Dosje javnega naročila 005044/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje občasnih prevozov šolskih otrok za obdobje treh let
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 301.164,88 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005044/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.05.2017
JN005044/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2017
JN005044/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.09.2017
JN005044/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2017
JN005044/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2017
JN005044/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2017
JN005044/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2017
JN005044/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.10.2017
JN005044/2017-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.01.2018
JN005044/2017-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.02.2018
JN005044/2017-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.03.2018
JN005044/2017-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2018
JN005044/2017-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2018
JN005044/2017-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.07.2018
JN005044/2017-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.09.2018
JN005044/2017-C10 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.11.2018
JN005044/2017-C11 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.01.2019
JN005044/2017-C12 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.02.2019
JN005044/2017-C13 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.02.2019
JN005044/2017-C14 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.05.2019
JN005044/2017-C15 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.07.2019
JN005044/2017-C16 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2019
JN005044/2017-C17 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.01.2020
JN005044/2017-C18 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.02.2020
JN005044/2017-C19 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005044/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 094-184163
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Stopar Kavčič
irena.stopar@ljubljana.si
+386 13064433
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja
Črnuška cesta 9
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija
osmakspecar@guest.arnes.si
+386 15896312

Internetni naslovi
http://www.makspecar.si/

OSNOVNA ŠOLA VIČ
Abramova ulica 26
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
os.vic@guest.arnes.si
+386 12566161

Internetni naslovi
http://www.osvic.si/

OSNOVNA ŠOLA TRNOVO
Karunova ulica 14A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
info@ostrnovo.si
+386 14201354

Internetni naslovi
http://www.ostrnovo.si/

OŠ VIŽMARJE-BROD
Na gaju 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
tajnistvo-osljbr2@guest.arnes.si
+386 15839200

Internetni naslovi
http://www.osbrod.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/206027/prevozi.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni zavodi
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje občasnih prevozov šolskih otrok za obdobje treh let
Referenčna številka dokumenta: 430-642/2017-10
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so občasni prevozi šolskih otrok za Osnovno šolo Vižmarje Brod, Osnovno šolo Trnovo, Osnovno šolo Maksa Pečarja in Osnovno šolo Vič.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so občasni prevozi šolskih otrok za Osnovno šolo Vižmarje Brod, Osnovno šolo Trnovo, Osnovno šolo Maksa Pečarja in Osnovno šolo Vič.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Naročniki Osnovna šola Vižmarje Brod, Osnovna šola Trnovo, Osnovna šola n. h . Maksa Pečarja in Osnovna šolo Vič so v skladu s tretjim odstavkom 66. člena ZJN-3 za izvedbo in določanje v postopku javnega naročila pooblastili Mestno občino Ljubljana.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.06.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.10.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.06.2017   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.06.2017   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2017   13:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v kolikor je to mogoče, bi vas prosili za objavo razpisne dokumentacije v Word-ovi obliki.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR – PONUDBENI OBRAZCI

Ponudnik lahko ponudbene obrazce iz razpisne dokumentacije v Word obliki zahteva s posredovanim elektronskim sporočilom na elektronski naslov meta.bizjak@ljubljana.si, pri čemer navede naslov javnega naročila ali številko objave na portalu javnih naročil ali v Uradnem listu EU.

Lep pozdrav.

Datum objave: 09.06.2017   10:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pogojih za ugotavljanje sposobnosti ponudnika - iz točke B Ekonomski in finančni položaj imamo dve pripombi:

• Opozarjamo, da bo poviševanje zakonsko določenih zavarovalnih vsot pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti in obveznega nezgodnega zavarovanja potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče vplivalo na ceno storitev.
• Predlagamo, da se razširitev zavarovanja odgovornosti za škode na stvareh, ki jih ima prevoznik kakorkoli na skrbi, črta, saj prevoznik stvari ne prevzema v hrambo.

ODGOVOR – ZAVAROVANJE

Naročnik z odgovorom na vprašanje spreminja razpisno dokumentacijo v delu pogojev za ugotavljanje sposobnosti, in sicer se B točka pogojev za sodelovanje (Zavarovanje odgovornosti proti tretji osebi ter zavarovanje potnikov) spremeni tako:
- da se zahteve v prvem odstavku črtajo, namesto njih pa naročnik zahteva: “Gospodarski subjekt bo v skladu s sporazumom dolžan na svoje stroške zavarovati avtomobilsko odgovornost in zavarovanje potnikov v javnem prometu, v skladu z zakonom.”;
- da se zahteve v drugem odstavku črtajo, namesto njih pa naročnik zahteva: “Gospodarski subjekt bo moral imeti ves čas trajanja sporazuma zavarovano tudi odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam, v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti izvedbe tega javnega naročila – splošna civilna odgovornost iz dejavnosti.”.
Ostale določbe 1.B točke pogojev za sodelovanje ostajajo nespremenjene.

Skladno z odgovorom se v osnutku okvirnega sporazuma spremenita drugi in tretji odstavek 12. člena, ki po novem glasita:

Prevoznik je dolžan na svoje stroške zavarovati avtomobilsko odgovornost in zavarovanje potnikov v javnem prometu, v skladu z zakonom.

Prevoznik mora imeti ves čas trajanja tega sporazuma zavarovano tudi odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti izvedbe tega javnega naročila - splošna civilna odgovornost iz dejavnosti.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na podlagi JN za potrebe navedenih šol, ste v točki C: tehnični in strokovna sposobnost pod točko 2. navedli pogoj, da Gospodarski subjekt razpolaga z najmanj 10 avtobusi (55 sedežni) primernimi za opravljanje občasnih prevozov v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje vozil za prevoz skupin otrok v cestnem prometu, pri čemer morajo vsi avtobusi izpolnjevati emisijski standard EURO VI.

Menimo, da navedene šole ne bodo sočasno naročile občasnih prevozov za katere bi bilo potrebnih 10 avtobusov zgolj 55 sedežnih vozil, katera so navedena v pogojih.

Predlagamo, da ali kriterij zmanjšate iz 10 avtobusov na 8 avtobusov (55 sedežni), ali pa ohranite kriterij 10 avtobusov in črtate določilo, da morajo avtobusi imeti 55 sedežev, kateri morajo izpolnjevati emisijski standard EURO VI.

ODGOVOR – TEHNIČNA SPOSOBNOST

Naročnik spreminja C točko pogojev za sodelovanje (Tehnična in strokovna usposobljenost), in sicer na: “Gospodarski subjekt razpolaga z najmanj 10 avtobusi (55 sedežni), primernimi za opravljanje občasnih prevozov v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje vozil za prevoz skupin otrok v cestnem prometu, pri čemer mora vsaj 8 avtobusov (55 sedežnih) izpolnjevati emisijski standard EURO VI.

Lep pozdrav.