Dosje javnega naročila 004924/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in postavitev opreme za nadzor prometa ter izvedba usposabljanja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 66.876,74 EUR

JN004924/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.05.2017
JN004924/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2017
JN004924/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.08.2017
JN004924/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN004924/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Aleš Muzlovič
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/206349/RD_430-97_2017_Dobava_in_postavitev_opreme_za_nadzor_prometa_MR_MOL.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/206349/espd/430-97_2014_ESPD_-_Dobava_opreme_za_nadzor_prometa_MOL_MR.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in postavitev opreme za nadzor prometa ter izvedba usposabljanja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 430-97/2017-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35120000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in postavitev opreme za nadzor prometa ter izvedba usposabljanja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in postavitev opreme za nadzor prometa ter izvedba usposabljanja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.05.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.05.2017   13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 2. nadstropje, sejna soba

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Določeno v razpisni dokumentaciji.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.05.2017   11:10
VPRAŠANJE
1. V Obrazcu Referenčna tabela (priloga 5) navajate, da mora ponudnik v ponudbi izkazati, da je v obdobju zadnjih 2 (dveh) let uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) – t.j. dobava in postavitev opreme za nadzor prometa ter izvedba usposabljanja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana. S tem v zvezi postavljamo naslednji vprašanji:
a. Prosimo potrdite, da pravilno razumemo, da ni potrebno, da se reference nanašajo izključno na 'mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana’, pač pa na kateregakoli naročnika, saj po nam znanih podatkih MOL ni kupovala tovrstne opreme v preteklih dveh letih
b. V tehničnem delu dokumentacije (točka 5 PREVZEM OPREME, GARANCIJA, REZERVNI DELI, ODZIVNI ČAS IN REFERENCE) navajate, da je treba predložiti tri reference, v referenčni izjavi zahtevate dve referenci. Prosimo potrdite, da je merodajna referenčna tabela (prilkoga 5) oz. natančno navedete koliko referenc zahtevate.
2. V razpisni dokumentaciji zahtevate, da ponudnik predloži reference, da je v preteklih dveh letih dobavil vsaj dva projekta s primerljivo opremo. V Sloveniji obstaja eno samo podjetje, ki izpolnjuje te pogoje. Da zahteva ne bila diskriminatorna, Naročniku predlagamo, da pogoj za izpolnjevanje zahtev v zvezi z referencami spremeni tako, da bo upošteval tudi reference proizvajalca opreme, s čimer boste omogočili enakopraven nastop vsem potencialnim ponudnikom.
3. V Tehničnem delu razpisne dokumentacije v točki 1. SAMODEJNI MERILNIK HITROSTI ZA NADZOR PROMETA v 1. točki zahtevate, da mora merilnik meriti v področju relativne vlažnosti 60% +/- 15%. Menimo, da je ta zahteva povsem nepotrebna in celo nesmiselna. V Ljubljani je relativna vlažnost pogostio višja od 75%, zato predlagamo, da naročnik to zahtevo spremeni, oz. jo opusti, saj je ta parameter definiran s strani proizvajalca in potrjen s strani institucije, ki je zakonsko pristojna za preverjanje pravilnosti delovanja meril.
