov z zavornjaki
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34622200 (Železniški potniški vagoni)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 8
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Gretje dvokanalno FRIDMAN tiskanina U1
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34622200 (Železniški potniški vagoni)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 9
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Gretje dvokanalno FRIDMAN tiskanina U2
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34622200 (Železniški potniški vagoni)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 10
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Gretje dvokanalno FRIDMAN tiskanina U3
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34622200 (Železniški potniški vagoni)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 11
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Gretje dvokanalno FRIDMAN tiskanina U4
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34622200 (Železniški potniški vagoni)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 12
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Gretje dvokanalno FRIDMAN tiskanina U5
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34622200 (Železniški potniški vagoni)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 13
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Ojačevalec ozvočenja ISKRA
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 34622200 (Železniški potniški vagoni)
50222000 (Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV653/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja tirnih vozil; datum objave: 4. 2. 2016

.