Dosje javnega naročila NMV2960/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 108.848,67 EUR

NMV2960/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.05.2015
NMV5320/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.08.2015
NMV5320/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2015
    NMV2960/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 26. 5. 2015
Številka objave: NMV2960/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Ureditev 1. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Ureditev 1. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku. Razvidno iz popisov del.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45112000 (Izkopna in zemeljska dela)
45112700 (Krajinsko oblikovanje)
45112723 (Krajinsko oblikovanje za otroška igrišča)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/5/1946-8391203759516465192/RD_SMARTI
NSKI_PARK_25.5.2015_1.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 12. 6. 2015
Čas: 9:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 12. 6. 2015
Čas: 10:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 6. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 5. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5320/2015, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 26. 8. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2015   09:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali zadostimo referenčnemu pogoju s predložitvijo reference za ureditev trim stez in poligona s fitnes napravami?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik zahteva predložitev reference za objekt kot je zahtevan v pogoju iz razpisne dokumentacije t.j. ureditev zunanjega javnega otroškega igrišča s površino najmanj 500 m2 z dobavo in postavitvijo igral.