Dosje javnega naročila 004812/2017
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: SANACIJA JEKLENEGA MOSTU V KM 20+018 ODSEKEA PROGE BOHINJSKA BELA - BOHINJSKA BISTRICA, REG. ŽEL. PROGA JESENICE - SEŽANA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004812/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.05.2017
JN004812/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2017
JN004812/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.06.2017
JN004812/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.09.2017

    JN004812/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vložišče SŽ Ljubljana
olga.zupancic@slo-zeleznice.si
+386 12914326
+386 12914833

Internetni naslovi
www.http://slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
www.http://slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/205916/OBJAVA_NAROČILA_SANACIJA_MOSTU.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/205916/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SANACIJA JEKLENEGA MOSTU V KM 20+018 ODSEKEA PROGE BOHINJSKA BELA - BOHINJSKA BISTRICA, REG. ŽEL. PROGA JESENICE - SEŽANA
Referenčna številka dokumenta: 44/2017/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sanacijska dela na jeklenem železniškem mostu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bohinjska Bela - Bohinjska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacijska dela na jeklenem železniškem mostu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.05.2017   12:00
Kraj: Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.05.2017   13:00

Dodatne informacije:
Na spletni strani naročnika (http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi) objavljen: Izvedbeni načrt / Sanacija protikorozijske zaščite, poškodb in odstopanj na jekleni nosilni konstrukciji .
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.05.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2017   13:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali investitor pri izvedbi AKZ dovoli odstranjevanje starih nanosov in rje, namesto s suhim peskanjem, z visokotlačnim vodnim pranjem (vodnim peskanjem), ki je za okolje manj ekološko obremenjujoče, za samo jekleno konstrukcijo pa boljše. Jeklo se bistveno manj poškoduje, bistveno manj je tudi onesnaženih odpadkov s tem je pa tudi manjša onesnaženost okolja. EN sedaj priporočajo izvajanje takih del z vodo in je sedaj tudi določil stopnje ter sam videz posamezne očiščene površine jekla. Določen je tudi način in vrsta materialov (barve) za izvedbo zaščite jeklenih konstrukcij.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Material konstrukcije je star 110 let in v tem času je prišlo do slojevitosti materiala (plast rje pod na videz zdravim materialom). V primeru, da bi se izvajalo vodno pranje, bi bilo potrebno vse površine dodatno pretolči. S tem pa visokotlačno pranje izgubi svojo vlogo.


Datum objave: 15.05.2017   13:57
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo, da objavite:
- splošni prerez (vzdolžni in prečni) objekta,
- tehnično poročilo,
- za jekleni del - detajle za dela v jeklu (pozicije, kot npr. 5.2, se sklicujejo na detajle, ki pa jih v razpisni dokumentaciji ni),
- popis del v excellu.

Na podlagi dane dokumentacije namreč ni mogoče pripraviti kvalitetne ponudbe, zato prosimo za čimprejšnjo objavo navedenih dokumentov na portalu.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

Odgovor na zgornja vprašanja dobite na spletni strani Slovenskih železnic: www.slo-zeleznice.si/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi, kjer smo objavili tudi Izvedbeni načrt, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, tako kot je zapisano v javnem naročilu pod postavo VI. 3 / Dodatne informacije.


Datum objave: 15.05.2017   14:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za pojasnila:
1 PREDDELA / POSTAVKA 003 / Stroški stalnega varovanja...ali je tu mišljena čuvajska služba upravljalca železniških tirov
1 PREDDELA / POSTAVKA 011 / Zaščita komunikacijskih kablov...prosimo za podrobnejši opis izvedbe zaščite in detajl zaščite
1 PREDDELA / POSTAVKA 011 / ali je količina 160m mišljena količine zaščite ali kablov
6 NEPREDVIDENA ELA / v opisu postavke je navedeno da se upošteva 25% gradbeno-obrtniških del v enoti mere pa imate 1 pavšal, kako naj ovrednotimo to postavko
7 RAZNO / POSTAVKA 006 / Ocenjeni stroški zapore proge... ali se to postavko ovrednoti glede na to da nima količine, če jo je potrebno prosimo da podate dneve in podroben opis ( kakšne zapore koliko dni, ur , koliko prevozov .... ) s količinami, brez tega ni mogoče postavke ovrednotiti

Hvala

ODGOVOR

1 PREDDELA / POSTAVKA 003 / Stroški stalnega varovanja...ali je tu mišljena čuvajska služba upravljalca železniških tirov

Da.