4. V Tehničnem delu razpisne dokumentacije v točki 1. SAMODEJNI MERILNIK HITROSTI ZA NADZOR PROMETA v 1. točki zahtevate, da mora merilnik meriti v temperaturnem področju -20 C do +60 C. Glede na to, da je temperaturno področje delovanja novejših merilnikov omejeno na -20 do +50 C in glede na to, da so višje temperature zahtevajo le v deželah v bližini ekvatorja predlagamo, da spremenite zahteve za merilno področje na -20 do + 50 C. zahteva je še toliko bolj smiselna, ker bodo merilniki nameščeni v ohišja, za katera pa ne navajate nikakršnih zahtev za temperaturno območje delovanja.
5. V Tehničnem delu razpisne dokumentacije v točki 1. SAMODEJNI MERILNIK HITROSTI ZA NADZOR PROMETA v 3. točki zahtevate, da ima merilnik Vgrajeni disk kapacitete vsaj 80 GB s pripadajočim spominskim modulom za prenos podatkov. Sodobni merilniki omogočajo zapisovanje na zunanje pomnilne medije, ki so lahko tudi zunanji trdi diski. Menimo, da s to zahtevo po nepotrebnem omejujete konkurenco, ker le zelo omejeno število starejših naprav omogoča zapis na vgrajene trde diske omenjene kapacitete, zato vas pozivamo, da zahtevo spremenite in dovolite zapis tudi na zunanji pomnilni medij, ki ima tovrstno kapaciteto.
6. V Tehničnem delu razpisne dokumentacije v točki 1. SAMODEJNI MERILNIK HITROSTI ZA NADZOR PROMETA v 3. točki zahtevate, da ima merilnik Vgrajeni disk kapacitete vsaj 80 GB s pripadajočim spominskim modulom za prenos podatkov. Prosimo pojasnite smiselnost oz upravičenost takšne kapacitete pomnilnika, saj pri zahtevani kvaliteti slike to pomeni, da na pomnilni medij lahko zapišete med 30.000 in 50.000 posnetkov. Ali to pomeni, da boste na sami napravi hranili podatke o prekrških za več let? V Sloveniji obstaja samo en ponudnik, ki to zahtevo izpolnjuje. Ker se nam zdi takšna zahteva nesmiselna in diskriminatorna do ostalih ponudnikov, Naročnika prosimo, da zahtevo ustrezno spremeni.
7. V Tehničnem delu razpisne dokumentacije v točki 1. SAMODEJNI MERILNIK HITROSTI ZA NADZOR PROMETA v 3. točki zahtevate, da ima merilnik sprejemno oddajno anteno (horizontalni kot 5 stopinj in vertikalni kot >=20 stopinj), Pmax=100 mW EIRP. Sodobni merilniki imajo bistveno širši kot v horizontalni smeri in ožji v vertikalni, kljub temu pa omogočajo boljšo detekcijo vozil in celo hkratno zaznavo več vozil hkrati. Menimo, da s to zahtevo po nepotrebnem omejujete konkurenco in se odločate za nakup merilnikov, ki so starejše zasnove, onemogočate pa nastop ponudnikom z novejšimi merili. Predlagamo, da navedeno zahtevo v celoti črtate, ali pa ohranite le del, ki se nanaša na izsevano moč.
8. V Tehničnem delu razpisne dokumentacije v točki 2. STACIONARNO OHIŠJE ZA SAMODEJNI MERILNIK HITROSTI ZA NADZOR PROMETA zahtevate, da morajo biti v ohišju izvedeni vsi priključki za enostavno namestitev in demontažo vseh komponent sistema za merjenje hitrosti in za kontrolo vožnje skozi rdečo luč na semaforju
a. Glede na to, da detekcija vožnje skozi rdečo luč ni predmet razpisa, vas pozivamo, da navedete, na kakšen način nameravate le-to detektirati oz. katere komponente mora vsebovati ohišje, da bo izpolnjevalo zahteve.
b. Zanima nas tudi ali redarstva imajo zakonska pooblastila za avtomatsko zaznavanje rdeče luči ali je navedena zahteva zapisana le, ker so specifikacije prirejene za določenega ponudnika?

