Dosje javnega naročila 004935/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba GOI del, dobava ter montaža opreme za prvo fazo širitve pokopališčla v Sostrem
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.578.993,58 EUR

JN004935/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.05.2017
JN004935/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2017
JN004935/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2018
JN004935/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.02.2018
JN004935/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.02.2018
JN004935/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2018
JN004935/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.08.2018
JN004935/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2018
JN004935/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 30.11.2018
JN004935/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.11.2018
JN004935/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004935/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Damian Žerjal
damian.zerjal@ljubljana.si
+386 13064445
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/206294/RD._končna._maj_2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI del, dobava ter montaža opreme za prvo fazo širitve pokopališčla v Sostrem
Referenčna številka dokumenta: 430-184/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba GOI del, dobava ter montaža opreme za prvo fazo širitve pokopališčla v Sostrem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba GOI del, dobava ter montaža opreme za prvo fazo širitve pokopališčla v Sostrem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v Razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v Razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v Razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v Razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2017   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo odpiranje prijav izvedel dne 31. 5. 2017 ob 11.00 uri.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2017   11:13
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da dovolite reference za podjetje in kader tudi objekte pod klasifikacijsko oznako 1130.

ODGOVOR


Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.

Datum objave: 23.05.2017   09:46
VPRAŠANJE
Prosimo, da spremenite veljavnost referenc na 7 let.

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.


Datum objave: 23.05.2017   13:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosim za objavo popisa del.

Lp

ODGOVOR

Ker naročnik izvaja za predmetno javno naročilo konkurenčni postopek s pogajanji po 44. členu ZJN-3, bo popise del objavil za drugo fazo, kakor je ta definirana v točki I. podtočki 3. Razpisne dokumentacije javnega naročila.