Dosje javnega naročila 007290/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-106/16; Sanacija skalne brežine na odseku G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin od km 7.403 do km 7.808 (nivo ukrepa 3).
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 534.472,26 EUR

JN007290/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.11.2016
JN007290/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.12.2016
JN007290/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.12.2016
JN007290/2016-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.12.2016
JN007290/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2017
JN007290/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.05.2017
JN007290/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.05.2017
JN007290/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 28.07.2017
JN007290/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 05.10.2017
JN007290/2016-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 10.04.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007290/2016-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-106/16; Sanacija skalne brežine na odseku G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin od km 7.403 do km 7.808 (nivo ukrepa 3).
Referenčna številka dokumenta: 43001-202/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija skalne brežine na odseku G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin od km 7.403 do km 7.808 (nivo ukrepa 3).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 354.235,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007290/2016-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 17.11.2016


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.05.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
RAFAEL d.o.o. Sevnica
Savska cesta 24
8290
SI
Sevnica
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 475.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 354.235,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.05.2017