Dosje javnega naročila 801274/2016
Naročnik: JKP Brezovica d.o.o. 
Storitve: Storitve upravljanja kanalizacijskih omrežij in naprav za odpadne vode
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 59.112,48 EUR

NMV1274/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.03.2016
JN001062/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.05.2016
JN001062/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV1274/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve upravljanja kanalizacijskih omrežij in naprav za odpadne vode

Datum objave: 2. 3. 2016
Številka objave: NMV1274/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): JKP Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, Kontakt: Gorazd Krompič, SI-1352 Preserje.
Tel. +386 13633020. Telefaks +386 13633021. E-pošta info@jkp-brezovica.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Odvoz in prevzem blata, peska in odpadkov iz grabelj s ČN Vnanje Gorice in ČN Podpeč v letu 2016
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Odvoz in prevzem blata, peska in odpadkov iz grabelj s ČN Vnanje Gorice in ČN Podpeč v letu 2016
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 90480000 (Storitve upravljanja kanalizacijskih omrežij in naprav za odpadne vode)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/4079-12164351979213647716/RD_-_odv
oz_in_prevzem_blata.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 15. 3. 2016
Čas: 11:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 15. 3. 2016
Čas: 11:30
Kraj: Kamnik pod Krimom 6, Preserje - sejna soba
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 10. 3. 2016
Čas: 23:59
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 3. 2016
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Odvoz in prevzem dehidriranega blata
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 90480000 (Storitve upravljanja kanalizacijskih omrežij in naprav za odpadne vode)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Odvoz in prevzem odpadkov z grabelj
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 90480000 (Storitve upravljanja kanalizacijskih omrežij in naprav za odpadne vode)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Odvoz in prevzem peska iz peskolovov, ki se na čistilni napravi izloča preko pralnika peska
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 90480000 (Storitve upravljanja kanalizacijskih omrežij in naprav za odpadne vode)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

.