Dosje javnega naročila NMV3765/2015
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o. 
Blago: Barve in pigmenti
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV3765/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.06.2015
NMV496/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.01.2016
    NMV3765/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Barve in pigmenti

Datum objave: 19. 6. 2015
Številka objave: NMV3765/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, Kontakt: nabava@slo-zeleznice.si, V roke: Gorazd GRBAC, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914416. Telefaks +386 2914833. E-pošta gorazd.grbac@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: BARVE IN KITI SŽ-VIT 2015-2016.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Barve in kiti SŽ-VIT 2015-2016.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 24200000 (Barve in pigmenti)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/6/2445-46273148155756324869/RAZPISNA
_DOKUMENTACIJA_IN_PONUDBENI_OBRAZEC_BARVE_2015-2016.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 14. 7. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 14. 7. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 606, Službe za nabavo in investicije.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: V razpisni dokumentaciji
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 3. 7. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 6. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV496/2016, Blago: Barve in pigmenti; datum objave: 27. 1. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2015   12:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

1. Zanima nas katere elemente naj bi vseboval A-test šarže dobavljene barve, saj se barve proizvajajo v manjših količinah (cca. 20 litrov)?
2. Kako je mogoče, da je pri ˝barvi 2K poliuretanski pokrivni premaz visoko sijajni˝ in ˝barvi 2K poliuretanski pokrivni premaz mat˝; pot-life min. 8h pri 20-23⁰C, hkrati pa sušenje (suh na prah) samo 20±5min pri 20⁰C ter sušenje (suh na oprijem) 90±10min? Je možno, da bi moral čas sušenja biti daljši?
3. Kaj mislite pri ˝barva 2K epoksidni temeljni premaz˝ z minimalnim in maksimalnim med-premaznim intervalom (30 ni pri 25⁰C)? Ter z neomejenim maksimalnim med-premaznim intervalom pri ostalih zahtevanim artiklih?

Hvala


ODGOVOR:
1. Vsebina šaržnega atesta s strani naročnika ni predpisana. Zahteva se standardni šaržni atest, kakršnega ponudnik izdaja za ta tip materiala.

2. Material s takšnimi oziroma podobnimi karakteristikami se je izkazal za uporabnega v proizvodnji naročnika. Hkrati opozarjamo, da ni res, da za material »Barva 2K poliuretanski pokrivni premaz mat« zahtevamo sušenje (suh na oprijem)90+- 10 min.

3. Pri pripravi specifikacij za material »Barva 2K epoksidni temeljni premaz« je pišlo do tipkarske napake, pravilen zapis bi moral biti »maksimalni medpremazni interval: 30 dni pri 25 stopinj celzija«.Neomejen medpremazni interval pomeni, da čas, v katerem je mogoče material prebarvati, navzgor ni omejen. V to seveda ni zajeta potreba po sanaciji morebitne kontaminacije ali druge degradacije pobarvane površine.