Dosje javnega naročila 000783/2017
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Blago: A-6/17; Dobava varnostnih ograj za potrebe zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje štirih let - sklop I in II.
ZJN-3: Odprti postopek

JN000783/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.02.2017
JN000783/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.02.2017
JN000783/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2017
JN000783/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.05.2017
Zahtevek za revizijo

    JN000783/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 090-176889

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-6/17; Dobava varnostnih ograj za potrebe zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje štirih let - sklop I in II.
Referenčna številka dokumenta: 43001-286/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928310
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava varnostnih ograj za potrebe zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje štirih let - sklop I in II.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 3.602.521,80 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava varnostnih ograj za potrebe zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje štirih let - sklop I
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava varnostnih ograj za potrebe zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje štirih let
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava varnostnih ograj za potrebe zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje štirih let - sklop II
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34928310
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava varnostnih ograj za potrebe zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje štirih let - sklop I
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000783/2017-B01
Številka obvestila v UL: 2017/S 024-041310
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 01.02.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Dobava varnostnih ograj za potrebe zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje štirih let - sklop I

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.05.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LIKO, d.d. Liboje
Liboje 26A
3301
SI
Petrovče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.639.344,26 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.799.523,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Dobava varnostnih ograj za potrebe zamenjave na G+R cestah na območju RS za obdobje štirih let - sklop II

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.05.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KVEDER d.o.o.
Zadobrova 135
3211
SI
Škofja vas
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.639.344,26 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.802.998,40 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2017