Dosje javnega naročila 005078/2017
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Storitve: Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP BJ-4 (območje Pod skalco, Ribčev Laz)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005078/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2017
JN005078/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2017
JN005078/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2017
JN005078/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.06.2017

    JN005078/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100
+386 45721864

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.bohinj.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP BJ-4 (območje Pod skalco, Ribčev Laz)
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod skalco v Ribčevem lazu, ki se nahaja v enoti urejanja prostora BJ-4.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Pod skalco v Ribčevem lazu, ki se nahaja v enoti urejanja prostora BJ-4.

OPPN se izdela v vsebini in obliki po veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih. Izdela se v digitalni obliki, arhiviranje in vpogled pa se morata zagotoviti tako v digitalni kot v analogni obliki in morata biti med seboj skladni. Digitalna oblika dokumenta mora biti izdelana tako, da bo možna njegova uporaba in čim lažja pretvorba v izvedbeni del OPN-ja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 23.06.2017
Konec: 31.12.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V kolikoR se pojavijo nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.06.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.08.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.06.2017   09:30
Kraj: Sejna soba Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov morajo pred odpiranjem izročiti pooblastilo za zastopanje, ki je priloga razpisne dokumentacije.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.05.2017   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 1. točki Splošna navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe piše, da je ponudbena dokumentacija lahko natipkana.
Zanima me kje dobim Word obliko dokumentacije?

V razpisni dokumentaciji ni priložene XML datoteke za izpolnitev ESPD obrazca. Kje jo lahko dobim?

Hvala za odgovore

lp, Helena

ODGOVOR

Spoštovani!

Dokumentacija je običajno objavljena v zaprtem formatu (.pdf), zaradi neželjenega spreminjanja razpisne dokumentacije. Glede na vašo potrebe bomo na spletni strani obrazce dokumentacije objavili tudi v Word obliki.

ESPD obrazec v tej razpisni dokumentaciji ni zahevan, zato tudi ni priložen. Ponudniki naj izpolnijo razpisne obrazce.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.05.2017   08:19
VPRAŠANJE

Spoštovani,
Pri pregledu razpisa ugotavljamo, da niste upoštevali določil ZJN-3 in Smernice za arhitekturne in inženirske storitve, saj v razpisu razen cene, ni nobenih meril za oddajo javnega naročila. ZJN-3 v četrti točki 84. člena eksplicitno določa, da se za oddajo javnega naročila inženirskih storitev ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila. Zato nas zanima zakaj niste uporabili določil ZJN-3 in Smernice za arhitekturne in inženirske storitve?


ODGOVOR

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za odkrito napako in hkrati obveščamo, da bomo objavili spremembo oz. popravek razpisne dokumentacije v delu meril ter popravke objavili na spletni strani.

Lep pozdrav!Datum objave: 23.05.2017   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na obrazcu št. 11 so navedeni vsi trije zahtevanih strokovnjaki. Zanima nas ali se mora predložiti referenca, na kateri vsi trije strokovnjaki sodelujejo hkrati?

Pri obrazcu št. 9 je potrebno priložiti ftk. sklenjenega veljavnega zavarovanja pred odgovornostjo. Zavarovanje projektantske odgovornosti vključuje dejavnosti izdelave projektne dokumentacije, nadzora in revidiranja, ne pa tudi dejavnosti iz urbanizma, zato nas zanima kakšne vrste zavarovanja pred odgovornostjo je potrebno priložiti?

ODGOVOR
Spoštovani!

Ni nujno, da so vsi trije strokovnjaki sodelovali na enakem projektu, lahko izkažejo referenco za različne projekte, ki so po obsegu primerljivi, kot je to javno naročilo.

Za zavarovanje pred odgovornostjo pa zadostuje zavarovanje projektantske odgovornosti v zakonsko predpisani višini.

Lep pozdrav!
Datum objave: 24.05.2017   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V projektni nalogi je zahteva naj se izdela prometna zasnova, ki zajema širše območje kot je predmet OPPN-ja.
Prosim, če podrobneje definirate širše območje izdelave prometne zasnove.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani!

Za širše območje se smatra območje naselja Ribčev Laz.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.05.2017   15:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na spletni strani Občine Bohinj ste objavili nove obrazce v Word obliki.
Zanima me ali je spremenjen samo obrazec št. 8?

lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani!

Spremenjen je obrazec št. 8 in 11. točka navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Lep pozdrav!Datum objave: 25.05.2017   14:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali za navedeno dodatno referenco (nagrada na javnem natečaju, ki ga je organizirala Zbornica za arhitekturo in prostor) na obrazcu št. 8 (seznam in podatki oseb, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila) za izpolnitev pogoja dokazovanja reference zadostuje k ponudbi priložen izpis/print iz spletne strani Zbornice za arhitekturo, kjer so objavljeni rezultati natečaja?

Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik bo priznaval izpis iz spletne strani Zbornice za arhitekturo za pogoj dodatne reference.

Lep pozdrav!