Dosje javnega naročila 004695/2017
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Sanacija kolesarske steze od Podkorena do Kranjske Gore
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.809,40 EUR

JN004695/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.05.2017
JN004695/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2017
JN004695/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.06.2017
JN004695/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2017

    JN004695/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija kolesarske steze od Podkorena do Kranjske Gore
Referenčna številka dokumenta: 430-17/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sanacija kolesarske steze od Podkorena do Kranjske Gore na odseku od bencinskega servisa do parkirišča pri sedežnici, v dolžini cca 1000 m.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podkoren in Kranjska Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sanacija kolesarske steze od Podkorena do Kranjske Gore na odseku od bencinskega servisa do parkirišča pri sedežnici, v dolžini cca 1000 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.08.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2017   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.05.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2017   09:25
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da lahko priložimo že potrjene reference na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse podatke, ki so zahtevani v objavljeni Razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži dokazilo o opravljenih gradnjah tudi na drugem obrazcu (fotokopija ali original), vendar le, če so iz le – tega razvidni vsi podatki, ki so zahtevani v Obrazcu št. 10 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 09.05.2017   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V obrazcu št. 12 je potrebno navesti podatke o lastništvu. Ker je naš lastnik delniška družba, se nam zdi nesmiselno navajati vse delničarje, saj običajno naročniki zahtevajo le navedbo tistih fizičnih oseb, ki imajo več kot 5% lastniški delež. Sprašujemo, ali bo v redu, če navedemo le tiste fizične osebe, ki imajo več kot 5 % lastniški delež.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Kot je navedeno v obrazcu št. 12 se navede vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe.Datum objave: 10.05.2017   09:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali moramo v ponudbi priložiti tudi vso razpisno dokumentacijo ? Ali je v primeru, da ne nastopamo v skupni ponudbi, treba priložiti tudi prazne obrazce za soponudnike?
Lep pozdrav!

ODGOVOR
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je v Poglavju 2 (navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe), točka 3.1., točno določeno kaj obsega vsebina ponudbe.