Dosje javnega naročila 004952/2017
Naročnik: JKP Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
Blago: Dobava materiala za izgradnjo hišnih priključkov in investicijska vzdrževalna dela na omrežju v upravljanju in vzdrževanju naročnika
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 152.043,38 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN004952/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.05.2017
JN004952/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2017
JN004952/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.06.2017
JN004952/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.07.2017
JN004952/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2017
JN004952/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2017
JN004952/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2017
JN004952/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.09.2017
JN004952/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.09.2017
JN004952/2017-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.01.2018
JN004952/2017-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.01.2018
JN004952/2017-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2018
JN004952/2017-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.07.2018
Zahtevek za revizijo

    JN004952/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JKP Brezovica d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6
1352
SI021
Preserje
Slovenija
Odvetnik Andrej Turk
turk.andrej@siol.net
+386 14361901
+386 12362316

Internetni naslovi
http://www.jkp-brezovica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/206661/JN_Dobava_materiala_za_izgradnjo_hišnih_priključkov_in_vzdrževanja_2017-2018.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Komunalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava materiala za izgradnjo hišnih priključkov in investicijska vzdrževalna dela na omrežju v upravljanju in vzdrževanju naročnika
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava materiala za izgradnjo hišnih priključkov in investicijska vzdrževalna dela na omrežju v upravljanju in vzdrževanju naročnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kanalizacijske PVC cevi, fazonski kosi, PE cevi, EF obojke in čepi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Brezovica
II.2.4 Opis javnega naročila
Kanalizacijske PVC cevi, fazonski kosi, PE cevi, EF obojke in čepi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kanalizacijski PE jaški in pokrovi
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Brezovica
II.2.4 Opis javnega naročila
Kanalizacijski PE jaški in pokrovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: LTŽ pokrovi, cestne kape, pokrovi iz kompozitnih materialov
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
LTŽ pokrovi, cestne kape, pokrovi iz kompozitnih materialov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 19.08.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2017   10:45
Kraj: Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6, 1352 PreserjeOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.05.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.05.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2017   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vezano na rok za pripravo ponudb, ki ste ga objavili je le ta v direktnem nasprotju z ZJN-3 in iz tega razloga zahtevamo, da le tega podaljšate vsaj na 14 dni.
Poleg tega ste rok za oddajo vprašanj naročniku in podanih pojasnil naročnika postavili preblizu roka za oddajo ponudb.
Prosimo, da v izogib revizijskim postopkom objavite rok za dodatna pojasnila in rok za prejem ponudb v skladu z zakonom.

lp

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik je dne 12.05.2017 poleg še dveh JN objavil predmetno JN za katerega je kot rok oddaje ponudbe pri vseh treh JN določil dan 22.05.2017, pri enem do 9:00 ure pri drugih dveh pa do 10:00 ure. V bistvu gre za posamezne sklope, naročnik pa očitno za vsak posamezni sklop želi samostojno javno naročilo. Po pregledu materiala smo potencialni ponudnik za vse tri objavljene JN (vse tri sklope), zato naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj nam rok za oddajo ponudbe (7 dni) , ki je krajši kot 14 dni od dneva objave JN zaradi obširnosti pozicij zahtevanih materialov in dokazil o tehničnih lastnostih ne omogoča sestave ponudbe. S podaljšanjem roka pa obstaja velika verjetnost, da bo tudi naročnik dobil več ponudb, kar mu bo omogočilo tudi izbiro najugodnejše ponudbe in s tem tudi učinkovito in gospodarno porabo javnih sredstev.


ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na obsežnost razpisne dokumentacije (specifikacije blaga) ter kratkega časa za oddajo, vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb.

Hvala za razumevanje.
LPODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.Datum objave: 19.05.2017   08:18
VPRAŠANJE
lahko kataloge priložimo fizično ali morajo biti elektronsko?

ODGOVOR
Katalogi so lahko priloženi ponudbi v elektronski obliki na mediju (CD ali USB)