Dosje javnega naročila 004304/2017
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Ureditev poslovnih prostorov KS Podkoren
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 99.945,43 EUR

JN004304/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.04.2017
JN004304/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2017
JN004304/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.06.2017
JN004304/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.06.2017

    JN004304/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev poslovnih prostorov KS Podkoren
Referenčna številka dokumenta: 430-16/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega enoetažnega objekta, tlorisnih dimenzij 9,36m x 5,34m, na zemljišču s parc. št. 213/2 k.o. Podkoren.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podkoren
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječega enoetažnega objekta, tlorisnih dimenzij 9,36m x 5,34m, na zemljišču s parc. št. 213/2 k.o. Podkoren, za namen ureditve poslovnih prostorov za potrebe krajevne skupnosti Podkoren. V okviru del se odstrani obstoječi nadstrešek tlorisnih dimenzij 3,30m x 1,35m, leseno dotrajano dvokapno strešno konstrukcijo se nadomesti z novo, izvede se nova fasadna obloga. V pritličju objekta se uredi večja pisarna ter sanitarije. Dostop do podstrešja, ki ostane neizkoriščeno, se izvede z montažo lesenih stopnic.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.05.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.08.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.05.2017   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.05.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2017   11:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali je določeno za lesene tlake , lesene stopnice in lesene obloge kateri les se uporabi?
Hvala za hiter odgovor

ODGOVOR
Ponudnik naj pri pripravi ponudbene cene upoštevajo, da se stopnišče obdela v hrastu, za vse ostale lesene elemente pa naj se uporabi smrekov les.Datum objave: 10.05.2017   07:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Imamo že pridobljeno potrdilo o dobri izvedbi del (referenco), ki pa ne vsebuje podatka o št. in datumu pridobitve uporabnega dovoljenja. Ali bo tako referenčno potrdilo ustrezno, če zraven priložimo še kopijo uporabnega dovoljenja za tak projekt? Menimo, da bi to moralo zadostovati, saj naročnik vsako referenco lahko kadarkoli preveri. Prosimo za potrditev, da je taka referenca ustrezna.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži dokazilo o opravljenih gradnjah tudi na drugem obrazcu (fotokopija ali original), vendar le, če so iz potrdila in njegovih prilog razvidni vsi podatki, ki so zahtevani v Obrazcu št. 10 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 11.05.2017   07:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali je pri količinah 0,00 potrebno podati ceno?
Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Pri postavkah, kjer je količina 0,00 ni potrebno vpisati cene.