1 PREDDELA / POSTAVKA 011 / Zaščita komunikacijskih kablov...prosimo za podrobnejši opis izvedbe zaščite in detajl zaščite

Po/ob mostu poteka: 1. zračni vod, 2. kovinske kanalete. Glavna vira poškodb sta lahko peskanje in iskre pri rezanju/varjenju. Zračni vod se zaščiti na način, da se nanj nataknejo cevi iz umetne mase (vzdolžno prerezane). Kovinske kanalete se zaščitijo s pokrivanjem. V primeru, da se bo v bližini izvajalo rezanje ali varjenje (iskre), je potrebna dodatna zaščita proti vžigu.

1 PREDDELA / POSTAVKA 011 / ali je količina 160m mišljena količine zaščite ali kablov

80 m1 zračnega voda in 80 m1 kanalet.

6 NEPREDVIDENA DELA / v opisu postavke je navedeno da se upošteva 25% gradbeno-obrtniških del v enoti mere pa imate 1 pavšal, kako naj ovrednotimo to postavko

25% vrednosti postavke 5. Gre za pavšalno oceno, obračunalo se bo po dejanskih delih.

7 RAZNO / POSTAVKA 006 / Ocenjeni stroški zapore proge... ali se to postavko ovrednoti glede na to da nima količine, če jo je potrebno prosimo da podate dneve in podroben opis ( kakšne zapore koliko dni, ur , koliko prevozov .... ) s količinami, brez tega ni mogoče postavke ovrednotiti

Na odseku proge Jesenice – Bohinjska Bistrica vozi v dnevnem času 5 parov vlakov (10 vlakov). Ker gre za majhno število vlakov, se smatra, da je dela možno izvajati s prekinitvami ob prevozu vlaka. V sklopu sanacije mostu je predvidena tudi zamenjava pragov na mostu. Ta dela izvaja SŽ Infrastruktura sama in za ta dela se načrtuje 7 dnevna neprekinjena zapora proge. V tem času bi se izvedla demontaža tirnic in pragov, peskanje in barvanje konstrukcije na območju pragov, ter ponovna montaža pragov in tirnic. Stroške te 7-dnevne zapore krije SŽ Infrastruktura.
V kolikor ponudnik/izvajalec meni, da bo za izvedbo del potreboval dodatne zapore, se to upošteva v postavki 7.6. Po ceniku SŽ infrastrukture, so stroški 12 urne zapore 10.238 € + nadomestni avtobusni prevozi 1,13 €/km (cene brez DDV).

Izvedbeni načrt je v pdf formatu na povezavi:
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisiDatum objave: 18.05.2017   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Vprašanje oz. apel se nanaša na točko 2.6.3.3 Tehnična sposobnost.
Tudi drugi sistemi protikorozijske zaščite zagotavljajo trajnost zaščite za več kot 15 let (H), po predvidenem sistemu SIST EN ISO 12944.
Zanima nas, zakaj je Naročnik predpisal ravno takšen razred protikorozijske zaščite (C5-I), ko pa lahko z drugimi premaznimi sistemi dosegamo enako kvaliteto po navedenem sistemu SIST EN ISO 12944, in enako dobo trajnosti zaščite, le razred in stopnja sta druga.
Predpisana tehnična sposobnost je namreč tako zelo natančna, da kaže očitno na enega ali dva izvajalca in ne zagotavlja enakosti ponudnikov in transparentnosti javnega naročila. Ali boste priznali reference tudi za druge razrede in stopnje zaščite, kar bo doprineslo k več kakovostnim ponudbam in preprečilo uveljavljanje pravne zaščite ponudnikov?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik je pogoje tehnične sposobnosti oz. referenčne zahteve določil v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja, zahtevane reference so objektivne, povezane s predmetom javnega naročila in sorazmerne z njegovo kompleksnostjo. Predmetni razred protikorozijske zaščite C5-I je določen tudi v izvedbenem načrtu s strani projektanta, zaradi specifike lokalne klime v kotlini, mikroklime (povečana vlažnost, kondenzacija na površinah zlasti nad vodo), površinah z vidnimi globljimi korozijskimi poškodbami, močno hrapavimi površinami od predhodnih korozijskih poškodb in težkih pogojev eksploatacije objekta se tako navedena obstoječa jeklena prekladna konstrukcija uvrsti v zelo visok razred atmosferske korozivnosti C5-I po SIST EN ISO 12944-2. Enaka razvrstitev v razred C5-I velja tudi za vse morebitne novo vgrajene jeklene elemente v konstrukcijo ob sanacijskih delih.
Izpolnjevanje zahtevanih pogojev tehnične sposobnosti izkazuje, da je ponudnik sposoben ustrezno izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu, zahtevnosti in kvaliteti.