Dosje javnega naročila 002775/2017
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-4/17; Nadgradnja semaforskih naprav tipa T-1 in T2000 za upravljanje iz CUVP.
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 112.133,25 EUR

JN002775/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 05.04.2017
JN002775/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.05.2017
JN002775/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.05.2017
JN002775/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 14.11.2017
Zahtevek za revizijo

    JN002775/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-4/17; Nadgradnja semaforskih naprav tipa T-1 in T2000 za upravljanje iz CUVP.
Referenčna številka dokumenta: 43001-18/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja semaforskih naprav tipa T-1 in T2000 za upravljanje iz CUVP.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 91.912,50 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja semaforskih naprav tipa T-1 in T2000 za upravljanje iz CUVP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Predmet naročila je dobava strojne in programske opreme za ustrezno nadgradnjo že obstoječih 29 semaforskih naprav (4x tip T-1 in 25x tip T2000) ter povezave preko GPRS in prikaz delovanja teh semaforskih naprav in dodatnih 9 že navezanih naprav na CAVP Maribor (2x tip T-1 in 7x tip T2000) proizvajalca Traf signal/Fanos (priloga: Seznam lokacij in tipov naprav) tako, da bo po zaključenih delih CUVP omogočeno popolno daljinsko upravljanje, krmiljenje in nadziranje delovanja teh naprav, prejemanje alarmov s teh naprav, resetiranje naprave, spreminjanje trenutnega prometnega programa, ipd. SIM kartice za ustrezno komunikacijo med napravo in CUVP zagotovi naročnik. Izvajalec tako za vsako napravo prevzame SIM kartico z vpisanim APN, za točno določeno napravo dodeljen IP naslov, uporabniško ime in geslo. Za potrebe naročnika ponudnik zagotovi in izvede tudi ustrezno izobraževanje ter izdela vso potrebno dokumentacijo izvedenega stanja in preda programski paket na elektronskem mediju (npr. DVD). Poleg tehničnih opisov morajo biti navedena tudi celotna alarmna lista za vsako navezano napravo. Izvajalec v 15 dneh po podpisu pogodbe pripravi ustrezen terminski plan. Naročilo zajema tudi garancijo, ki je 3 leta za strojno in programsko opremo, in začne teči z dnem primopredajnega zapisnika o prevzemu celotnega naročila, ter vzdrževanje za čas izvajanja del in garancije. Za vzdrževanje se predvidi obračun po inženirskih urah (predvidena kvota je 50 ur/leto). V primeru kritične napake mora izvajalec z odpravo napake pričeti takoj oz. najkasneje naslednji delovni dan po prejemu obvestila. Napaka mora biti odpravljena čimprej oz. v roku treh dni, razen v kolikor stranki v posameznem primeru dogovorita daljši rok odprave napake. Nekritične napake mora izvajalec odpraviti v roku 10 dni po prejemu obvestila o napaki.
Nakup strojne in programske opreme je možen samo pri proizvajalcu semaforske naprave. Dela so vezana na obstoječe stanje in predstavljajo posege v obstoječo unikatno programsko opremo, katere proizvajalec je Traf signal d.o.o., Zagreb, ki razpolaga z vso potrebno dokumentacijo, vključno z izvorno kodo programske opreme. Iz tega vidika je navedeni izvajalec edini možni ponudnik tega naročila, saj iz tehničnih razlogov konkurence za predmet naročanja ni in naročilo lahko zagotovi le pozvani ponudnik (druga alinea 1 c točke 46. člena ZJN3).

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN002775/2017-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 05.04.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.05.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TRAF SIGNAL d.o.o.
Pohorska 20
10000
00
Zagreb
Hrvaška

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 100.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 91.912,50 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.05.2017