9. V Tehničnem delu razpisne dokumentacije v točki 2. STACIONARNO OHIŠJE ZA SAMODEJNI MERILNIK HITROSTI ZA NADZOR PROMETA zahtevate, da mora ohišje vsebovati spominski modul, ki omogoča samodejno nastavljanje parametrov merilnika za posamezno lokacijo. Glede na to, da zahtevate daljinsko konfiguracijo Sistema in priročni upravljalnik menimo, da je ta zahteva nepotrebna. Menimo tudi, da je zahteva prirejena točno določenemu ponudniku tovrstnih naprav, ki ima tako prilagojena ohišja, zato vas pozivamo, da to zahtevo črtate iz razpisne dokumentacije.
10. V Tehničnem delu razpisne dokumentacije v točki 2. STACIONARNO OHIŠJE ZA SAMODEJNI MERILNIK HITROSTI ZA NADZOR PROMETA zahtevate, da mora ponudnik pridobiti vsa dovoljenja in licence za postavitev ohišja na izbranih lokacijah. Prosimo pojasnite, kako predvidevate, da bo ponudnik pridobil dovoljenja za postavitev merilnikov na lokacije, ki jih bo izbral naročnik. V navadi je, da je pridobivanje gradbenih in drugih dovoljenj v pristojnosti naročnika. Menimo, da mora naročnik zahtevo glede pridobivanja dovoljenj črtati iz razpisne dokumentacije, saj je le-to v njegovi pristojnosti.
11. Postavitev sistema. Glede na to, da niste nikjer navedli zahtev za postavitev sistema, niti ni zanjo predvidena postavka v tabeli cen vas pozivamo, da navedete tipično lokacijo za postavitev sistema in pa da predvidite ustrezno pozicijo za stroške postavitve sistema tudi v tabeli cen, tako kot ste to naredili za dobavo opreme in izvedbo šolanja. Menimo tudi, da bi bilo edino pravilno vsem ponudnikom posredovati lokacije merilnikov že v tej fazi razpisa, saj le tako lahko zagotovite enakovreden nastop vsem potencialnim ponudnikom.
12. Glede na zahtevnost razpisne dokumentacije menimo, da je rok, ki ste ga navedli za prejem ponudb prekratek in vas prosimo, da ga podaljšate najmanj za 3 tedne.


ODGOVOR
1. a. Mestno redarstvo v zadnjem obdobju ni kupovalo tovrstnih naprav in je referenca vezana na uspešno izveden posel na območju Republike Slovenije.

b. Naročnik zahteva tri reference.

2. Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije zgolj zasledoval cilj po ustreznih referencah in sklenjenih prodajah na območju Republike Slovenije kar bi pomenilo, da je tehnična oprema ustrezna tako okolju delovanja kot tudi operativni uporabnosti.

3. Naročnik črta zahtevo, da mora merilnik meriti v področju relativne vlažnosti 60% +/- 15% (tehnični deli razpisne dokumentacije v točki 1. samodejni merilnik hitrosti za nadzor prometa v 1. točki).

4. Merilniki hitrosti so lahko v času visokih poletnih temperatur precej hitro izpostavljeni temperaturam tudi nad +50°C. Zato so proizvajalci nekaterih merilnikov naredili merilnike za katere so v tehničnih podatkih zapisali, da njihovi merilniki delujejo brezhibno do +60°C, pa tudi več. Glede na podnebne spremembe lahko pričakujemo dvig temperatur, ki bodo posledično vplivale tudi na temperaturo naprave.

5. Nikjer nismo omejili načina povezovanja trdega diska z napravo, pogoj je le integriranost s samodejno merilno napravo.

6. Naročnik je postavil zahtevo za večjo kapaciteto pomnilnika zaradi možnosti nadgradnje in shranjevanja podatkov tudi večjih kapacitet.

7. Naročnik ohranja podatek o izsevani moči, medtem ko črta podatke o kotih.

8. a. Nakup je vezan na možnost dopolnitve oz. nadgradnje sistema oziroma opreme.

b. Pooblastila občinskega redarstva so opredeljena v 15. členu ZPRCP.

9. Zahteva je vezana na način in organizacijo dela uporabnika.

10. Zahteva je vezana na način dobave in zgolj na postavitev in priklop naprave, ki je v domeni dobavitelja, ter ne prinaša večjih stroškov za pridobitev dovoljenj postavitve in priklopa naprave.

11. Lokacije so vezane na območje MOL in jih bo naročnik ponudniku sporočili ob izboru. Trenutno je ožji nabor lokacij v usklajevanju in še niso popolnoma določene.

12. Naročnik ocenjuje, da je rok za oddajo ponudb sorazmeren z zahtevnostjo razpisne dokumentacije, zato ga ne bo podaljšal.