Dosje javnega naročila 004864/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in pročelja s stavbnim pohištvom na stavbi Karlovška 9 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 229.318,18 EUR

JN004864/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.05.2017
JN004864/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2017
JN004864/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.08.2017
JN004864/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.10.2017
JN004864/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2017
JN004864/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.10.2017
Zahtevek za revizijo

    JN004864/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/206182/RD_Karlovska_9_LMM.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/206182/espd/ESPD_Karlovska_9_LMM.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in pročelja s stavbnim pohištvom na stavbi Karlovška 9 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
Referenčna številka dokumenta: 430-436/2017-13
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe in pročelja s stavbnim pohištvom na stavbi Karlovška 9 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45262500
45421000
45442100
45454100
98395000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Resljeva 16, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi strehe ter dveh cestnih pročelij in dvoriščne fasade s stavbnim pohištvom na stavbi Streliška 6 v Ljubljani v okviru programa Ljubljana - moje mesto (LMM). Količina in obseg naročila ter pogoji izvedbe so razvidni iz popisa del št. 1609/2016-3 (11.1.2017), kulturno varstvenih pogojev ZVKDS, OE Ljubljana št. 35102-0884/2016-2 z 18.8.2016 in kulturno varstvenega soglasja ZVKDS, OE Ljubljana, št. 35102-0884/2016-4 z 20.12.2016, ki so priloge razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 140
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.05.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.05.2017   13:30
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 2. nadstropje, sejna soba

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2017