Dosje javnega naročila 004949/2017
Naročnik: JKP Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
Blago: Dobava materiala za izgradnjo komunalne infrastrukture za druge naročnike
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.241,53 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004949/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.05.2017
JN004949/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2017
JN004949/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2017
JN004949/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.07.2017
JN004949/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2017
JN004949/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2017
JN004949/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.09.2017
JN004949/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.09.2017
JN004949/2017-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.01.2018
JN004949/2017-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.01.2018
JN004949/2017-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.07.2018
JN004949/2017-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 25.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004949/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JKP Brezovica d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6
1352
SI021
Preserje
Slovenija
Odvetnik Andrej Turk
turk.andrej@siol.net
+386 14361901
+386 12362316

Internetni naslovi
http://www.jkp-brezovica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/206660/JN_Dobava_materiala_za_druge_naročnike_2017-2018.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Komunalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava materiala za izgradnjo komunalne infrastrukture za druge naročnike
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava materiala za izgradnjo komunalne infrastrukture za druge naročnike
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Duktilne cevi, obojčni fazonski kosi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Brezovica
II.2.4 Opis javnega naročila
duktilne cevi, fazonski kosi, armatura
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: GRP in CC-GRP cevi, jaški, fazonski
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Brezovica
II.2.4 Opis javnega naročila
GRP in CC-GRP cevi, jaški, fazonski
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.08.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2017   10:15
Kraj: Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6, 1352 PreserjeOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.05.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2017   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vezano na rok za oddajo ponudbe in rok za dodatna pojasnila ste prekoračili vse možne zapise v ZJN-3 in s tem kršite zakon.
V izogib vložitvi revizije vam svetujemo, da podaljšate roke za oddajo ponudbe na vsaj 14 dni in rok za dodatna pojasnila na 6 dni.

lp


ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik je dne 12.05.2017 poleg še dveh JN objavil predmetno JN za katerega je kot rok oddaje ponudbe pri vseh treh JN določil dan 22.05.2017, pri enem do 9:00 ure pri drugih dveh pa do 10:00 ure. V bistvu gre za posamezne sklope, naročnik pa očitno za vsak posamezni sklop želi samostojno javno naročilo. Po pregledu materiala smo potencialni ponudnik za vse tri objavljene JN (vse tri sklope), zato naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj nam rok za oddajo ponudbe (7 dni) , ki je krajši kot 14 dni od dneva objave JN zaradi obširnosti pozicij zahtevanih materialov in dokazil o tehničnih lastnostih ne omogoča sestave ponudbe. S podaljšanjem roka pa obstaja velika verjetnost, da bo tudi naročnik dobil več ponudb, kar mu bo omogočilo tudi izbiro najugodnejše ponudbe in s tem tudi učinkovito in gospodarno porabo javnih sredstev.


ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na obsežnost razpisne dokumentacije (specifikacije blaga) ter kratkega časa za oddajo, vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb.

Hvala za razumevanje.
LP


ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.Datum objave: 16.05.2017   19:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnik v popisu zahteva dolžino cevi 6m. Po standardu je predpisana dolžina od 5 do 6m. Z vašim zahtevkom po dolžini 6m, pa se namensko omejuje konkurenca. V izogib vložitvi zahtevka za revizijo, prosim da omejitev umaknete.

ODGOVOR
Pripomba se ne upošteva.

Naročnik je v predmetnem razpisu razpisal material, ki ga bomo kot tržno dejavnost vgrajevali za druge naročnike in ne materiala, ki ga kupujemo za izvajanje lastne obvezne gospodarske javne službe. Pogoje za vgrajeni material so podali naši naročniki ob oddaji del, zato pogojev ne moremo spreminjati.

Datum objave: 19.05.2017   08:17
VPRAŠANJE
lahko kataloge priložimo fizično ali morajo biti elektronsko?

ODGOVOR
Katalogi so lahko priloženi ponudbi v elektronski obliki na mediju (CD ali USB)