Dosje javnega naročila 004317/2017
Naročnik: UL FMF, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA ZA POSTAVITEV STREŽNIŠKE SOBE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 127.438,21 EUR

JN004317/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.04.2017
JN004317/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.07.2017
JN004317/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.08.2017
JN004317/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2017

    JN004317/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UL FMF
Jadranska ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Polona Movrin
polona.movrin@fmf.uni-lj.si
+386 14766745
+386 12517281

Internetni naslovi
http://www.fmf.uni-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/204620/RD_FMF_STREŽNIŠKA_SOBA.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI ZA INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA ZA POSTAVITEV STREŽNIŠKE SOBE
Referenčna številka dokumenta: 1184-1/17PM
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis

Predmet JN so investicijska vzdrževalna dela za postavitev strežniške sobe- ureditev infrastrukture za strežnik, hladilni sistem, akustična zapora na zunanji fasadi prizidka.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
45300000
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila

Investicijsko vzdrževalna dela za postavitev strežniške sobe na prizidku Fakultete za matematiko in fiziko, zajemajo gradmbena in obrtniška dela (odstranitvena dela, zidarska dela, ključavničarska dela, stavbno pohoštvo, tlakarska dela, slikopleskarska dela, mizarska dela, nepredvidena dela), dela elektroninstalacij (z elektro opremo) in strojnih instalacij (s strojno opremo). Z oddajo JN se bo uredila infrastruktura za strežnik, postavil hladilni sistem ter akustično zapora na zunanji fasadi prizidka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del, samo ob nastopu naslednjih okoliščin:
1) naravni dogodki (požar, poplava, potres, ipd.);
2) ukrepi, določeni z akti pristojnih organov;
3) zamuda pri uvedbi izvajalca v posel;
4) naročilo dodatnih del s strani naročnika, ki jih ni mogoče izvesti v pogodbenem roku;
5) ostalih razlogov, ki jih kot utemeljene šteje naročnik
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2017   09:00
Kraj: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, Jadranska ulica 19, 1000 LJUBLJANA, Sejna soba (pritličje stavbe UL FMF na Jadranski 21., Ljubljana).


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2017   09:26
Pozdravljeni,
prav imate, v razpisu je napak, prava oznaka je PEA-RP250GAQ.

K obrazcu št. 6 in 8 ni treba dodati pravnomočno uporabno dovoljenje ali zapisnik o dokončanju del ter končno situacijo.

Lep pozdrav,
Polona Movrin

Datum objave: 11.05.2017   10:51
Tako je, bi treba prilagati obrazcev.